Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Nei-vind på Island

Nei-vind på Island

I to nye meningsmålinger er det nei-flertall på Island. I det islandske Morgenbladet ble det offentliggjort en måling 24.1. bestilt av det islandske industriforbundet som viste 38,3% nei og 37,7%.

Samme måling i oktober viste 51,7% ja, mens bare 27,1% var mot islandsk EU-medlemskap. Endringene er altså betydelige. I en annen måling offentliggjort 26.1. i den islandske avisa Frettabladi, er det hele 59,8% som sier nei, mens bare 40,2% er for EU-medlemskapet (Vet ikke er eliminert).

Dette viser i hvert fall at Nei til EU har hatt et poeng når vi har bedt de mest euforiske EU-tilhengerne i Norge ha litt is i magen; Saken er ikke på noen måte kjørt. Islands viktigste problem er økonomien. Derfor har mange festet et håp til Euro. Men Euro er intet vidundermiddel for Island.

For det første må altså Island veien om EU-medlemskap, noe islendingene nå er svært skeptiske til.

For det andre vil det etter all sannsynlighet gå mange år før Island vil fylle vilkårene for medlemskap i ØMU – den økonomisk-monetære union, som altså er forutsetninga for å kunne konvertere til Euro.

For det tredje sliter nå ØMU og Euro-sonen med finanskrisa.

Hvordan dette vil utvikle seg for ØMU og Euro som sådan er ikke gitt å si. Lysten til Euro-konvertering har i hvert fall dalt betydelig i Storbritannia, Sverige og Danmark. Så her synes det som om mange har gjort opp regning uten vert. Men sånn er det med ja-sida i mange land; De overselger enhver begivenhet som avgjørende for endringer i pro-EU retning. I Norge viser dette ei desperat ja-side. Det kan man for så vidt forstå. I Norge har det snart vært fire års sammenhengende nei-flertall. Når folk spørres om sitt EU-standpunkt dersom Island skulle søke om medlemskap, svarer hele 57% nei til norsk EU-medlemskap, kun 33% svarer ja. Når nå også islendingene svinger over på nei, blir det ikke mye luft igjen i ja-sidas Islands-ballong.

Heming Olaussen

Leder Nei til EU

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook