Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / – Stem mot ny artikkel...
© Nei til EU
Pressemelding fra Nei til EU:

– Stem mot ny artikkel 19-avtale

– Nei til EU er dypt bekymret fordi den nye artikkel 19-avtalen regjeringen har inngått med EU svekker norsk matproduksjon, skriver Nei til EU i et brev til Stortingets næringskomité.

– Avtalen gir EU bedre vilkår for å eksportere mat til Norge, noe som harmonerer dårlig med Stortingets erklærte ønske om å økt selvforsyningsgrad. Nei til EU oppfordrer til å stemme mot avtalen, heter det i brevet.  

Her er hele teksten i brevet:

Til Stortingets næringskomité

Stem mot ny artikkel 19-avtale

Nei til EU er dypt bekymret fordi den nye artikkel 19-avtalen regjeringen har inngått med EU svekker norsk matproduksjon. Avtalen gir EU bedre vilkår for å eksportere mat til Norge, noe som harmonerer dårlig med Stortingets erklærte ønske om å økt selvforsyningsgrad. Nei til EU oppfordrer til å stemme mot avtalen!

Norske forbrukere svarer gang på gang at de prioriterer norsk mat om de kan. Nyt Norge er den av alle merkeordninger som er best likt, og som i størst grad forbindes med god smak, med dyrevelferd og god kvalitet.

Målet i norsk landbrukspolitikk har i flere år vært å øke selvforsyningsgraden. Da er det et paradoks at vi nok en gang ser ut til å godta mer importert mat fra EU. Landbruk er ikke del av EØS-avtalen, men via artikkel 19 går Norge og EU hvert annet år gjennom vilkårene for handel med basis landbruksvarer med mål om økning av handelen og til gjensidig fordel. Er denne nylig inngåtte avtalen til fordel for norsk matproduksjon?

Nei, den nye avtalen som regjeringen godtar, svekker norsk matproduksjon. Dette undergraver et norsk landbruk som er på daglig utkikk etter nye produksjonsmuligheter med de miljømessige og helsemessige fortrinn Norge har. Det som gis bort gratis over forhandlingsbordet er arbeidsplasser der norske bønder og industriarbeidere leverer produkt norske forbrukere vil ha. Dette er permanent import som ikke kan fjernes den dagen vi produserer nok selv.

Helt konkret gir avtalen økt tollfri importkvote for ost på 1200 tonn og for kjøttprodukter med 2550 tonn. Bare ostekvoten svarer til rundt 70 norske melkebruk. Det gjør at den norske bonden taper markedsandeler på produkter det er naturlig å produsere selv. Dette gir også mindre norske råvarer til norsk næringsmiddelindustri og reduserer muligheten for verdiskaping og arbeidsplasser.

Samla osteimport de siste 16 årene har blitt tredoblet. Dette skjer parallelt med at norske oster utvikles og får priser som aldri før. Osten Kraftkar ble kåret til verdens beste ost, og norsk osteproduksjon har aldri vært mere variert og spennende enn akkurat nå. Økende EU-import er unødvendig!

Norges nettoimport av landbruksvarer fra EU har tredoblet seg siden år 2000. Forutsetninger i artikkel 19 forhandlingene med EU var at det skulle være balanse, nå er dette 7:1 i EU s favør. Denne trenden av ettergivenhet må stoppes. Nok en gang ser vi hvor ubalansert EØS-avtalen er. EU krever og regjeringen gir etter. Dette svekker norsk matproduksjon og vil gi mer importmat i butikkene, på tvers av hva norske forbrukere sier de ønsker seg. Regjeringen gir det norske folk noe vi ikke vil ha!

Hilsen

Kathrine Kleveland,
leder i Nei til EU
Oslo mai 2017

For mer informasjon

Kontakt

Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, på 92 82 51 62

Pressefoto

© Nei til EU

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook