Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Nei til EUs hilsning t...

Nei til EUs hilsning til den danske Folkebevægelsens landsmøte

Kjære landsmøte – kjære venner!

Først; Takk for innbydelsen. Jeg må si jeg er glad for å være her. Men så beklager jeg at jeg denne gangen ikke har med meg en representant for den norske regjering, slik Lave har spurt meg om. Det er landsmøtesesong blant partiene i Norge, og stortingsvalg i september. Men jeg lover å gjøre alt jeg kan for å få med meg en minister fra Norge til deres kjempearrangement på Rådhusplassen 5.juni.

Som sikkert kjent er vi altså i den lykkelige situasjon i Norge at 11 av 19 ministere er motstandere av norsk medlemskap i EU. 8 av dem er sågar medlem av Nei til EU; Jeg har selv vervet dem.

Hvordan står det så til i Norge – utenfor EU?

Jotakk, bare bra.

Meningsmålinger
© NN

I mars mnd. hadde vi så menn 4 år med sammenhengende nei-flertall på alle meningsmålinger i alle media. På siste måling var vårt forsprang til ja-siden på 20 poeng, 55% nei – 35% ja. Det er rett og slett overveldende! I tillegg er den politiske bredde intakt – og utvidet, og Nei til EU nådde ved årsskiftet rekordtallet 29.000 medlemmer – det høyeste siden folkeavstemningsåret 1994!

Jo takk, det står altså rett godt til.

Men hva bruker så Norge sin selvstendighet til?

Jeg skal gi noen få eksempler – jeg kunne gitt mange flere;

For et par år siden – og før Israels voldsomme krig mot Gaza – ble det dannet en samlingsregjering mellom Fatah og Hamas i Palestina.

Dette på bakgrunn av demokratiske valg blant palestinerne. Norge – som eneste vestlige land – anerkjente denne samlingsregjeringen. Jeg våger den påstand, at fordi de andre vestlige land – USA og EU – nektet å gi den anerkjennelsen, fikk vi i stedet en voldsom og vanvittig krig. Nå – etter presidentvalget i USA ser vi tegn til at det er den norske linje som vinner fram. Men man kan jo spørre; Hvor var den danske daværende statsminister, nå NATOs generalsekretær, Anders Fogh i den situasjonen?

Så vil jeg framheve Norges selvstendige initiativ for et verdensomspennende forbud mot landminer, som har hatt et voldsomt gjennomslag og tilslutning fra nesten alle verdens land. Tilsvarende for det norske initiativ for et verdensomspennende forbud mot klasebomber – et initaitiv som har vunnet stor tilslutning og bred anerkjennelse fra stater, FN og internasjonale humanitære organisasjoner.

Norge har tatt viktige selvstendige klimainitiativ. Som da vår miljøminister og

EU-motstander Erik Solheim på Bali lanserte et norsk tilbud om å opprette et fond for bevaring av regnskogen på vår klode, et fond som Norge har forpliktet seg til å legge inn 3 milliarder kroner pr. år. I 5 år – i alt 15 milliarder kroner. Et forslag som har vakt begeistring i de land det gjelder, som Brasil, og blant miljøorganisasjonene. Jeg kan også nevne Norges initiativ for finansiering av fattige lands klimareduksjoner – et meget viktig forslag i forkant av klimatoppmøtet i København. Jeg beklager å si at Danmark og EU nøler..

Vi behøver altså ikke å dilte i røven på Tyskland, Frankrike eller Storbrittanien – eller la oss hinde av bakstreverne Berlusconi, Tsjekkia eller Polen for å fremme slike initiativ i verdenssamfunnet.

Hva vi så gjør og ikke gjør, og hvor langt Norge i praksis går, er et spørsmål om den politiske kamp i Norge, mellom partiene. Det er jo nettopp slik vi ønsker det skal være – at det norske folk skal bestemme over norsk politikk – reelt folkestyre.

Men – mine venner – der hvor Norge ER med i EU – i det indre marked gjennom EØS-avtalen (Ensidig Økonomisk Selvoppgivelse) – er får vi også nettopp de samme problemer som dere. Vi får de samme angrep på arbeidstakerrettighetene, og på fagbevegelsen. Vi ser et voldsomt press for konkurranse på alle områder, på kommersialisering og markedstvang.

Det skjer, som dere vet, gjennom dommer i EF-domstolen, og gjennom EUs lovgivning. Servicedirektivet,

som dere bare måtte svelge, har vært en politisk kamp i Norge i 2,5 år, med dissens i regjering og et LO som for første gang mente at Norge burde bruke vetoretten i EØS-avtalen. Men da gikk sosialdemokratene til høyresiden i Stortinget og sikret flertall for markedsliberalismens hoveddirektiv – og det skjedde for 2 dager siden.

Og nå kommer snart pasientdirektivet..

Vi i Nei til EU er svært glade for kontakten med, inspirasjonen fra og ikke minst kunnskapen vi henter fra dere. Jeg er selv fast leser av deres hjemmeside og skriftlige materiale, og leser med spesiell interesse det bl.a. Ditte Staun og Søren Søndergaard skriver.

Jeg vil her og nu gi min anerkjennelse til det arbeidet Søren gjør i EU-parlamentet, og det gjennomslag han forrige dagen fikk, da han fikk med seg nesten hele EU-parlamentet i en avvisning av Rådets regnskap. Det er første gangen det skjer. Det er godt politisk håndverk, og avslørende for EUs lukkethet og demokratiske underskudd. En konfrontasjon med ”mørkets krefter” som Søren skriver – det er glimrende retorikk!

Penger på rull
© b1ue5ky

I Norge har selskapet Price Waterhouse Coopers avdekket at 1/3 av våre EØS-midler til EU rett og slett forsvinner sporløst. OG akkurat nå er det forhandlinger mellom EU og Norge om de videre norske bidrag. Og EU vil som vanlig ha mye mer penger, men vi er ikke interessert i å pøse penger inn i et korrupt og sløsende system som EU, men heller yte solidariske bidrag bilateralt.

Nå gleder jeg meg over å være her, blant venner og kampfeller. Vi slåss samme kamp, fra vårt forskjellige ståsted – for folkestyre, velferd, faglige rettigheter, miljø og reell internasjonal solidaritet.

Så vil jeg avslutte med å vise et praktisk uttrykk for solidaritet med Folkebevægelsen – når dere nå skal ut i deres valgkamp foran valget til EU-parlamentet 7. juni. Arbeidsutvalget i Nei til EU har sledes vedtatt å kjøpe 10 av deres andelsbevis for valgseier 7.juni. Vi vil også anbefale våre lokallag og medlemmer å kjøpe slike andeler. Men så må dere til gjengjeld love oss nettopp – valgseier!

Lykke til med landsmøte og valgkamp.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook