Du er her: Framside / Kunnskapsbank / Likestilling

Likestilling

Motstanden mot EU-medlemskap i Norge er aller størst blant kvinner. I de fleste EU-land er langt færre kvinner yrkesaktive enn i Norge.

Tilbake til temasida

Publikasjoner

Standpunkt 2-2016
Fil

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Nei til EUs verveuker 18. april til 1. mai. Slik kan DU gjøre en innsats!
 • 23. juni sier Storbritannia ja eller nei til EU-medlemskap. Britiske EU-tilhengere skremmer med Norge.
 • Nytt Vett «Folkestyre eller fjernstyre», om EØS-avtalens begrensninger for folkestyret.
 • Regjeringen åpner likevel for å avgi suverenitet til EUs grensevakter.
 • Kathrine Klevelands leder: «Flere kvinner opp og fram»
 • UDs oppsiktsvekkende TISA-påstander. 
 • Uruguay har trekt seg fra TISA-forhandlingene. Standpunkt har snakket med Uruguayanske TISA-aktivister. 
 • Godt driv i Sogn og Fjordane Nei til EU

Last ned: Standpunkt 2-2016-skjerm.pdf (4,36 MB)

Fil

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Nei til EUs krav om at Norge skal trekke seg fra TISA-forhandlingene.
 • Nei til EUs nye nestledere Gina Barstad og Shoaib Sultan. 
 • Den nye årboka vår, «Sammenbrudd for Schengen». 
 • Nei-sidens seier i folkeavstemningen i Danmark 3. desember.
 • Storbritannia debatterer den norske EU-løsningen. Og Nei til EU bidrar til debatten. 

Last ned: Standpunkt 1-2016 skjerm.pdf (5,30 MB)

Fil

Hvorfor er kvinner kritiske til EØS, TISA og TTIP? - Det handler om nedbygging av velferdsstaten og deregulering av økonomien. Avtaler som legger forholdene til rette for multinasjonale selskap og privatisering av offentlig sektor. Prinsippet for den økonomiske politikken skal være fri konkurranse i et globalt marked. Det er de fleste kvinner lite tjent med.

Løpeseddelen er utabeidet av Nei til EUs kvinnepolitiske utvalg.

Last ned: kvinneflyer 2015 tisa_ttip for print (2).pdf (1,69 MB)

Fil

8. mars-løpeseddel 2015

Vi vil ut av EØS!
EØS-avtalen gjør at våre velferdsordninger blir satt under press og stopper gode norske likestillingstiltak. EØS-avtalen bringer EUs fire friheter til Norge, skaper et dårligere arbeidsliv og svekker det norske velferdssamfunnet.

Nei til EU arbeider for å holde Norge utenfor EU. Vi ønsker solidaritet med folk i alle land – i og utenfor EU, men ikke på EU sine premisser. Vi heier enda flere kvinner opp og fram i alle land – det gir en mer rettferdig verden for alle!

Kopioriginal beregnet på tosidig utskrift.

Last ned: Flyer 8mars_kvinnekonf.pdf (739,55 kB)

Forsiden EØS-løpeseddel
© NtEU
Fil

Hva betyr EØS for deg?

Løpeseddel: 5 personer forteller hva EØS-avtalen betyr for dem.

Det finnes alternativer til EØS-avtalen som sikrer ryddige forhold for handelen uten at demokrati,miljø, velferd og faglige rettigheter svekkes. Ett alternativ er å ta de mest problematiske delene ut av dagens avtale. En annen mulighet er en ny og mer avgrenset handels- og samarbeidsavtale. Nei til EU kjemper for disse alternativene.

Last ned: EØS folder_nett.pdf (629,07 kB)

Forsiden Vett 4-2011 - Likestilling
Fil

I dette Vett-heftet kan du lese om korleis EUs likestillingspolitikk ser fin ut på papiret, med til dømes likehandsamingsdirektiv, likelønsdirektiv og direktiv om omsorgspermisjon, men korleis det også er mange døme på at fagre ord ikkje blir følgd opp med praktisk politikk. Det er nok å sjå eit bilete av EUs toppleiarar for å slå fast at likestillingspolitikken framleis har eit stykke å gå.

Bestilling

Last ned: Vett 4 2011 Likestillingspolitikkt.pdf (1,16 MB)

8. mars
Fil

Løpeseddel produsert i forbindelse med 8. mars 2011

Last ned: 8 marsflyer 2011.pdf (1,58 MB)

Toppen, kvinnepolitisk nyhetsbrev
Fil

I kvinnepolitisk nyhetsbrev nr. 1-2011 kan du bl.a. lese om EUs helsedirektiv og foreldrepermisjon.

Last ned: Kvinnepolitisk nyhetsbrev 1-2011.pdf (245,56 kB)

Toppen, kvinnepolitisk nyhetsbrev
Fil

Nei til EU har fått ny kvinnepolitisk sekretær: Eva Marie Mathisen. 8.-10. oktober arrangerer Nei til EUs kvinneutvalg konferanse og kurs. Les mer om dette i nyhetsbrevet.

Last ned: 01-10 august_kvinnepolitisk nyhetsbrev.pdf (263,29 kB)

Fil

Løpeseddel - informasjon om Nei til EUs kvinnekonferanse 2010-

Last ned: kvinnekonferansepapirannonse.pdf (384,48 kB)

 
Fil

Ekstrautgave av Nei til EUs medlemsavis Standpunkt - 1. mai 2010

Last ned: Standpunkt 2b 2010 nett.pdf (1,23 MB)

Forsiden løpeseddel 7. mars 2010
Fil

Løpeseddel produsert i forbindelse med 8. mars 2010 - om EUs helsedirektiv

Last ned: Helsedirektivflyer2010.pdf (317,51 kB)

Løpeseddel konferanse 2009
Fil

Invitasjon til Velferdskonferansen 2009: Gjør EU velferd til vare? Marked og motmakt

Last ned: velferdskonf_flyer.pdf (102,42 kB)

 
Fil

I kvinnepolitisk nyhetsbrev for okt. 2008 kan du bl.a. lese om EUs helsedirektiv og tjenestedirektiv.

Last ned: kvinnepolitisk nyhetsbrev okt 08.pdf (1,04 MB)

 
Fil

I dette nyhetsbrevet kan du bl.a. lese om Tjenestedirektivet og offentlig sektor, Kvinnekonferansen 2008 og Likestilling og EØS.

Last ned: kvinnepolitisk nyhetsbrev mai.pdf (750,53 kB)

 
Fil

Mange NtEU-aktivister skal feire 8. mars og vi oppfordrer dere alle til å synliggjøre EU-motstanden. I de større byene arrangeres det demonstrasjonstog, andre steder er markeringene mindre. Her er noen aktuelle temaer vi mener egner seg både for paroler, foredrag, artikler og diskusjoner:

Last ned: kvinnepolitisk nyhetsbrev1 2008.pdf (336,51 kB)

 
Fil

Innledning ved Mona Larsen-Asp og Rachel Eapen Paul ved NtEUs kvinnekonferanse oktober 2007

Last ned: LikestillingAspPaul.pdf (70,44 kB)

 
Fil

Innledning ved Bente Onstad, rektor ved Høgskolen i Lillehammer, Nei til EUs kvinnekonferanse 20.-21. oktober 2007

Last ned: Helse som vare.pdf (73,35 kB)

 
Fil

I dette nyhetsbrevet kan du bl.a. lese mer om hvordan Tjenestedirektivet også er kvinnesak, en oppsummering av landskonferansen i Stavanger 10.-11. mars og en presentasjon av kvinnepolitisk utvalgs leder, Torunn Kanutte Husvik

Last ned: kvinnepolitisk nyhetsbrev 2 2007.pdf (234,76 kB)

Fil

Mer konkurranse og fri flyt av tjenester over landegrensene betyr at tjenesteyterne, det vil si menneskene i tjenesteyrkene, må flytte på seg, og avtaler om lønns- og arbeidsvilkår kan stå i veien for den konkurransen EU vil ha.

Last ned: 8_MARS_FLYER_UTKAST07.pdf (118,85 kB)

 
Fil

Brevet gir informasjon om Nei til EUs kvinnekonferanse i Suldal 16.-18. mars. I tillegg kan bl.a. du lese om EUs nye direktiv på helseområdet.

Last ned: kvinnepolitisk nyhetsbrev 1 2007 (3).pdf (233,45 kB)

 
Fil

I kvinnepolitisk nyhetsbrev for desember 2006 kan du bl.a. lese om likestillingstrøbbel for Universitetet i Oslo og at EU forbereder en ny helsestrategi. Du kan også lese om kvinnekonferansen som arrangerers i Suldal i Rogaland i mars 2007.

Last ned: kvinnepolitisk_nyhetsbrevdes_06.pdf (112,93 kB)

 
Fil

EFTA-domstolen vil i løpet av kort tid bestemme seg for om Norge kan øremerke stillinger til kvinner eller ikke på Universitet i Oslo (UiO).

Last ned: Faktaark.pdf (75,49 kB)

 
Fil

I dette nyhetsbrevet kan du lese om Kvinnekonferansen 2006. Tema for konferansen var økonomi, velferd og arbeidsmarked.

Last ned: kvinnepolitisk_nyhetsbrev1_06.pdf (228,37 kB)

Forsiden av Vett 2-2006
Fil

2-2006 - EU-guiden

Dette er heftet som gir svaret på mange av de spørsmålene som EU-debatten reiser. Heftet tar for seg en god del av jasidens argumenter og gir neisidens svar på disse.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: EU_guiden_for_web.pdf (1,41 MB)

Fil

EU vil øke konkurransen i tjenestesektoren. Nasjonale regler som hindrer fri flyt av tjenester over landegrensene skal fjernes. EUs tjenestedirektiv får derfor konsekvenser for lønn, arbeidsvilkår og organisering
av velferd i vid forstand.

Last ned: 8mars06.pdf (979,49 kB)

Fil

Mennenes Europa - døren lukket for kvinner. Temahefte der kvinnepolitisk sekretær Anne Kjersti Toft har vært redaktør.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 1-2001.pdf (309,13 kB)

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

 • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook