Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Veto mot patentdirektivet

Veto mot patentdirektivet

Tirsdag 9. oktober falt EU-domstolens dom i saken Nederland førte mot EU om patent på liv. EU-domstolen tok ikke Nederlands ankepunkter til følge.

Statsminister Kjell Magne Bondevik ga i valgkampen uttrykk for patentdirektivet fra EU er uakseptabelt. Landsmøtet i Nei til EU forventer at disse uttalelsene følges opp med veto fra den nye regjeringen. Det er like gode grunner som før til å nedlegge veto mot patentdirektivet, selv om Nederland tapte saken. I EU-domstolen er det EUs egen domstol som avgjør om EUs lover er i strid med FNs konvensjon om biologisk mangfold, en miljøavtale hele 170 land har undertegnet.

EUs patentdirektiv åpner for patentering av dyr, planter og gener. Det er uetisk og usolidarisk å åpne for et lovverk som gir bioteknologiindustrien enerett på gener og bioteknologiske oppfinnelser som hele verdens befolkning har nytte av i form av mat og medisiner. Patentdirektivet strider mot FNs konvensjon om biologisk mangfold, som slår fast at hvert land har råderett over genetiske ressurser, og har krav på økonomisk fortjeneste ved utnyttelse av disse. EUs patentdirektiv stiller ikke krav til dette, og åpner for at europeiske selskaper kan drive genrøveri fra verdens fattige
land.

Nei til EU ser med bekymring på utviklingen av terminatorfrø, altså ettårige frø som gir sterile planter og vil true det biologiske mangfoldet og svekke matvaresikkerheten.

EU har også motarbeidet en ny, internasjonal avtale som begrenser patenthavers rettigheter på endel matplanter. Landsmøtet i Nei til EU krever at Norge må arbeide for å styrke denne avtalen ved å si nei til patentdirektivet.

FNs mat- og landbruksorganisasjon har vedtatt en internasjonale traktat som begrenser muligheten å patentere en del mat- og frøplanter.

Landsmøtet i Nei til EU krever at Norge arbeider for å styrke traktaten slik at den juridisk ikke underlegges TRIPS i WTO.

Uttalelse fra Nei til EUs Landsmøte 25. november 2001.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook