Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Uka som gikk: Dommen o...

Havnearbeiderne tapte og EØS-avtalen vant i Høyesterett. Dommen undergraver det norske tariffavtalesystemet.

Uka som gikk: Dommen over EØS-avtalen og EUs angrepsplan mot Brexit

Høyesterett lot etableringsretten i EØS feie havnearbeidernes fortrinnsrett til laste- og lossearbeid til side.

Med et flertall på ti mot sju dommere la Høyesterett seg flat for EFTA-domstolen og ga bedriften Holship medhold i saken mot Norsk Transportarbeiderforbund. Dermed høstet EU og EØS en knusende seier .

– Dette betyr at Høyesterett har bestemt at tariffavtalen vi har på norske havner er ulovlig. Dette er en katastrofe for Havne-Norge og vi kan ikke lenger leve under dette EØS-åket , sa Lars Johnsen, forbundsleder i NTF, straks dommen var falt.

Ap-leder Jonas Gahr Støre, som visstnok er bekymret for negative utviklingstrekk i norsk arbeidsliv, «forutsatte» på forhånd at Høyesterett ville følge EU-lovverket . Det siste fikk han jo rett i.

Nei til EU kaller avgjørelsen en dramatisk dom over EØS-avtalen . Når Høyesterett gir EØS-avtalen forrang fremfor en ILO-konvensjon og norske lover og tariffavtaler, viser det at forutsetningene LO har satt for EØS-avtalen er brutt. Det er duket for intensivert kamp foran LO-kongressen til våren.

Dommen bidrar til å aktualisere hvordan Norge med EØS-avtalen er blitt del av et europeisk arbeidsliv som får strykkarakter i en ny undersøkelse.

Kampen for anstendige arbeidsvilkår blant laste- og lossearbeidere er bare ett blant altfor mange eksempler. Renholdsbransjen er berykta for sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Det skulle bedres gjennom allmenngjøring. Men Tariffnemnda tør ikke heve lønna til renholderne gjennom allmenngjøring , av frykt for at det kan være i strid med EØS-regelverket. EU-regler gjør dermed at useriøse renholdsbedrifter kan lønne lavere enn de seriøse.

Kysten opponerer mot EU og EØS

Kvotesalg under 11 meter og evigvarende kvoter inngår i forslaget fra Eidesen-utvalget . Det bekymrer kystfiskerne. Fellesskapet skulle eie fiskeressursene, men fangstrettighetene konsentreres på noen få hender. Kystfiskarlagets Arne Pedersen frykter at kyst- og fjordbefolkningen blir stengt ute fra fisket. – Hvorfor i fanden skal vi privatisere til evig tid, spør han.

Fiskeriminister og FrP-nestleder Per Sandberg får pepper fordi han mener at også norsk fiskerinæring fortjener en bedre avtale enn EØS. Det er nye toner fra en fiskeriminister og stikk i strid med hva hans forgjenger, nå EU-minister, Elisabeth Aspaker har stått for.

14 ordførere langs kysten har skrevet et felles brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen der de advarer mot å la EU-regler senke sikkerhetskravene til helikoptertrafikken.

Lite troverdig miljøprofil

Norge har endelig fått gjennomslag i EU for et forbud mot hormonskadelige og kreftfremkallende PFOA-stoffer. Men da Norge i 2013 gikk foran og innførte et nasjonalt forbud, fikk den daværende regjeringa ESA på nakken. Siden Norge har sluttet seg til EUs kjemikalieregelverk REACH, ble Miljødirektoratet så seint som i november presset til å godkjenne PFOA-stoffer til pigment, trass i at den norske fagetaten anser PFOA som «kreftframkallende og reproduksjonsskadelig». Fornuften seiret i dette tilfellet til slutt, heldigvis.

Men tro ikke at miljøet dermed har fått forrang over EUs fire friheter. Den europeiske sentralbankens kjøp av selskapsobligasjoner har ingen miljøprofil, viser denne avsløringen fra Corporate Europe Observatory . EUs egen sentralbank finansierer olje- og gasselskaper og bilfabrikanter, som Shell, Repsol og BMW.

EUs energibyrå ACER skal få økt myndighet til å styre energistrømmene i Europa. Det aller meste av «vinterpakka» fra EU er «EØS-relevant. Her kan du lese vårt nyeste faktaark om Energiunionen.

Brussel kvesser knivene

EU ligger ikke på latsida og legger en plan for hvordan de skal angripe Brexit . Angrepene er allerede konkretisert i planer om å undergrave London som finanshovedstad .

EU vil også drive klappjakt på det de kaller «fake news», altså nyheter og kritiske oppslag som setter EU i et dårlig lys. Formodentlig står nyhetsoppsummeringa du nå leser i fare for å havne i den kategorien. Streken til tegneren Jørgen Bitsch har kommentert utspillet på særdeles treffende vis.

Vi nærmer oss slutten på et begivenhetsrikt år for Europa, EU og Nei til EU. NRK oppsummerer 2016 som året som vippet EU ut av balanse .

60 år med EU er mer enn nok!

Nå har det vel aldri vært noen likevekt i EU. Om så skulle ha vært tilfelle, har vi våre tvil om hvorvidt den lar seg gjenopprette. Og når Unionen feirer sin Romatraktat neste år spår vi at dén markeringa blir alt annet enn balansert.

Nei til EU vil fortsatt gjøre vårt for å skape balanse. Ikke i EU, men i den norske debatten om EU og EØS.

Nettredaksjonen ønsker alle våre lesere ei god jul og et nytt år der vi allerede nå ønsker velkommen til konferansen #NEI2017 i mars!

Den nye utgaven av Standpunkt og årboka om Brexit passer utmerket sammen med gløgg og juleknask!

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook