Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Pressemelding: Flere n...

Pressemelding: Flere næringer kan videreføre differensiert arbeidsgiveravgift

Siden en rekke næringer ikke samhandler med utlandet vil de heller ikke rammes av statsstøttereglene. Dette er konklusjonen i en av utredningene Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag har bedt om.

Landsdelsutvalget ber regjeringen vurdere flere alternativer for næringslivet som følge av bortfall av den regionalt differensierte arbeidsgiveravgiften.

Fra årsskiftet vil store deler av næringslivet få økt arbeidsgiveravgift som følge av at dagens ordning med regional differensiering anses å være i strid med EØS-regelverket. Regjeringen har foreslått å kompensere berørte bedrifter gjennom innføring av en transportstøtteordning og gjennom årlig bunnfradrag på ca. 250.000,- kroner, såkalt bagatellmessig støtte. For deler av næringslivet vil disse tiltakene gi god kompensasjon, mens det for andre i liten grad vil kompensere for bedriftenes økte avgifter.

Landsdelsutvalget (LU) har derfor fått gjennomført en juridisk vurdering av mulighetene til fortsatt differensiering av arbeidsgiveravgiften for næringer som ikke konkurrerer over landegrensene. Bakgrunnen for arbeidet er et ønske fra flere bransjer om at denne muligheten utredes nærmere. Rapporten konkluderer med at de deler av vårt næringsliv som ikke påvirker samhandelen mellom statene fortsatt kan motta støtte i form av differensiert rbeidsgiveravgift. Det er også gjennomført en juridisk vurdering av det såkalte ”speilvendingsprinsippet”. Dette innebærer at en har flat arbeidsgiveravgift over hele landet og i tillegg en form for press- eller miljøavgift i sentral strøk slik at effekten blir den samme som ved differensiert arbeidsgiveravgift. Hovedkonklusjonen her er at det eksisterer et visst handlingsrom for utforming av differensierte avgiftssystemer uten at det oppstår problemer knyttet til statsstøttereglene.

Landsdelsutvalget vil oversende utredningene til regjeringen og be om at disse inngår i regjeringens videre arbeid med alternativer til dagens ordning.

Utredningene er å finne på Landsdelsutvalgets hjemmesider

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook