Du er her: Framside / Kunnskapsbank / Publikasjoner / Faglig nyhetsbrev

Faglig nyhetsbrev

Faglig nyhetsbrev produseres av faglig sekretær i samarbeid med faglig utvalg. Nyhetsbrevet inneholder informasjon om fagbevegelsen og Nei til EU. Ved å klikke på overskriften til hvert nyhetsbrev får du mulighet til å laste ned brevet som en pdf-fil.

Meld deg på Faglig nyhetsbrev.

I dette nyhetsbrevet tipser vi om saker og argumenter som kan brukes mot EØS på LO-kongressen. Vi minner om innsamlingen av midler til utredning om ulike faglige spørsmål og EØS. Vi omtaler Høyesteretts dom i Holship-saken, Verftssaken, ESAs inngripen i norsk fergetrafikk samt EU og minstelønn. Vi tar opp arbeidsrettssaken som Fellesforbundet fører for at tariffavtaler sikrer at lønnsnivået i en innleiebedrift gjelder for dem som arbeider der. Oslo tingrett påførte LO et nederlag i søksmålet mot departementet på grunn av endringene i utlendingsforskriften som berører lønns- og arbeidsforhold i luftfarten. Vi har også med to saker fra tysk fagbevegelse og et debattinnlegg av Jonas Bals i Dagbladet 12.3. og enda mer.

I dette nyhetsbrevet omtaler vi det faglige formøtet før Trondheimskonferansen 27.1.2017 med et flott og relevant program bla. om LO-kongressen og EØS. Vi omtaler høyesterettsdommen i Holship-saken, EL og IT forbundets forslag til LO-kongressen, vedtaket mot EØS på Jernbaneforbundets landsmøte, sikkerhet i luftfarten, Verftsaken, som også har vært oppe i Stortingets spørretime 9. november, og vi har en lenke til NRK1s program Debatten 8. desember, hvor EØS-avtalen var tema. Vi legger også ved lenke til Nei til EUs årbok 2017, "Betydningen av Brexit" og vi har lenke til International Transport Worker's Federation og World Union Meeting Against TISA and CETA og mye mer.

I dette nyhetsbrevet finner dere lenke til oppsummering og innledninger fra faglig konferanse 30.9.-01.10. Dere finner også rapporten fra De Facto om, "Offentlige anskaffelser og kampen mot sosial dumping", som ble lagt frem på konferansen. Dere finner EØS/EU-vedtaket på Handel og kontors landsmøte. Helikopterfører-saken og forholdene for norske sjøfolk som jobber for norske rederier som trafikkerer norske-kysten omtales. Vedlagt også et veldig relevant arbeidsnotat skrevet av Ebba Boye, "Tisa-avtalens konsekvenser for helse- og omsorgstjenester i Norge". Vi omtaler en seier for havnearbeiderne og at EØS-motstanden vokser i fagbevegelsen og i befolkningen ellers, mens Ap holder stø kurs. Formøtet før Trondheimskonferansen 2017 annonseres. Og det er et par Brexit-nyheter denne gangen også. 

I dette nyhetsbrevet oppfordrer vi deg til å melde deg på faglig konferanse 30.9.-1.10. Lokomotivmannsforbundet, som forbund nummer fire, har vedtatt at Norge må ut av EØS, og HK region øst har sendt inn et ut av EØS-forslag til LO-kongressen. Vi skriver om Storbritannia etter Brexit, vedtaket i Stortinget om tilslutning til EUs finanstilsyn via ESA og økningen i antallet midlertidige ansettelser. Det er interne protester i EU-systemet mot at ungdom jobber som ulønnede praktikanter. Nye regler for offentlige anskaffelser og usikkerhet om TTIP-avtalens fremtid omtales. LO-forbund og foreninger støtter den greske selvhjelpsorganisasjonen, Solidarity4All. Det er også en lenke til ulike muligheter for innmelding i Nei til EU.

I dette nyhetsbrevet inkluderer vi to forslag til vedtak og uttalelser om EØS og med tekst som kan brukes av fagforeninger og tillitsvalgte for å fremme forslag til ulike møter i fagbevegelsen fremover. Vi informerer om NtEUs faglige konferanse 30.9.-1.10.2016. Vi oppfordrer dere til å ta opp økonomisk støtte til NtEU i fagforeningen, det trengs! Vi legger lenke til NtEU fine løpeseddel om TISA. Utstasjoneringsdirektivet, et nytt direktiv om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, Jernbanepakke IV, Finanstilsynssaken og Rogalandskonferansen 2016 omtales. Vi rekker akkurat og få med innspurten på Brexit-debatten i Storbritannia. Og vi har bla. med lenker til informative videoer og et program fra NRK om ulike sider ved EU og TTIP.

I dette nyhetsbrevet ber vi om at dere sender oss beskjed om Nei til EU-arrangementer og 1. mai-paroler som sier Nei til EU, Nei til EØS og Nei til TISA/TTIP. Vi omtaler innsamlingen av midler til utredning om bl.a. EUs Anskaffelsesdirektiver, Verftsdommen og norske tariffavtaler relatert til EUs vikarbyrådirektiv. Årets faglige konferanse blir 30.9. og 1.10. Ellers: Nei til EU har laget temaside om EU-debatten i Storbritannia foran folkeavstemningen i juni. Det er oppnådd "uformell» enighet om EUs Jernbanepakke 4 som kan bli vedtatt om kort tid. Utstasjoneringsdirektivet skaper problemer, og EU/EØS-motstanden vokser i fagbevegelsen. LO har gitt ut en håndbok om EU og EØS og andre saker. 

Dette nyhetsbrevet inneholder det siste fra utviklingen i Storbritannia, Camerons avtale om landets forhold til EU og folkeavstemningen 23. juni. Vi omtaler også Faglig utvalgs innsamling til utredning om nye direktiv, verftsdommen og norske tariffavtaler relatert til Vikarbyrådirektivet. Vi har omtale av formøtet til Trondheimskonferansen 2016 og den faglige underskriftsaksjonen om EØS. Vi omtaler nye direktiv og Jernbanepakke IV og forslag om privatisering av jernbanestrekninger i Norge, ny årbok for 2016 og nytt Standpunkt nr. 1/2016 enda litt til.

I dette nyhetsbrevet omtales Trondheimskonferansen 2016 inkludert det faglige formøtet den 29. januar. Det er omtale av EØS-motstanden på Fellesforbundets landsmøte i oktober. Vi omtaler Danmarks nei, utfordringene med innvandringen, lønnsnivå, sosial dumping og Schengen. Vi har med en morsom og informativ videosnutt om TISA fra NRK P3 og Youtube. Vi omtaler TTIP, ESA og arbeidsgiveravgiften, landbruk og ny fiskeriavtale mellom Norge og EU. Du finner lenke til Nei til EUs årbok 2016 om Schengen og "Folket sa nei", som er fine julegaver - og enda litt til.

Vi ønsker alle lesere en riktig god jul og et godt nytt år i nei-sakens tjeneste.

Dette nyhetsbrevet inneholder stoff om oppkjøringen til Fellesforbudents landsmøte 9.-14. oktober. Påminning om demonstrasjon mot TISA-avtalen den 10. oktober og også om de mange utfordringene med TISA-avtalen. Forhandlingene om TTIP-avtalen står i stampe, nye regler for helikopterflyging, Verftsdommen og Havnearbeiderkonflikten omtales. Nei til EU har utgitt et nytt faktaark, Ideologisk handel, og et nytt Standpunkt, nr 4/2015, er ute. Den 8. oktober kommer nytt Vett-hefte om TISA-avtalen. I nyhetsbrevet er det også en påminning om å skrive under på faglig opprop om EØS og i tillegg omtales noen andre aktuelle saker.  

I dette nyhetsbrevet omtales situasjonen i Hellas slik den er i øyeblikket. Det legges også lenke til Halvor Fjermeros' blogg hvor han bla. skriver om sitt siste besøk i Hellas. Han er forfatteren av boka, "Uro i Euroland", som kom i fjor. En appell holdt utenfor den greske ambassaden under en solidaritetsmarkering for det greske folk den 25. juni av Asbjørn Wahl, daglig leder i For velferdsstaten, legges også inn i dette nyhetsbrevet. Vi minner om faglig opprop om EØS - for faste ansettelser og rettigheter og oppfordrer til å skrive under.

Andre nyheter bla. om TTIP og TISA, Fellesforbundet og EØS, poststreik i Tyskland og andre saker relatert til arbeidsliv og fagbevegelse presenteres. Siste Faktaark 4/15 og Standpunkt 3/15 fra Nei til EU omtales. I tillegg presenteres Nei til EUs nye generalsekretær, tidligere faglig sekretær, Hilde Loftesnes Nylen. 

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook