Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Valget på Island ingen...

Valget på Island ingen realpolitisk betydning i Norge

Valget på Island ingen realpolitisk betydning i Norge, sier Nei til EU

Nei til EUs leder Heming Olaussen kommenterer valget på Island slik;

  • Island har aldri vært et viktig poeng i norsk EU-debatt
  • Høyst tvilsomt om Island ender opp i EU
  • Alternativet til EØS er vanlig frihandelsavtale

Ja-siden i Norge har forsøkt å gjøre det islandske Alltingsvalget til en viktig begivenhet for det norske EU-standpunktet. Det er dødfødt, mener Nei til EU

- Hva islendingene mener og gjør har aldri vært et sentralt poeng i den norske EU-debatten, som handler om helt andre saker, som folkestyre, en sjølstendig norsk stemme i verden, forsvar av faglige rettigheter og en aktiv disktriktspolitikk med eget landbruk og norsk fiskeriforvaltning, påpeker Nei til EUs leder

- Men i tillegg virkerdet som vel mange forskutterer et islandske EU-medlemskap. Om islendingene nå søker, skal defaktisk forhandle. EU er ikke kjent for å gi ved dørene. Deretter skal saka til folkeavstemming. Islendingene har snudd fra ja til nei, i fælge alle målinger i 2009. Men dette er til sjuende og sist opp til islandske folk suverent å bestemme.

- Dersom den norske ja-sidas drøm om et islandsk EU-medlemskap skulle gå i oppfyllelse i løpet av noen år, og dersom dette skulle ha noe å si for EØS- konstruksjonen, står det i den samme EØS-avtalen at da er det frihandelsavtalen som gjelder. Den kan Norge leve godt med, sier Heming Olaussen, som mener ja-siden og ja-media prøver å hausse opp en begivenhet som i realiteten vil ha minimal betydning for det norske folks sjølstendige stilling til spørsmålet om et norsk EU-medlemskap.

Men ja-sida klamrer seg jo til ethvert halmstrå som blåser forbi, avslutter Nei til EUs leder.

.........

Heming Olaussen, 90155894

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook