Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Underskriverne av oppr...

Underskriverne av oppropet

Kort informasjon om underskriverne (det presiseres igjen at underskriverne ikke skriver under på vegne av de organisasjoner/parti/kommuner o.l. som her står nemnt):

Les hele oppropet

Les pressemelding

Les mer om de som har skrevet under

Helene Bank er nestleder i Norges Naturvernforbund

Steinar Bastesen er stortingsrepresentant og leder for Kystpartiet

Elin Lerum Boasson er leder for Natur og Ungdom

Trude Brosvik er ordfører i Gulen og sentralstyremedlem i KrF

Einar Busterud er ordfører på Hamar for By- og bygdelista

Arne Byrkjeflot er landstyremedlem i Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund og nestleder i LO Trondheim

Øystein Dahle er styreleder i Worldwatch Institute, Norden og Forum for systemdebatt

Jan Davidsen er leder for Norsk Kommuneforbund (NKF)

Siri Gerrard er kvinneforsker ved Universitetet i Tromsø

Sigbjørn Gjelsvik er leder for Nei til EU

Åslaug Haga er stortingsrepresentant og nestleder i Senterpartiet

Vegard Hole er leder i ATTAC

Trond Jensrud er bystyrekandidat og tidl. partisekretær for Oslo Ap, tidligere stortingsrepresentant (Ap)

Odd Arild Kvaløy er tidligere fylkesordfører i Rogaland (Sp), nestleder i KS-styret

Gry Larsen er leder for AUF

Turid Lilleheie er leder i Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Oddny Miljeteig er nestleder i FO Hordaland og nestleder i Bergen og Omland

Trond Nordby er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo

Torill Olsen var en av initiativtakerne til Finmarksopprøret og er nestleder i interimstyret for distriktet.no

Oddrun Remvik er leder i Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)

Åge Rosnes er styremedlem i KS-styret

Henning Solhaug er forbundssekretær i EL&IT-forbundet

Solvår Skogen Sæterbø er leder for Norges Bygdekvinnelag

Heidi Sørensen er stortingsrepresentant for SV

Bjarne Undheim er leder i Norges Bondelag

Arne Vinje er leder for Norsk Bonde og Småbrukarlag (NBS)

Asbjørn Wahl er daglig leder av For velferstaten

Ivar Østberg er stortingsrepresentant for KrF

Per Østvold er leder for Norsk Transportarbeiderforbund

Nærmere kontaktinfo til disse personene kan fåes ved henvendelse til Sigbjørn Gjelsvik (23 35 45 88 / 91 16 16 75 / sigbjorn.gjelsvik@neitileu.no ) eller Jan Terje Kristiansen (23 35 45 83 / jan.terje.kristiansen@neitileu.no)

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook