Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Vestfold Nei til EU:...
© Arne Limkjær, sekretær i Vestfold Senterparti

Vestfold Nei til EU hadde en vellykket stand på Vivestadmarkedet i august 2015. Kathrine Kleveland sto på stand for Senterpartiet denne dagen, men måtte selvsagt stikke innom standen, der hun møtte Heming Olaussen, som stod på stand for SV. 

Vestfold Nei til EU: – De er engasjerte og entusiastiske – og de får til mye

– Årsmøtet i 2015 vedtok en ambisiøs arbeidsplan som styret er i ferd med å iverksette fullt ut, forteller leder i Vestfold Nei til EU, Anna Marie Frost. Artikkel fra Standpunkt 4-2015

På årsmøtet i mars ble det vedtatt å forsøke å opprettholde medlemstallet i Vestfold Nei til EU ved hjelp av verving og gjenverving, spesielt prøve å få med kvinner og yngre medlemmer.

– Hvis vi ser på tallene fra siste medlemsoversikt, er resultatet slett ikke dårlig, med nesten tusen medlemmer. Særlig ikke hvis en tar i betraktning at Vestfold tradisjonelt er et konservativt ja-fylke, sier Anna Marie Frost.

– Det er utrolig viktig at vi opprettholder et høyt medlemstall for at vi skal kunne fortsette å være den politiske kraften på nei-siden som vi har vært helt siden Nei til EU, eller Nei til EF, ble stiftet i 1992, sier Anna Marie Frost.

Ønsker yngre medlemmer
Det er ganske høy gjennomsnittsalder både i styret og i medlemsmassen. For å forsøke å avhjelpe dette, og styrke arbeidet blant studenter og unge, har Vestfold avholdt stands på Høyskolen i Vestfold og Buskerud, Bakkenteigen, flere år på rad. Også i år planlegges det stand og møte i samarbeid med Ungdom mot EU.

– Det er utrolig mange engasjerte og nysgjerrige ungdommer, og vi har mange besøk på standen og deler vanligvis ut mellom 100 og 150 Standpunkt på Bakkenteigen i løpet av et par timer, sier Anna Marie Frost.

Underskriftskampanjen
Årsmøtet 2015 vedtok også at det skulle avholdes stands i flere byer i fylket i anledning kommunevalgkampen, og for å lansere underskriftskampanjen «Ut av EØS». Vestfold Nei til EU stiller seg hundre prosent bak vedtaket på landsmøtet om at EØS-avtalen må sies opp og erstattes av en handelsavtale. På sikt må det også presses på for en folkeavstemning.

– Vi i Vestfold er imidlertid klar over at det skal mye informasjon og opplysning til før folket er helt på linje med oss her, sier Anna Marie Frost.

Den siste oversikten viser uansett at Vestfold ligger godt an når det gjelder antallet underskrifter sammenlignet med de andre fylkene. Det er avholdt stands i Tønsberg, Larvik, Sande og på Vivestadmarkedet i Re i løpet av juni og august. Frost forteller at primus motor i dette arbeidet er Eli Roald Grinde, styremedlem i fylkeslaget.

Bokbad på bibliotekene
Vestfold hadde, som de andre fylkene, forhåndsbetalt og bestilt sin kvote av Nei til EUs jubileumsbok «Folket sa nei», skrevet av Dag Seierstad. Denne ble utgitt i 2014 i anledning dobbeltjubileet for Grunnlovens 200 år og 20-årsjubileet for nei-seieren i 1994.

– Målsetningen er å selge eller gi bort alle bøkene. Alle i styret har fått noen bøker de skal selge. Styret bestemte seg også for å arrangere «bokbad» i bibliotek i fylket, i tillegg til at alle bibliotekene, 14 i alt, fikk et eksemplar hver av boka, forteller Anna Marie Frost.

Det er på det nåværende tidspunkt avholdt møter i fire bibliotek i fylket: i Tønsberg, Larvik, Sandefjord og Andebu. I tillegg blir det et møte i Re bibliotek den 8. oktober. Anna Marie Frost forteller at fylkesstyret søkte UD om midler og fikk en bevilgning fra departementet til disse møtene.

– Vi var så heldige at vi fikk Dag Seierstad selv til å komme på de fleste møtene og innlede om «Folket sa nei», om EF/EU-kampene og folkeavstemningene i 1972 og 1994. I tillegg hadde vi forfattere som har skrevet om dagens situasjon i euro­sonen og EU-landene: Halvor Fjermeros, som har skrevet «Uro i Euroland – Faglig avmakt og sosial motstand i EUs nye arbeidsliv» og Ingeborg Eliassen, som har skrevet: «Harde tider – Det nye arbeidslivet i Europa».

– I tillegg hadde vi medlem av Nei til EUs faglige utvalg, Heidi Larsen, på møtet i Larvik bibliotek. Hun snakket om det nye arbeidslivet i Norge. Og vi vil ha leder av Attac, Petter Slaatrem Titland, på møtet i Re, sammen med Dag Seierstad. Han skal snakke om handelsavtalene TISA/TTIP og Schengen, Frontex og flyktningsituasjonen.

Bredde i styret
Det nye styret representerer flere kommuner, ulike yrkesbakgrunner og ulike politiske partier. Leder er Anna Marie Frost fra Våle, nestleder er Bjørnar Kristoffersen fra Andebu, styremedlemmer er Eli Roald Grinde fra Tønsberg, Heming Olaussen fra Ramnes og Ragnar Bjerknes fra Re. Varamedlemmer er Anne-Marit Kapstad fra Sande, Bjørn Rismyhr fra Våle, Bjørg Bjørnevik fra Barkåker og Aage Nordahl Nilsen fra Ramnes.

Kathrine Kleveland, nyvalgt leder i Nei til EU fra Holmestrand i Vestfold, innledet på årsmøtet om sine visjoner for Nei til EU, samarbeid og alliansebygging, aktuelle saker og om hennes forventninger til fylkeslaget. I tillegg var det informasjon om og salg av Nei til EUs jubileumsbok.

Gir ut medlemsblad
For å holde kontakt med medlemmene i fylket sendes det e-post og tekstmeldinger til alle når det er arrangementer på gang, og det gis i tillegg ut et medlemsblad «Kommunekontakten» hvert år.

– Årets nummer kom i juni og omtalte blant annet de flotte jubileumsarrangementene Vestfold gjennomførte i 2014. Årsmøtet i 2015 og forrige landsmøte ble omtalt, og i tillegg var det artikler om utviklingen og utfordringer fremover og arbeidslivet, fagbevegelsen og EØS.

Vestfold Nei til EU har også begynt forberedelsene til landsmøtet i Svolvær i november. Delegasjonen er valgt og på fylkesstyremøtet i oktober vil den foreslåtte arbeidsplanen for Nei til EU for 2016 bli gjennomgått.
 Anna Marie Frost avslutter med å si at 2014 og 2015, så langt, har vært gode og aktive år for Vestfold Nei til EU, med mange positive arrangement, og at fylkesstyret ser fram til og gleder seg til landsmøtet hvor nye byggestener skal legges for organisasjonen og dens arbeid.

– Bevisstheten er høy i fylkesstyret på at det er viktig å ha en klar og målrettet strategi for arbeidet i organisasjonen, sier hun.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook