Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Så er det klart
Valgplakat Island

Valgplakat fra Island

Så er det klart

Betinget seier for ”rød-venstre-grønne” – men andre allianser presser seg på.

Valgresultatet i Island er klart. Heimssyn (Nei til EUs søsterorganisasjon) er fornøyd. Selv om det ble færre mandater for klare nei-partier enn gallupen viste. Fordelingen av 63 plasser i Alltinget er som følger: (i parentes mandater 2005-09) Selvstendighetspartiet fikk 16 (25) seter, Sosialdemokratene 20 (18), Venstre-grønne 14 (9), Framstegspartiet 9 (7), Borgerpartiet 4 (0) og Det liberale parti 0 (3).

Ny euro
© nn

Finanskrisen resulterte i flere nystartede partier men kun ett klarte å hevde seg, dvs. Borgerpartiet med fire mandater. Partiet konkurrerer om velgere som tradisjonelt har soknet til Selvstendighetspartiet. De har et uavklart standpunkt til islandsk EU-medlemskap, men krever folkeavstemninger ved suverenitetsavgjørelser som gjør medlemskap høyst usannsynlig.

Pragmatisme: Veier videre befinner seg i fremtidens mørke: Pragmatiske løsninger er mulig selv for Selvstendighetspartiet og Sosialdemokratene, jf. statsminister Johanna Sigurdardottirs skråsikre uttalelse om at en ny regjering vil bli enige om alle vanskelige spørsmål, også EU.

Mange alternative løsninger trekkes fram. I Valgstudioet her i Reykjavik påpekte man at en søknadsvennlig EU-regjering med Sosialdemokrater, Borgerpartiet og Fremstegspartiet var mulig. Vanskelig er det imidlertid at Framstegspartiet og Borgerpartiet består av en del representanter som ikke vil ha EU-medlemskap.

Med 34 seter har den nåværende regjeringskonstellasjon majoritet i Alltinget (opposisjonen har 29 mandater). Dette betyr at den ”rød-venstre-grønne” regjeringen som har fungert siden Geir Haarde kastet kortene i februar kan fortsette dersom en kommer til enighet om EU.

EU-spørsmålet truer alliansen. Statsministeren har gått hardt ut og krevd at regjeringen skal søke om medlemskap i EU innen juni 09. Partiet vil trolig stille ultimatum selv om det Venstre-Grønne forslag om Brussel-tur før evt søknad for å oppnå førstehåndskunnskap om EU-synet på islandske absolutter (nasjonal kontroll over varme kilder, termoelektrisk energi, petroleum, fisket og landbrukspolitikken) kan bli mulig mellomstandpunkt. Sosialdemokratene er ikke mer av et ja-parti enn at de krever full oppfyllelse av disse islandske ”absolutter”.

EØS?
© Pål Hansen alias UKRUT.no

Hva slags erklæringer EU må komme med for at en evt. blir tilfreds fra islandsk side er et stykke fram i tid. Imidlertid kan en enkelt kommisjonsrepresentants utsagn ”over bordet” slik det skjedde ved EØS-behandlingen av tjenestedirektivet (EØS-komiteen 18 april; ”i det minste en muntlig tilslutning fra representanten for EU-kommisjonen”), ikke være tilstrekkelig, Det duger kun hvis kommisjonen vedtar sin tilslutning og Island får enigheten nedfelt i en felleserklæring.

Selv om grunnlovens prosedyreregler for avgivelse av selvbestemmelse er viktig (og der Sosialdemokratene tapte kampen om grunnlovsendring, se Klassekampen 24. april) ser vi at antallet EU-tilhengere og motstandere til sjuende og sist blir avgjørende for prosessen videre. Dersom vi regner sammen mandatene som er sikre nei-mandater, dvs. Venstre-Grønne og Selvstendighetspartiet kommer vi ut med 30, dvs. et utilstrekkelig flertall til å stoppe vedtakelse av EU-medlemsskap dersom en avtale om tiltredelse skulle bli fremforhandlet i perioden 2009-13. Det finnes imidlertid et nei-flertall fordi det blant Borgerpartiets og Framstegspartiets representanter er EU-motstandere. Selv med frafall av en eller annen i Selvstendighetspartiet skulle dette likevel gi et solid grunnlag i Alltinget for at medlemskapet blokkeres.

Valg
© lolula

Bindende folkeavstemning blir en joker i dette spill. Det er vel ikke trolig at et sikkert nei-flertall i Alltinget skusler bort det klare alltingsflertall mot EU ved å fjerne mindretallsgarantiene. En fare her er at de Venstre-Grønne som har programfestet folkeavstemning som et tiltak for å gjøre vedtak om suverenitetsavståelse ”mer demokratisk”, slutter seg til et system for bindende folkeavtemninger til erstatning for nåværende system med vedtak i Alltinget.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook