Du er her: Framside / Autolagrede objekter / Retningslinjer for Dag...

Retningslinjer for Dag Seierstad-stipendet

Stipendet skal stimulere til kritisk kunnskapsutvikling om EU og Norges forhold til EU. Tema og problemstillinger med stor relevans for det politiske ordskiftet vil bli prioritert. Stipendet er oppkalt etter Nei til EUs utreder gjennom mange år, Dag Seierstad.

Alle studenter som arbeider med en relevant mastergradsoppgave kan søke. Oppgaven må være fullført innen tre år etter at stipendet er mottatt. Halvparten av stipendet utbetales ved tildeling, den andre halvparten når oppgaven er levert og bestått. Dersom stipendmottaker ikke leverer og består oppgave, skal stipendet tilbakebetales. 

Nei til EU kan bistå stipendmottager med faglige innspill underveis i arbeidet, eventuelt i form av en mentor.

Nei til EU skal motta ett eksemplar av oppgaven straks den er ferdig, samt en digital utgave (fortrinnsvis pdf). Nei til EU har rett til å publisere oppgaven digitalt, men har ingen forpliktelse til å gjøre det.

Stipendmottager forplikter seg til å skrive en kronikk eller artikkel med utgangspunkt i oppgaven, tilpasset et allment publikum.

Søknadsfrist 1. september. Søknaden leveres via skjema på Nei til EUs nettside . Den skal inneholde:

- Søkerens navn, fødselsdato og lærested, samt e-post og telefon

- Oppgavens tittel og fag

- Kort beskrivelse av oppgavens problemstillinger og disposisjon

- Kort begrunnelse for at søkeren og oppgaven skal få stipendet, herunder eventuelle referanser

Stipendet tildeles 25. september og er på 20 000 kr. Jury for stipendet er Dag Seierstad, Anne Lise Hessen Følsvik (styret i Nei til EU), Morten Harper (utredningsleder) samt en representant for Studenter mot EU.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook