Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Norsk Lokomotivmannsfo...
rolf ringdal
© NLF/RR

Lokomotivførerne vil arbeide mot avtaler som gir bort nasjonal sjølråderett og politisk handlingsrom. Rolf Ringdal er leder i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Norsk Lokomotivmannsforbund vil at Norge sier opp EØS-avtalen

Lokomotivmannsforbundet (NLF) mener at EØS-avtalen underminerer tariffavtaler og ILO-konvensjoner og vil derfor arbeide for at avtalen sies opp. NLF krever også full åpenhet om TISA-forhandlingene.

Forbundet erfarer at EØS-avtalen ikke bare tvinger fram konkurranseutsetting på jernbanen, men at den også undergraver tariffavtaler og arbeidslovgivning. Lokomotivførerne slår dermed følge med Transportarbeiderforbundet , El og IT-forbundet og Fellesorganisasjonen (FO) ved å kreve utmelding av EØS.

– EØS gir EUs regler forrang

I den politiske plattformen som ble vedtatt heter det at «NLF vil arbeide for at Norge sier opp dagens EØS-avtale fordi den pålegger tvungen konkurranse på jernbanen både i gods- og persontrafikken, og gir EUs lover og regler forrang foran både norsk arbeidslivslovgivning, norske tariffavtaler og ILO-konvensjoner.»

NLF vil også fortsette arbeidet mot EUs Jernbanepakke IV. Den omstridte norske jernbanereformen inneholder en rekke av de samme elementene som Jernbanepakke IV. Stortinget vedtok Jernbanereformen 15. juni i fjor, til tross for omfattende protester og en tre timer lang politisk streik blant de jernbaneansatte.

Krever full åpenhet om TISA-forhandlingene

Lokomotivførerne er dessuten opptatt av andre avtaler som kan svekke og undergrave den nasjonale handlingsfriheten:

«NLF vil arbeide mot at Norge inngår nye handelsavtaler som pålegger framtidige regjeringer å gi bort nasjonal sjølråderett og politisk handlingsrom under påskudd av at arbeidsmiljølovgivning, faglige rettigheter og miljøstandarder er handelshindringer. NLF krever derfor full åpenhet om forhandlingene om TTIP og TISA», heter det i handlingsplanen. Hvis dette er handelsavtaler Norge skal inngå i, krever NLF at folket får innsyn i forhandlingene og at det avholdes folkeavstemning om avtalene.

Representantskapsmøtet fant sted i juni. Representantskapet er forbundets høyeste organ. NLF er et av de mindre forbundene i LO med ca. 1600 medlemmer.

Fjorårets landsmøte i Nei til EU konstaterte at det er økende EØS-motstand i fagbevegelsen . Det er grunn til å tro at EØS-spørsmålet vil bli et brennhett tema på LO-kongressen neste år.

"

«NLF vil bekjempe forslag fra norske myndigheter og EU om full liberalisering av all persontrafikk. NLF er mot konkurranseutsetting av persontrafikken på jernbanen. Erfaringer viser at dette fører til et sterkt press mot avtaleverket og ulemper som svekket sikkerhet, lavere punktlighet og dårligere service. Hvis det likevel blir innført anbud på strekninger med offentlige kjøp, vil NLF jobbe aktivt for å sikre våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår.

NLF vil arbeide for at Norge sier opp dagens EØS-avtale fordi den pålegger tvungen konkurranse på jernbanen både i gods- og persontrafikken, og gir EUs lover og regler forrang foran både norsk arbeidslivslovgivning, norske tariffavtaler og ILO-konvensjoner.

NLF vil arbeide mot at Norge inngår nye handelsavtaler som pålegger framtidige regjeringer å gi bort nasjonal sjølråderett og politisk handlingsrom under påskudd av at arbeidsmiljølovgivning, faglige rettigheter og miljøstandarder er handelshindringer. NLF krever derfor full åpenhet om forhandlingene om TTIP og TISA. Hvis dette er handelsavtaler Norge skal inngå i, krever NLF at folket får innsyn i forhandlingene og at det avholdes folkeavstemning om avtalene.»

"

Fra handlingsplanen vedtatt av representantskapsmøtet i Norsk Lokomotivmannsforbund juni 2016.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook