Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Nei til EUs studietur...
Maneken Pis
© iesg

Maneken Pis - Brussels store lille kjennetegn.

Nei til EUs studietur til Brussel

Nesten 40 tillitsvalgte og ansatte var i Brussel fra 17. til 19. september 2006 for både å se og lære mer om hvordan EU-systemet fungerer.

Utredningsleder Morten Harper hadde utarbeidet et program med mange interessante innledere. I tillegg var det satt av tid til et besøk i EU-parlamentet. De ivrigste fikk også med seg et besøk hos ESA.

Mandag 18. september ble det meste av tiden tilbragt i Den norske EU-ambassadens lokaler rett utenfor EU-kommisjonens hus. Den norske EU-ambassadøren, Oda Helen Sletnes informerte om ambassadens arbeide. Vi fikk en orientering om arbeidet i EØS av Inge Thygesen ved den norske EU-delegasjonen.

For undertegnede var nok redegjørelsen fra Erik Wesselius i Corporate Europe Observatory det som gjorde størst inntrykk. Organsisasjonen han arbeider i har som oppgave å gjøre EUs lobbyisme og lobbyister mer "gjennomsiktige". Av Brussels beregnede 15.000 lobbyister er kun 3.500 registrert i de offisielle registrene (og har adgangskort til EU-parlamentet).

Kontrasten ble da stor til neste innleder - Mari Helen Skarholt - en norsk lobbyist ansatt i Hill & Knowlton, et av EUs største lobbyfirmaer.

Landbrukets Brusselkontor ved Hildegunn Gjengedal var siste innleder på mandagens program. Hun fortalte både om hvordan kontoret arbeider i EU-systemet, og redegjorde også for en del av EUs landbrukspolitikk og grunnlaget for at norsk landbruk går imot et norsk EU-medlemskap.

Tirsdagens program besto av et besøk i EU-parlamentet. Vår svenske guide, Olaf Pries, forsøkte innledningsvis å presisere at hans fremstilling av parlamentets arbeide skulle være nøytral og nyansert. Resultatet var nedslående - om dette var den nøytrale versjonen av EU-systemet, hadde vi satt stor pris på å få "propagandaversjonen" for å ha noe å sammenligne med. Konklusjonen var enkel: EUs største problem er lokale (les: riks-) politikere som ikke forstår hvor fantastisk mye godt det kommer ut av å la EU få styre.

For de ivrigste ble tirsdagens program avsluttet med et besøk hos ESA.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook