Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / – Uforutsigbart hvorda...
kristine-solli
© Kristine L. Solli

– Det er ikke riktig å si at alle som stemte i mot medlemskap gjorde dette på bakgrunn av fremmedfiendtlighet, sier Kristine L. Solli.

– Uforutsigbart hvordan avtale mellom EU og Storbritannia vil se ut, sier forsker

– Avisene har vært med på å skape et bilde av Leave-velgerne som innvandrerfiendtlige og rasister, men det er langt i fra slik jeg opplever det, sier Kristine L. Solli, doktorgradstipendiat ved Cardiff University. Hun forsker på EU-skepsis i Storbritannia og Norge.

I norsk presse har det blitt skapt et veldig ensidig bilde av Leave-velgerne i Storbritannia som innvandrerfiendtlige og rene rasister. Er det slik du også opplever flertallet av de britene som ønsket å forlate EU?

– Det er riktig at avisene har vært med på å fremstille situasjonen slik, men det er langt i fra slik jeg opplever det. Det finnes selvfølgelig en liten gruppe blant de som stemte i mot medlemskap som er innvandrerfiendtlige, og som tok det valget kun fordi de ønsker å stoppe innvandringen inn til landet. Det er derfor blitt argumentert at selv om man ikke stemte i mot medlemskap på bakgrunn av innvandring, har man bidratt til å normalisere slike verdier.

Det finnes også en gruppe blant velgerne som stemte i mot medlemskap fordi de ønsker å redusere antallet migranter som kommer inn til landet, men for denne gruppen handler det egentlig mest om sosiale utfordringer i samfunnet. En stor del av denne gruppen velgere kommer fra de lavere sosiale klassene, som har et inntrykk av at økt migrasjon har ført til mindre velferdsgoder for britiske statsborgere. Denne gruppen velgere føler at de ikke blir hørt i samfunnet, og at de etablerte partiene ikke har tatt deres bekymringer på alvor.

Det er ikke til å legge skjul på at innvandring har dominert debatten over de siste årene både blant de politiske partiene og i britiske medier, og at det har bidratt til en utvikling av fremmedfiendtlighet. Debatten har på mange måter bidratt til å normalisere slike holdninger, men det er allikevel ikke riktig å si at alle som stemte i mot medlemskap gjorde dette på bakgrunn av fremmedfiendtlighet. En stor gruppe av de som stemte i mot medlemskap gjorde dette på bakgrunn av verdier som nasjonal suverenitet, selvstendighet og demokrati.

Hvordan ser du på framtiden med Brexit, og hva kan løsningen være for Storbritannia?

 – Slik situasjonen er akkurat nå er det vanskelig å forestille seg hva løsningen blir, nettopp fordi de som skal forhandle frem en avtale med medlemslandene selv ikke vet hva en slik avtale kommer til å innebære. Medlemslandene har vært tydelige på at tilgang til det indre marked innebærer fri flyt av arbeidskraft over grensene, og det er derfor lite sannsynlig at de får forhandlet frem en avtale uten fri flyt av arbeidskraft. Dersom det blir resultatet, er det en stor gruppe av de som stemte i mot medlemskap som ikke kommer til å bli fornøyde, da de ønsker å redusere migrasjon inn til landet.

Det er heller ikke avklart når forhandlingene kommer til å starte. For at de offisielle forhandlingene skal finne sted er Storbritannia nødt til å iverksette Artikkel 50. Da starter en forhandlingsprosess på to år, hvor et utvalg av britiske politikere sitter på den ene siden av bordet, og medlemslandene på den andre. Dersom de ikke klarer å komme til enighet, kan forhandlingsprosessen bli forlenget hvis begge parter går med på det. For øyeblikket er det ikke bestemt når prosessen skal iverksettes, men det er blitt antydet at det ikke kommer til å skje før desember måned. Dette fordi de som skal forhandle frem en ny avtale er nødt til å finne ut hva slags avtale de ønsker, og hva de er villige til å betale for å få tilgang til det indre marked.

I disse dager blir Theresa May valgt som Storbritannias neste statsminister. Hun støttet Remain-siden i folkeavstemningen, i likhet med David Cameron. Tror du hun er riktig person til å lose Storbritannia gjennom forhandlinger om landets forhold til EU etter Brexit?

– Jeg føler ikke at jeg har nok grunnlag til å uttale meg om hvem som er best egnet til å fatte de viktige beslutningene som nå venter, men uansett hvem som tar del i forhandlingene kommer de nok ikke til å få tilgang til det indre marked uten fri flyt av arbeidskraft. Theresa May er en dyktig politiker, og kommer til å gjøre sitt beste for å forhandle frem en avtale som tjener landet.

Hva tror du vil skje i Labour? Blir Jeremy Corbyn tvunget til å gå av som partileder?

– Er det en ting vi har fått erfare i løpet av de siste ukene, er det at britisk politikk er alt annet enn forutsigbart. Selve resultatet fra folkeavstemningen kom som en overraskelse på de aller fleste, og har nå skapt en lederkrise i tre av de politiske partiene. Jeremy Corbyn er under sterkt press fra partiet for øyeblikket, men han ønsker ikke selv å gå av som leder. Vi må derfor vente og se hvordan situasjonen utspiller seg, da det er veldig vanskelig å forutse hva som kan skje i løpet av de neste månedene.

Mange spekulerer i om det blir en ny folkeavstemning i Storbritannia, slik det alltid har blitt tidligere når folket har stemt «feil», selv om det nå forsikres at det ikke vil skje. Hva tror du?

– Jeg tror at en ny folkeavstemning på dette tidspunktet er ganske utelukket, og at det nå venter en prosess med forhandlinger med de andre medlemslandene. Det som eventuelt kan komme til å skje er at det blir holdt en ny folkeavstemning etter den nye avtalen er blitt forhandlet frem, og at befolkningen da kan være med å bestemme om de godtar de nye vilkårene. 

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook