Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Norske innsatsstyrker...

Norske innsatsstyrker under EU-kommando er uakseptabelt!

xmlns:xhtml='http://ez.no/namespaces/ezpublish3/xhtml/' ><paragraph>"Offensiv Europa-politikk" må ikke forveksles med offensiv krigføring. </paragraph></s xmlns:xhtml='http://ez.no/namespaces/ezpublish3/xhtml/' >

"Offensiv Europa-politikk" må ikke forveksles med offensiv krigføring.

xmlns:xhtml='http://ez.no/namespaces/ezpublish3/xhtml/' ><paragraph>PRESSEMELDING 21.11.05: Nei til EU kritiserer den rød-grønne regjeringa:<paragraph>Forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen har vært i Brussel og forsikret sin lojalitet til EUs planer for oppbygingen av s.k. "innsatsstyrker", med en norsk kontingent på 150 soldater, klare til bruk i 2008.<paragraph>Nei til EU er sterkt kritisk til dette!<paragraph>Vi er klar over at dette er en del av opplegget i Soria Moria-erklæringa, men mener likevel at SV og Senterpartiet som parti må være forpliktet av det deres talspersoner og partiledere sa under stortingsdebatten om saken så seint som vinteren 2005. Der gikk det blant annet klart fram at de to partiene satte store spørsmålstegn ved om norske styrker under kommando av en fremmed makt kan forsvares ut fra Grunnloven. Også Aftenposten gikk den gang på lederplass i mot at norske styrker skulle kunne stille på denne måten for en organisasjon Norge ikke er medlem av.<paragraph>Nei til EU utfordrer derfor Regjeringa og de tre regjeringspartiene til å få spørsmålet om de forfatningsmessige sidene av saken utredet og avklart.<paragraph>Nei til EU er heller ikke overbevist om at de øvrige reservasjoner som er framført av forsvarsministeren på basis av Soria Moria-erklæringen holder; Det sies at evt. bruk av norske styrker skal bestemmes av Stortinget, og at dette i tilfelle kun skal skje på basis av FN-mandat.</line>Nei til EU vil vise til at EU arbeider ut fra en vedtatt strategi - "Headline goal" - der de 25 medlemslandene er forpliktet til å gripe inn i kriser hvor som helst i verden innen 2010. Styrken skal kunne settes inn på 10 dagers varsel. Det er disse styrkene Norge heretter vil være en del av. Hvorvidt Stortinget reelt sett kan si nei til norsk innsats når styrkene er integrert gjennom felles øvelser, utstyr, kommando osv. er det grunn til å sette et stort spørsmålstegn ved. Likeså kan det spørres hvordan kravet om at FN-mandat skal ligge til grunn, vil bli håndtert i en akutt krisesituasjon. Her forutsetter vi imidlertid at Regjeringa utdyper og konkretiserer dette punktet, slik at det norske folk kan stole på at dette vilkåret utvetydig vil bli innfridd. <paragraph>Nei til EU ber Regjeringa svare opp vår utfordring om en grunnlovsvurdering. Det er fremdeles langt fram til 2008, så dette må de tre regjeringspartiene ta seg tid til!<paragraph>Heming Olaussen, leder Nei til EU</line>Mobil 90155894</paragraph></s xmlns:xhtml='http://ez.no/namespaces/ezpublish3/xhtml/' >

PRESSEMELDING 21.11.05: Nei til EU kritiserer den rød-grønne regjeringa:

Forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen har vært i Brussel og forsikret sin lojalitet til EUs planer for oppbygingen av s.k. "innsatsstyrker", med en norsk kontingent på 150 soldater, klare til bruk i 2008.

Nei til EU er sterkt kritisk til dette!

Vi er klar over at dette er en del av opplegget i Soria Moria-erklæringa, men mener likevel at SV og Senterpartiet som parti må være forpliktet av det deres talspersoner og partiledere sa under stortingsdebatten om saken så seint som vinteren 2005. Der gikk det blant annet klart fram at de to partiene satte store spørsmålstegn ved om norske styrker under kommando av en fremmed makt kan forsvares ut fra Grunnloven. Også Aftenposten gikk den gang på lederplass i mot at norske styrker skulle kunne stille på denne måten for en organisasjon Norge ikke er medlem av.

Nei til EU utfordrer derfor Regjeringa og de tre regjeringspartiene til å få spørsmålet om de forfatningsmessige sidene av saken utredet og avklart.

Nei til EU er heller ikke overbevist om at de øvrige reservasjoner som er framført av forsvarsministeren på basis av Soria Moria-erklæringen holder; Det sies at evt. bruk av norske styrker skal bestemmes av Stortinget, og at dette i tilfelle kun skal skje på basis av FN-mandat.
Nei til EU vil vise til at EU arbeider ut fra en vedtatt strategi - "Headline goal" - der de 25 medlemslandene er forpliktet til å gripe inn i kriser hvor som helst i verden innen 2010. Styrken skal kunne settes inn på 10 dagers varsel. Det er disse styrkene Norge heretter vil være en del av. Hvorvidt Stortinget reelt sett kan si nei til norsk innsats når styrkene er integrert gjennom felles øvelser, utstyr, kommando osv. er det grunn til å sette et stort spørsmålstegn ved. Likeså kan det spørres hvordan kravet om at FN-mandat skal ligge til grunn, vil bli håndtert i en akutt krisesituasjon. Her forutsetter vi imidlertid at Regjeringa utdyper og konkretiserer dette punktet, slik at det norske folk kan stole på at dette vilkåret utvetydig vil bli innfridd.

Nei til EU ber Regjeringa svare opp vår utfordring om en grunnlovsvurdering. Det er fremdeles langt fram til 2008, så dette må de tre regjeringspartiene ta seg tid til!

Heming Olaussen, leder Nei til EU
Mobil 90155894

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook