Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / – Redusert støttenivå,...

Kathrine Kleveland og Ola Hedstein: I august var Ola Hedstein, administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, gjest på Nei til EUs styremøte. 

– Redusert støttenivå, men fortsatt sterkt fellesskap

Norsk Landbrukssamvirke vedtar nytt støttenivå for Nei til EU: – Med dagens vedtak understreker vi Norsk Landbrukssamvirkes langsiktige oppslutning om Nei til EU som en brei folkelig allianse mot fremtidig EU-medlemskap», sier Ola Hedstein, administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke.

Vedtaket i Norsk Landbrukssamvirke 5. desember innebærer at støttenivået blir redusert med 400 000 kroner i 2017 og tilsvarende beløp i 2018 og 2019. Med dette vedtaket vil landbrukets samlede bidrag til Nei til EU fortsatt tilsvare over fire millioner kroner i 2019.  

– Det nye støttenivået må sees i sammenheng med et økende fokus på effektiv og rasjonell drift innad i landbruket og samvirkene. Det nye støttenivået reflekterer landbrukets vedvarende bidrag til en sterk folkelig nei-bevegelse om norsk EU-medlemskap skulle bli aktualisert i fremtiden, sier Hedstein.

 

Takknemlige for støtten

Styret i Norsk Landbrukssamvirke understreker den avgjørende rollen Nei til EU har hatt som brei folkelig allianse i forbindelse med EU-saken. Styret understreker med dagens vedtak behovet for et bredt økonomisk spleiselag mellom partene for å sikre riktig finansiering av Nei til EU fremover.

– Støtten fra landbruket har vært helt avgjørende for å videreutvikle Nei til EU som en brei folkelig bevegelse. Hver eneste krone i kutt vil gi mindre aktivitet, men en innfasing over tre år gir oss bedre tid til nødvendige omstillinger, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

– Samtidig må Nei til EU arbeide for en breiest mulig finansiering framover. Videre setter vi pris på at styret i Norsk Landbrukssamvirke i sitt vedtak anerkjenner Nei til EU sitt viktige arbeid.

 

Takker for hjelpen

Kathrine Kleveland takker alle tillitsvalgte og aktivister, både i Nei til EU og i landbruksorganisasjonene som har engasjert seg for å bevare støtten til Nei til EU.

– Tusen takk for den store innsatsen. Jeg er sikker på at det sterke engasjementet for Nei til EU bidro til å overbevise styret i Norsk Landbrukssamvirke om at det fortsatt er viktig å satse på Nei til EU, sier Kleveland.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook