Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Veto og den synske Wes...
Heming Olaussen på talerstolen på Landsmøtet 2006

Veto og den synske Westerlund

“Et norsk veto mot tjenestedirektivet kan sette hele EØS-avtalen i fare”, sier EUs ambassadør i Norge Percy Westerlund til NTB 22.11. Jeg synes det er helt utrolig at EU-ambassadøren på denne måten drar i gang nok et politisk spill knyttet til Norges forhold til EU.

Vi har sett det før, og vi kjenner lusa på gangen; Hver gang ja-eliten oppdager motstand mot sine planer og ideer, er det skremselspropaganda som er metoden for å vinne debatten. Ingen saklig, nøktern, opplyst debatt – men skremsler. Tenk om ambassadøren og hans likesinnede i stedet kunne bruke den spalteplass de så enkelt får tildelt i norske medier til å gå inn i en realitetsdebatt om tjenestedirektivet? Direktivets mange uklarheter. Dets fortolkningspotensiale, og hva det kan bety for norsk politisk debatt og norsk demokrati, når alle uklarhetene skal løses ved domstolene i Luxembourg; Hvem fastsetter spillereglene i norsk arbeidsliv etter som rettspraksis utvikles i EF- eller EFTA-domstolene? Hvordan står tjenestedirektivet i forhold til den norske regjeringens handlingsplan mot sosial dumping? 70% av det norske folk bekymrer seg om den dimensjonen, ifølge en meningsmåling utført av Gambit A/S på vegne av Nei til EU. Hva med Ministerrådets prinsipielle tillegg til direktivet fra juli i år, der nasjonal arbeidsrett underordnes EU-retten ved å kreve at den skal ”respektere fellesskapets lovgivning”. Var ikke det en av de store ”seirene” Euro-LO og sosialdemokratene ”vant” i februar-kompromisset som her blir effektivt undergravet? Hvorfor var det så om å gjøre å forhindre klargjørende vedtak om bl.a. dette ved siste gangs behandling i EU-parlamentet nå i november? Euro-LO er på sin side ”urolig” over framtida til de sosiale tjenestene (som hjemmehjelp), da EU-kommisjonen tre uker etter kompromissløsningen i EU-parlamentet la fram en melding om ”sosiale tjenester av allmenn interesse”, der det på nytt etableres stor usikkerhet mht. mulighetene for å hindre privatisering, fordi det anføres at alle tjenester er å anse som varer i et marked, eller som Kommisjonen skriver: ”Nesten alle tjenester på det sosiale området kan regnes som økonomiske aktiviteter”.

Nei – EU-ambassadøren vil heller skremme med EØS-avtalens undergang. Nå tror jeg dessverre at denne avtalen er mer seiglivet enn at den går i oppløsning pga. et evt. veto fra norsk side. Mer nøkterne eksperter enn den politiske EU-ambassadør, som for eksempel jus-professor Hans P. Graver og LOs juridiske avdeling, har ingen tro på en slik ytterliggående reaksjon. Det er minst like sannsynlig at EU ikke vil reagere i det hele tatt! Mest sannsynlig vil det komme en proposjonal motreaksjon fra den fredselskende Unionen, som er mye mer opptatt av norsk fisk, olje og gass enn av å ha gående en traktatstrid med oss. Uansett skal vi kanskje være fornøyd så lenge ikke ambassadøren drar inn et evt. strafferegime mot lakseeksporten også, når han først er i gang? Det ville jo bli et høydepunkt i den skremselspropagandaen vi ser konturene av. Eller som utenriksminister Gahr Støre framholdt på Nei til EUs landsmøte nylig: ”Slike argumenter ville virkelig være å idiotisere den norske debatten om reservasjonsretten”.

 

Heming Olaussen

Leder, Nei til EU

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook