Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Stoltenbergs dobbelt-v...
Håndverker
© pirate johnny

Stoltenbergs dobbelt-veto mot EU?

I dag skal etter planen statsminister Jens Stoltenberg tale til Fellesforbundets landsmøte. Han vil formodentlig prøve å overbevise landsmøtedelegatene om at det ikke er nødvendig å bruke vetoretten i EØS mot EUs vikarbyrådirektiv. Han får ei tøff utfordring.

Skepsisen i fagbevegelsen er svært stor til dette direktivet, og dets føringer for anerkjennelse av midlertidig arbeid som likestilt med faste ansettelser. Uroen er stor for at dette betyr at viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven står for fall – bestemmelser som nettopp er ment å sikre faste ansettelser som hovedregelen i norsk arbeidsliv, og vikarbruk som unntak. Sporene fra USA og EU skremmer. NHO har varslet at de med direktivet i hånd vil gå til EU og EFTA-domstolen og få opphevet beskyttelsesparagrafene i arbeidsmiljøloven. De vil i tilfelle ha en god sak. Men direktivet går til og med enda lenger, og blander seg også inn i norske tariffavtaler. Dette er hittil uhørt.

”Bemanningsbransjen” er stappfull av juks og ulovligheter. ”A/S Snusk og sønn” som Fagforbundets Stein Gulbrandsen omtalte en del forhold på arbeidsmarkedet basert på EØS-lovverk, i sin innledning på Nei til EUs faglig-politiske konferanse. Folk fra bransjen prøver å skape et skille mellom de anstendige og lovlydige, og alt snusket. Det er ikke lett. Også de store har mange svin på skogen. Stadig får vi avsløringer i media om hårreisende forhold og grov utbytting av arbeidsfolk – spesielt innleid arbeidskraft fra andre land. Alle virkemidler bør tas i bruk for å oppretthold et anstendig arbeidsliv i Norge. Da er EUs fri-flyt evangelium det siste vi trenger. EU står i veien for et anstendig arbeidsliv i Norge.

I Departementets høringsrunde om saken fikk de beskjed fra ni fagforbund om at Regjeringa bør bruke reservasjonsretten i EØS for å hindre direktivet i å bli norsk lov. Bare ledelsen i Fellesforbundet var vagere, og ba om ”garantier” for at intet galt vil skje. Stoltenberg vil nok en gang dra ”garanti”-kortet, og love at Regjeringa vil slå ring om lov og tariffavtaler. Men et slikt løfte er som skrift i sand. Det vil nettopp ikke være den norske Regjeringa, men EU, ESA og EFTA-domstolen som vil bestemme det. Dette må vi da alle nå ha lært? Men Jens er kanskje ikke så interessert i å lære? Da får vi håpe landsmøtet vil gjøre det klart for ham at dette er alvor. Det er viktig for norsk arbeidsliv og den norske modellen, som Stoltenberg ellers snakker så varmt om. Det er ikke minst viktig for Fellesforbundets medlemmer, som landsmøtet representerer.

Dersom det nå kommer et vedtak om veto i morgen, onsdag, vil LO måtte slutte opp om kravet. Da har Regjeringa fått et klart og mektig signal fra fagbevegelsen om hva den bør gjøre overfor Brussel. SP og SV har allerede signalisert at de er åpne for å bruke den legitime vetoretten i EØS. Kan AP legge seg på tvers av fagbevegelsen i en så viktig sak? Hva skjer da med støtten til de rød-grønne fram mot valget 2013?

Det er spennende EØS-tider i Norge. Fagbevegelsen legger seg ikke lenger flatt for alt som kommer fra EU. Med et postveto allerede i lomma er det på tide at Jens og Jonas kjenner sin besøkelsestid. Vi vil ha mer sjølstendighet og ivaretakelse av vitale nasjonale interesser overfor ”det myke monsteret i Brussel”, som den tyske filosof Hans-Magnus Enzenberger kaller EU. Slutt på ettergivenheten og tilpasninga til EUs markedslogikk på alle samfunnsområder. Et sjølstendig Norge, ikke et lydrike under EUs lover. Det lyder nesten som et ekko fra 1994?

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook