Du er her: Framside / Fylkeslag / Rogaland

Me arbeider for å styrka Rogaland som nei-fylke og for å halda Noreg utanfor den Europeiske Unionen. Me vil gjerne ha deg med på laget!

Aktuelt
© Nei til EU/John Øyslebø
ikon for Artikkel (vanlig)

Anders M. Andersen heidersmedlem i Nei til EU

Anders M. Andersen blei utnemnt til heidersmedlem i Nei til EU på Nei til EUs landsmøte på Hamar i november saman med Berit Ås. Frå tidlegare er Dag Seierstad og Anne Enger heidersmedlem.

Møte
© nn
ikon for Artikkel (vanlig)

Globaliseringskonferansen 2016 arrangeres 27. - 30. oktober i Oslo

Rogaland Nei til EU oppfordrer sine medlemmer til å delta på og stille EU/EØS-relaterte spørsmål på møter, arrangementer m.m. arrangert av andre politiske partier, organisasjoner, messer m.v. Vi oppfordrer derfor arrangører som holder slike EU/EØS-relaterte arrangementer om å melde disse inn til rogaland@neitileu.no, så vil vi bidra til å skape publisitet om disse arrangementene.

Informasjon til medlemmene
ikon for Artikkel (vanlig)

AvtaleGiro

Nå kan medlemmene i Nei til EU betale medlemskontingenten med AvtaleGiro

Kalender
Rolv Rynning Hansen innleidde om TISA på Nei til EUs rådsmøte 24. oktober.
© Sindre Humberset
ikon for Kalenderoppføring

TISA, TTIP, EØS – fri handel eller markedsdiktatur?

Ope møte: Kan demokratiet overleva under overnasjonale «frihandels»-avtalar?

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook