Du er her: Framside / Fylkeslag / Oppland

Oppland

Aktuelt
© Nei til EU
ikon for Artikkel (vanlig)

EØS og velferdsstaten!

Det å ta omsyn til miljøvern, rettane som arbeidsfolk har og trygg mat vert ofte tolka som handelshindringar i EU fordi dei står i vegen for den frie flyten og kostar pengar. Vi har hatt EØS-avtala i mange år  og den essar ut, slik at vi mistar meir og meir av sjølvråderetten. Det kjem kvart år nye forordningar og direktiv som Norge godtek.

© Magnhild Strand
ikon for Artikkel (vanlig)

Engasjerte om matvarehandel

−Norsk matvareimport har auka voldsamt sidan år 2000. Produksjonen er på same nivå som før, medan forbruksveksten blir dekt opp med import. Ein stor del av denne importen kjem frå EU, sa Brita Skallerud, nestleiar i Norges Bondelag, på eit møte på Munkekroen sist laurdag.

Det var Valdres nei til EU som hadde invitert til debatt om EU, EØS, landbruk og klima.

Informasjon til medlemmene
Artikkel (enkel)

Oppland Nei til EU avholder årsmøte lørdag 1. april 2017 kl. 11.00 på Lillehammer hotell, Turisthotellvegen 6, Lillehammer.  Det serveres kaffe og rundstykker fra kl 10.30  

Kalender
ikon for Kalenderoppføring

Årsmøte i Lillehammer Nei til EU

Lillehammer Nei til EU innkaller til årsmøte mandag 27. mars kl. 18.00 i Bondelagets lokaler på Lillehammer.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook