Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Stopp Tjenestedirektivet!

Stopp Tjenestedirektivet!

2007 vil bli et viktig – kanskje avgjørende – år for å se om det er mulig å spenne bein for det siste markedsliberalistiske framstøtet fra EU; Tjenestedirektivet. Hovedgrunnen til å gå mot dette direktivet er at i svært stor grad vil det øke konkurransen i et arbeidsmarked som allerede preges av sosial dumping. Hensikten er å bygge ned alle nasjonale grenser (avtaler, regler, standarder, kvalitetskrav og tilsyn) som hindrer ”fri flyt” av arbeidskraft i tjenestesektoren. Økt sosial dumping vil bli resultatet. Nei til EU er svært glad for å se at så mange – spesielt i fagbevegelsen – engasjerer seg mot at direktivet skal bli norsk lov, og krever bruk av reservasjonsretten. Sjansene for å stoppe direktivet øker. Regjeringa skal bruke et halvt år på å utrede konsekvensene av direktivet for norsk lov og arbeidsliv. LO har, etter et panisk utspill, innsett at de må la demokratiet fungere også der, og har vedtatt å vente på Regjeringas utredninger. Denne ”tenkepausen” må et samla Nei til EU bruke til å bygge motstand! Utvikle argumentasjonen, danne allianser, holde møter, kurs og konferanser, få fram alle motforestillingene, både i det offentlige rom og inn mot LO, Regjering og Storting. Viktig: Dette er ikke et spørsmål om ja eller nei til EU eller EØS, men nei til et konkret regelverk fra EU som vil endre det norske samfunn motsatt vei av det vi i nei-alliansen ønsker. Det finnes mange som er positive til EU eller EØS, men skeptiske til tjenestedirektivet. Disse er viktige alliansepartnere i kampen!

Bakgrunn

Stopp Tjenestedirektivet

Nei til EUs landsmøte var startskotet for kampanjen mot EUs Tenestedirektiv. Arbeidsplanen slår fast at kampen mot Tenestedirektivet er hovudsatsingsområde for Nei til EU i 2007. Det er utarbeidd ein kampanjeplan og ei tenestedirektivgruppe arbeder kontinuerlig. I kampanjeplanen står det at alle fylker skal utarbeide sin egen kampanjeplan innan 1. februar 2007.

Det lokale engasjementet og systematisk jobbing er avgjerande for at Nei til EU skal vinne kampen mot Tenestedirektivet. Heile Nei til EU må bidra til aktivitet og skulering over hele landet! Men først av alt: Har du ikkje skrive under oppropet på www.stopptjenestedirektivet.no så gjer det no!

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook