Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Uka som gikk: EØS-trol...

EØS har omsider blitt satt på den politiske agendaen. 

Uka som gikk: EØS-trollet kan sprekke

Landbrukssamvirket forskriver gradvis magrere kost for et Nei til EU som etter vår mening heller trenger å legge på seg. 

På den positive sida konstaterer vi at det nå er åpnet for å diskutere EØS i all offentlighet, også på TV i beste sendetid.

Dermed er nok et tabu brutt. Til nå har holdningen visst vært at EØS-avtalen er så skambelagt at den helst ikke skal snakkes om, og i hvert fall ikke røres. Hvorvidt der er stormsuksessen med TV-serien «Skam» som har fristet NRK til å sprenge nye grenser, skal være usagt. Bra er det, uansett!

Det hjalp nok på den politiske interessen at nestleder i Fremskrittspartiet og fiskeriminister Per Sandberg er blitt EØS-skeptiker. Han talte sin forgjenger i statsrådstolen, EU-minister Elisabeth Aspaker, midt imot. I Debatten fikk Lars Johnsen fra Norsk Transportarbeiderforbund godt fram hva EØS-avtalen betyr for rasering av lønnsvilkår og rettigheter i arbeidslivet, mens Trygve Slagsvold Vedum forsvarte norsk landbrukspolitikk mot Burger King og Jens Ulltveit Moe.

Vi sier oss fornøyd med at EØS-trollet er ute i sola, skjønt det nok ennå tar tid før det sprekker. 

Det kan for eksempel virke som om den nye regionsdirektøren i NHO Rogaland, Svein Olav Simonsen, har vanskelig med å se at sider av EØS-avtalen direkte strider med demokrati og velstandsvekst, påpeker LO-lederen i Sandnes og Gjesdal, Jan Refsnes .

Simonsen kunne gjerne ta en titt på «reklamebrosjyren» til dette svenske bemanningsbyrået – som ikke legger fingrene imellom.

Heller ikke postkaoset får vi rydda opp i før vi er ute av EØS, sier Carl-Fredrik Hansen, leder i Buskerud Nei til EU .

NASJONAL KONTROLL blir som kjent løpende undergravd av den sittende regjering, med god assistanse fra EØS-avtalen. Da er det godt nytt at Statoil ikke har tenkt å ta i bruk Super Puma-helikoptre før ulykkesårsakene er fullstendig klarlagt, selv om Luftfartstilsynet måtte komme til å la seg presse av EU, ESA og EASA til å oppheve flyforbudet.

Vannkrafta – og dermed enorme fornybare verdier – fortsetter å renne ut av landet , både i form av eierskap og nye kraftkabler. Dette vil trolig bli stående som en historisk bommert, skreiv Nordlys på lederplass.

Privatiseringen som følger av jernbanereformen blir forsinka . Passasjerer og ansatte gråter neppe av den grunn. En årsak til utsettelsen er at samferdselsministeren vil avklare med overvåkingsorganet ESA om staten kan sikre opptjente pensjonsrettigheter i NSB og sørge for en god ordning for nyansatte, eller om dette kommer i konflikt med EU-reglene om «ulovlig statsstøtte».  

UTE I DET ØVRIGE EUROPA startet uka med at italienerne ga EU-prosjektet enda et skudd for baugen . Hele seksti prosent av dem sa NO til statsminister Renzi. Folkeavstemingen handlet formelt om en grunnlovsreform som ville gi regjeringen støtte fullmakter og en «forenklet» lovgivningsprosess. I realiteten ble det en protestavstemning mot den EU-dikterte krisepolitikken til vekslende regjeringer, som nå kan åpne for ny regjering og avstemninger om Italias forhold til eurosonen og til EU. Samtidig er verdens eldste bank truet av konkurs, og enda flere italienere kan komme til å miste sparepengene sine. Italia planlegger å be eurolandenes støttefond ESM (European Stability Mechanism) om 15 milliarder euro i lån for å redde åtte italienske banker.

EU-lederne trøstet seg med at den ekstreme høyrekandidaten tapte ved presidentvalget i Østerrike, og tok hemningsløst resultatet til inntekt for seg. Hmm. Det kunne jo hende at østerrikerne rett og slett stemte imot en høyreekstrem president?

Ett år etter at danskene i en folkeavstemning forsvarte sitt forbehold mot å underlegge seg EUs på politi- og justissektoren har de likevel oppnådd en mellomstatlig avtale med Europol . Fra den danske ja-sida ble det hevdet at dette ville bli «umulig». Om avtaleforslaget fra EU fullt ut respekterer danskenes nei, er det imidlertid fortsatt delte meninger om.

Enkelte påstår at det ikke finnes alternativer til EØS-avtalen. EU er tydeligvis av en helt annen oppfatning ettersom de har inngått 42 forskjellige handelsavtaler. Dr Lee Rotherham har laget en detaljert oversikt  over dem, hvor EØS inngår som en av mange varianter.

– Adgangen til det indre markedet avhenger ikke av at vi er del av det, slik som det ofte hevdes, sier John Mills. Denne og flere andre tekster om Brexit finner du i Nei til EUs årbok 2017.

GRÅT, MEN UTEN TENNERS GNISSEL. Landbrukssamvirket bestemte denne uka seg for å redusere støtten til Nei til EU med 1,2 millioner over tre år. Det er en stor sum, men likevel mindre enn det som i utgangspunktet var antydet. At kuttet ikke ble enda større, skyldes iherdig innsats fra Nei til EUs gode støttespillere i flere av landbruksorganisasjonene.

–     Ethvert kutt vil gi resultater i form av mindre aktivitet , sier Kathrine Kleveland, leder av Nei til EU. – Men vi skal bruke kronene våre på best mulig måte, og jeg vil igjen si at det at kuttet tas over tre år, gir oss en forutsigbarhet vi er glade for.

Norsk Landbrukssamvirke er fremdeles en viktig partner for Nei til EU. Men det er klart at Nei til EU også er avhengig av flere andre partnere og støttespillere, påpeker hun.

Vi tar til slutt med at det nye landsmøtevalgte styret var samlet i helga. «Nei til EU vil gjøre 2017 til en dugnad for å rydde opp i det uromomentet som EØS er blitt i det norske samfunnet», heter det i denne styreuttalelsen . Styret vedtok også en uttalelse som krever slutt på diskriminerende særregler for arbeidsinnvandring fra EU/EØS-land. 

Debatten 20161208
© Skjermbilde fra NRK
© Jørgen Bitsch

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook