Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Uken som gikk: Et mer...
Olaf Gjedrem
© Nei til EU BY-NC-SA

Uken som gikk: Et mer EØS-kritisk Storting?

I innspurten før valget synes det klart at langt færre representanter enn før vil omfavne EØS-avtalen i det nye Stortinget.

Olaf Gjedrem, fungerende lede i Nei til EU, skriver i Dagbladet at kommende storting og regjering må ha mot til å ta tak i utfordringene med EØS-avtalen: EØS: Vitamininnsprøytning for Distrikts-Norge eller overdose? . Gjedrem fastslår: ”Alt tyder på at langt færre stortingsrepresentantar enn før vil omfamne EØS-avtala etter valet i september.”

 

I Østlendingen er leder i Hedmark Nei til EU, Kari Gjems, skuffet over at så mange av stortingskandidatene ikke har klare svar på organisasjonens spørsmål om EU og EØS. – Vi visste jo på forhånd hva de fleste ville svare. Det som er skuffende og betenkelig og ganske overraskende, er at kandidatene til sammen har svart at de ikke vet hele 19 ganger, påpeker Gjems.

 

Togdebatten ruller videre

Debatten om EUs Jernbanepakke 4 ruller videre. SV-kandidat Arne Nævra (Buskerud) frykter «Ryanair-tilstander» på tog , skriver Dagsavisen Fremtiden. Nævra ber Martin Kolberg og Arbeiderpartiet si klart og tydelig nei til EUs Jernbanepakke 4 før valget.

 

I et innlegg i Dagsavisen, utfordrer Nei til EU-leder Olaf Gjedrem politikerne å tilkjennegi om de er beredt til å bruke handlingsrommet i EØS-avtalen: ”Det betyr å benytte reservasjonsretten mot EUs fjerde jernbanepakke .”

 

Politisk rådgiver i Nei til EU Jan R. Steinholt analyserer i et eget notat utsiktene for at det nye Stortinget vil si nei til EUs Jernbanepakke 4. Arbeiderpartiet kan komme til å avgjøre .

 

Klima og arbeidsliv

Senterpartiet og SV reagerer på utspillet fra Venstres nestleder Ola Elvestuen, om at bare en norsk klimapolitikk inn i EØS-avtalen kan sikre at Norge oppfyller FNs Parisavtale om klimakutt. – Bare tøys at vi er avhengig av Brussel for norske klimatiltak , uttaler SV-leder Audun Lysbakken til ABC Nyheter.

 

I en kommentar på Radikal Portal, spør Rødt-politikerne Markus Hansen og Silje Kjosbakken: Skal vi tillate at EØS-avtalen gjør norsk arbeidsliv til en mafiabransje? . ”Fri flyt av arbeidskraft, tjenester og kapital presser fagbevegelsen på defensiven. Bølgen av arbeidslivskriminalitet er en direkte konsekvens av EØS-avtalen,” heter det i artikkelen.

 

Samtidig ser vi stadig utslag av EØS-avtalen på ulike områder. Overvåkingsorganet ESA i Brussel vil undersøke om den norske bokavtalen begrenser konkurransen i strid med EØS-reglene . Daglig leder Kristenn Einarsson i Forleggerforeningen er likevel ikke bekymret: – Jeg er sikker på at de vil konkludere med at dette er i orden, sier han til NTB.

 

Brexit – til EØS?

Storbritannia og EU har hatt sin tredje forhandlingsrunde denne uken, om britenes farvel til unionen. BrexitCentral oppsummerer partenes posisjoner .

 

Labour vil bli i EUs indre marked i årene etter brexit, og legger press på den konservative regjeringen, skriver Aftenposten. Blir EØS en overgangsordning for britene på vei ut av EU? Statsminister Theresa May og regjeringen er likevel klare på at britene skal forlate det indre markedet og tollunionen i EU. 

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook