Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Unyansert fra Europabe...
Lill Fanny Sæther
© NtEU
Leserbrev i Dagsavisen:

Unyansert fra Europabevegelsen

I Dagsavisen 8. mai svarer Peter Brandstrup, rådgiver i Europabevegelsen, på mitt innlegg 3. mai, «Hvorfor nei til EØS?». Han hevder at innlegget er «ensidig og lite faglig nyansert», og dessuten ledd i en «aggressiv lobbykampanje».

Nei til EU driver ikke lobbyvirksomhet, dvs. prøver å påvirke politikere utenom de vanlige kanalene. Snarere tvert imot. Vi er opptatt av kunnskapsformidling og informasjon til folket.

Brandstrup har rett i at vi ønsker å skape debatt om EØS og håper på et EØS-negativt vedtak på LO-kongressen. At vi kan «presse frem» dette, slik Brandstrup formulerer det, er å overvurdere Nei til EUs påvirkningsmulighet og undervurdere LOs demokratiske prosesser.

Det Brandstrup også har rett i er at det er mye jeg ikke nevner i mitt innlegg, som begrenses av 2000 tegn med mellomrom. Jeg kunne sagt at ikke alt som kommer fra EU på arbeidslivsområdet er negativt. Men mye er veldig problematisk. Det er heller ikke slik, som EU-tilhengere synes å mene, at om EU innfører noe bra, kan ikke vi innføre det samme uten EØS-avtalen.

Det som er problematisk er at EU, som Norge ikke er medlem av, kan overstyre norske lover og avtaler via EØS-avtalen. Brandstrup påpeker at i Holship-saken «kom tariffavtalen i konflikt med EØS-avtalen og etableringsretten». Dette er nettopp hovedproblemet. EØS-retten overstyrer fremforhandlede faglige rettigheter og norsk arbeidslivslovgivning.

Nei til EU kritiserer norske myndigheter og Stortinget som har gjort EØS-avtalen til norsk lov uten å spørre folket. Vi oppfordrer stadig til å bruke handlingsrommet i EØS-avtalen, både i form av reservasjonsrett og unntaksbestemmelser. Men myndighetene er lite lydhøre og for hvert nytt direktiv, blir rommet trangere. Den som ikke vil innse det, er faglig unyansert i dobbel forstand.

Holship-dommen og Verftssaken er eksempler på at når handlingsrommet blir forsøkt brukt, setter NHO, ESA og EFTA-domstolen foten ned.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook