Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Solidaritet med det ir...
Irland piskes

Irene "piskes" til å godta Lisboatraktaten

Solidaritet med det irske folket – nei til Lisboatraktaten!

Felles uttalelse fra Danmark, Norge og Sverige:

På EU-toppmøtet i Brussel ble medlemsstatenes stats- og regjeringssjefer enige om at Irland ikke får noen reelle unntak fra Lisboatraktaten. EU-ledelsen nekter å reforhandle traktaten, og tvinger irene til å stemme en gang til om den samme traktat som de stemte nei til i juni i fjor.

Lisboatraktaten, EUs nye grunnlov, er den hittil mest omfattende traktatendring som er gjort i unionen. Mer makt flyttes fra de nasjonale parlamentene til EUs ulike overstatlige maktorganer. Samtidig får de store medlemsstatene en betydelig sterkere stilling på de mindre medlemsstatenes bekostning. Lisboatraktaten befester EU-rettens overhøyhet og åpner for at stadig flere spørsmål flyttes opp til EU-nivå. Dessuten legger den nye EU-grunnloven grunnlaget til en føderal politistyrke og forvandler EU til en militær allianse.

På Brusseltoppmøtet vedtok EUs stats- og regjeringssjefer en ”beslutning” om såkalte ”rettslige garantier” når det gjelder familiepolitikk, skattepolitikk og sikkerhetspolitikk rettet til den irske regjeringen. Hensikten med disse ”garantier” er å gi regjeringen i Dublin et påskudd til å arrangere en ny folkeavstemning om den nye EU-grunnloven. Men dette er bare humbug. Folkeavstemningen kommer til å handle om den samme Lisboatraktaten som det irske folket allerede har stemt nei til. Ikke en stavelse er forandret, ikke et kommategn er flyttet.

På Svenska Dagbladets lederside kunne man lese - under overskriften ”EU-kosmetik ska vinna irländarnas röster?” - at irene i høst skal stemme en gang til om ”i prinsippet samme sak”. Men nå med tillegget: ”Vi garanterer at dere ikke skal tvinges til å gjøre det dere likevel ikke behøver å gjøre.”

Vi vil med denne uttalelsen uttrykke vår solidaritet med det irske folket.

Lea Launokari (Alternativ til EU, Finland)

Søren Søndergaard (Folkebevægelsen mod EU, Danmark)

Eva-Britt Svensson (Folkrörelsen Nej till EU, Sverige),

Ragnar Arnalds (Heimssyn, Island)

Heming Olaussen (Nei til EU, Norge)

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook