Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Vett 1-2006: Tjenester...

Vett 1-2006: Tjenester til enhver pris?

Det har kommet inn en del endringer i Tjenestedirektiver fra Kommisjonens april-versjon til den som nå er vedtatt. Vi har derfor kommet med noen oppdateringer på heftets sider 15-17. Den kan du laste ned her.

I januar 2004 la EU-kommisjonen fram et forslag til tjenestedirektiv. Formålet med forslaget var å øke konkurransen om å yte tjenester på tvers av grensene i EU og EØS-området. Nasjonale regelverk som hindrer konkurransen, må vekk.

Direktivet omfatter all tjenesteyting det er konkurranse om innen den enkelte medlemsstat. Hvis direktivet tas inn i norsk lov, har tjenesteytere som er gitt lov til å yte tjenester i ett EU- eller EØS-land, rett til å yte disse tjenestene også i Norge.

Av oversikriftene kan nevnes: Hva er norsk lønn? Hvorfor Tjenestedirektiv? og Norsk arbeidsrett gjelder - men undergraves likevel.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook