Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Pressemelding: Jubel f...

Pressemelding: Jubel fra Nei til EU

Nei til EU er svært fornøyd med at Regjeringa står imot det utidige privatiseringspresset fra EØS-overvåkingsorganet ESA, og forsvarer viktige nasjonale interesser i hjemfall-saken. Vi sender gjerne våre blomster til statsråd Odd Roger Enoksen i denne saken, sier en glad og lettet Nei til EU-leder Heming Olaussen i en kommentar.

Regjeringa holder her fast ved sine løfter fra Soria Moria. Det er svært viktig, og gir forhåpninger og forventninger til at Regjeringa mener alvor med at en "aktiv Europapolitikk" ikke bare handler om aktiv tilpasning til EUs frie friheter og markedets krav, men setter nasjonal styring og samfunnsmessige interesser først.

Vi håper dette viser vei, også når neste konflikt med ESA kommer like rundt hjørnet. Da vil det handle om EUs krav om at Norge skal åpne for innførsel og omsetning av genmodifiserte organismer, noe Norge har et varig unntak fra i h.h.til EØS-avtalen.

Disse sakene viser EUs karakter som løpegutt for sterke markedskrefter. Det er flott at Regjeringa ikke legger seg flate for EUs press og trusler, men våger stå i mot. Regjeringa har vår fulle støtte, avslutter Nei til EU-lederen.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook