Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Uka som gikk: EU-state...
stoppskilt byggeplass
© CC0 Pixabay

Flere EU-land vurderer å favorisere landets egne innbyggere når ledige jobber skal fordeles. 

Uka som gikk: EU-stater trosser Romatraktaten

EUs minste medlemsland har fått en utakknemlig oppgave som midlertidig «sjef» for en union som spriker. Middelhavsøya Malta frykter for en ny flyktningstrøm fra sin nordafrikanske nabo Libya samtidig som flere medlemsstater vurderer å trosse minst en av det indre markedets grunnleggende «friheter».

Flere EU-land vurderer å bryte EU-traktaten ved å favorisere landets egne innbyggere når ledige jobber skal fordeles. Storbritannia vurderer å innføre en årlig avgift på 10 000 kroner for hver EU-borger som arbeidsgivere har ansatt. En tilsvarende avgift er allerede vedtatt for arbeidere fra land utenfor EU.

Storbritannia er på vei ut av EU, mens Østerrike er solid innenfor. Likevel mener landets sosialdemokratiske kansler Christian Kern at utlendinger bare skal ansettes hvis det ikke er østerrikere som vil ha jobben . Gjør Østerrike alvor av det, ville det bety et alvorlig brudd med EUs grunnlov om fri flyt av arbeidskraft over grensene. 

Over hele Europa vokser frustrasjonen og raseriet mot EU, særlig blant arbeiderne. En ufaglært dansk lagerarbeider forteller sin historie– Jeg og flere, jeg kender, har mistet tilliden til EU. Vi oplever, at EU de seneste 10-12 år har fokuseret mere på at tilgodese markedet end arbejderne, sier han i et innlegg i Information. 

Bedre er det ikke i EØS-Norge. Fri flyt av tjenester og arbeidskraft i EØS-området gir groteske tilfeller av sosial dumping og uakseptable arbeidsforhold. Polske Marcin Marys skildrer hverdagen i den anbuds- og konkurranseutsatte søppelbransjen i Norge.

Nors­ke myn­dig­he­ter sier sjel­den nei til «uvett» fra EU- og EØS-hold. Den­ne gan­gen bør de ab­so­lutt gjø­re det, skriver BA på lederplass .

Storbritannia har lite å frykte

Småbruker Stein Brubæk fra Angvika på Nordmøre fikk kjemperespons da han ga gode råd om norsk landbruk til hundrevis av britiske bønder . – Britiske bønder ser optimistisk på å gå ut av EU, fordi landbruket i EU ligger nede med nesten brukket rygg. Bondens hovedoppgave er å produsere nok og sunn mat til egen befolkning, sier han.

Britisk næringsliv vil klare seg utenfor EUs indre marked , og det er ingen store problemer om handelen med EU baserer seg bare på eksisterende WTO-regler, ifølge sjef i det internasjonale kredittvurderingsbyrået Fitch.

Irland og Storbritannia ble EEC-medlemmer samtidig. Bør Irland nå gjøre som Storbritannia og gå ut av EU? Mange irer mener det er viktigere med åpne grenser og frihandel overfor Storbritannia enn EU. De får snart to tredjedeler av utenrikshandelen sin med andre land enn EU. Mange har dessuten glemt at irene faktisk stemte nei til Lisboa-traktaten i 2008, før de ble presset i en ny folkeavstemning for å stemme «riktig».

Skattejuks og hestehandel

EU har åpnet gransking av Luxembourgs hemmelige skatteavtale med det multinasjonale selskapet GDF Suez. Arkitekt for skatteletten var nåværende president i EU-kommisjonen, Jean-Claude Juncker.

Denne uka ble det lekket et dokument som avslører hestehandelen mellom de ulike partiblokkene i EU-parlamentet om verv og maktfordeling. Hensikten har vært å sikre en stabil blokk av konservative, liberale og sosialdemokrater for å bakke opp om lederen av EU-kommisjonen, Jean-Claude Juncker. 

EUs justiskomité oppfordrer alle medlemsland til å vurdere borgerlønn på grunn av automatisering. – Ingenting blir bedre bare fordi det kommer fra EU, sier lederen av Europabevegelsen. Akkurat dét er vi uten videre enige i. 

Når Storbritannia forlater unionen, krymper kassabeholdningen i Brussel. Ett av forslagene for å spe på finansene er at deler av merverdiavgiften folk betaler i EU-landene skal gå direkte til Brussel .

Et styrket EU?

Nyhetssitatene ovenfor tyder ikke akkurat på en styrket Union. Men Dagbladets Einar Hagvaag ser det annerledes . Han mener at oppslutningen om Unionen er blitt sterkere som reaksjon på at britene melder seg ut, begrunnet med at ytre høyre taper oppslutning i noen land. Logikken er visst at om folk i EU-landa vender ryggen til ytre høyre, så er de for EU og euroen. Det er nok en kortslutning, kjære Dagbladet. 

En fersk meningsmåling viser at oppslutningen om EU-medlemskapet minker i flere av medlemsstatene. Nesten fire av ti svensker vil at Sverige går ut av Unionen.

Unionens minste medlemsland Malta har overtatt formannskapet i EU. Øya i Middelhavet frykter en ny flyktningestrøm, det samme gjør EU. De vil derfor ha en «Tyrkia-avtale» med Libya , et land i kaos etter intervensjonskrigen mot Gaddafi og uten noen egentlig regjering.

I mellomtida fryser flyktningene i hjel i Italia og på Balkan der de sitter i leire som følge av avtalen mellom EU og Tyrkia. – Vi er vitne til de mest inhumane og grusomme konsekvensene av europeisk politikk, brukt som et middel for å avskrekke de som søker beskyttelse og trygghet i Europa, forteller Leger uten grensers nødhjelpskoordinator til Dagbladet .

Kypros, Island og CETA

En skjebneuke for forhandlingene om et gjenforent Kypros  er avslutta. Så langt uten resultat. Det er ikke godt å si om EU-medlemskapet forverrer eller bedrer sjansene for et gjenforent Kypros. Det står nemlig ikke bare på hva kypriotene nord og sør på den delte øya ønsker. De tre garantimaktene Hellas, Tyrkia og Storbritannia har hver på sitt vis et særs anstrengt forhold til Brussel – og dels til hverandre.

EU har for lengst lagt planer for hvordan det nordlige Kypros skal integreres i Unionen. Hvis forhandlingene lykkes på EUs premisser, får vi den pussige situasjonen at Unionen trolig blir nødt til å innføre tyrkisk som nytt offisielt unionsspråk – samtidig som medlemskap for Tyrkia er utelukket.

Island har omsider fått på plass en regjering etter valget i høst. Lovnad om EU-avstemning er del av det nye regjeringsgrunnlaget. Det blir i så fall en avstemning om hvorvidt de i det hele tatt skal søke på nytt. Island skrinla medlemskapsforhandlingene i 2015. Vi tipper de gjør det igjen.

CETA-avtalen som etter planen skal behandles i EU-parlamentet 2. februar, kan fortsatt stoppes. I Østerrike er man i gang med å samle inn 100 000 underskrifter  med krav om folkeavstemning, mens det irske partiet Sinn Fein advarer  om konsekvensene for irsk landbruk om ikke CETA og TTIP blir stanset.

Utdanning og jordskjelv

– EU har en utdanningspolitikk styrt av økonomiske interesser , sa lederen av Nei til EUs utdanningsutvalg på en godt besøkt utdanningskonferanse i Trondheim. 
EØS-avtalen binder Norge i stor grad til de samme prosessene.

Leiaren av Troms Nei til EU, Olav Flaate, meiner det trengs eit jordskjelv for å få samfunnsutviklinga inn på rett spor. Styringa er outsourca til EU, USA og Nato, seier han.

Hvem vet om konferansen #Nei2017 blir en start på jordskjelvet? Husk å melde deg på!

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook