Du er her: Framside / Kunnskapsbank / Publikasjoner / Løpesedler

Løpesedler

Nei til EU produserer løpesedler om ulike temaer. De kan du enten bestille ferdig trykt, eller skrive ut fra våre nettsider.

Fil

Denne løpeseddelen inneholder program og påmeldinginformasjon til konferansen Nei2017, som skal være i Oslo 3. og 4. mars 2017. Dette er en uskriftsvennlig versjon som har to løpesedler på et A4-ark. Last ned, skriv ut og del ut til interesserte. 

Lenke til deling. 

Last ned: nei2017 flyer.pdf (620,32 kB)

EØS på sikkerheten løs
Fil

Løpeseddel «EØS på sikkerheten løs», laget til Trondheimskonferansen i januar 2017. For nedlasting og utskrift. 

Denne versjon har to løpesedler på et A4 ark. Trykk her for vanlig skjermversjon med tosidig A5-løpeseddel.  

Last ned: Flyer EOS 123 2017.pdf (800,95 kB)

EØS på sikkerheten løs
Fil

Løpeseddel «EØS på sikkerheten løs», laget til Trondheimskonferansen i januar 2017. For skjerm og utskrift. 

Tosiders A5. Trykk her for utskriftsvennlig versjon med to tosidige løpesedler på et A4 ark. 

Last ned: Trondheimsflyer A5 2017.pdf (730,63 kB)

TiSA-hefte
Fil

TiSA på ti minutter

Velferdstjenester er ikke som andre tjenester. De skal hjelpe oss når vi trenger det mest. Den internasjonale handelsavtalen for handel med tjenester – TiSA – vil få konsekvenser for velferdstjenestene våre. Både de offentlige, ideelle og kommersielle. Hvorfor skal jordmortjenester, tannhelse og flere andre helsetjenester underlegges en internasjonal handelsavtale? Tidligere forhandlinger om handelsavtaler viser at det er mulig å stanse planene ved hjelp av folkelig motstand.Dette heftet er basert på Nei til EU arbeidsnotat nr 2 2016 «TiSA-avtalens konsekvenser for helse- og omsorgstjenester i Norge», av Ebba Boye.

Link til deling. 

Last ned: TiSA på ti minutter 2016_skjerm.pdf (2,88 MB)

Fil

Migrasjon er at mennesker forflytter seg mellom land og regioner, av forskjellige årsaker. Samtidig som det strammes inn på flyktningers rett til å få opphold, er det fri bevegelse av arbeidskraft og tjenester innenfor EØS – og dermed også Norge. De siste årene har antallet arbeidsinnvandrere fra EU-land til Norge overskredet de største anslagene på hvor mange flyktninger som kan komme. De skal også bosettes og integreres.
 
Sosial dumping, der arbeidsinnvandrere blir underbetalt, er et alvorlig problem både for samfunnet og de som blir utnyttet. Det kan bli vanskelig for flyktninger å komme inn i arbeidslivet dersom de må konkurrere med lavtlønte arbeidere fra EU-land.
 
Hva tenker du om at Norge skal ha fri arbeidsinnvandring for én gruppe mennesker, de fra andre EØS/EU-land, mens adgangen til opphold og arbeid begrenses for flyktninger som kan ha behov for beskyttelse?

Folder utgitt av Nei til EU oktober 2016

Last ned: Migrasjon 2016 5.pdf (6,14 MB)

Fil

Vi stoppet ja-sidens grunnlovsendring. Nei til EU var sentrale i forsvaret av spillereglene i EU-debatten. Kandidatundersøkelsen vår sikret at stortingsrepresentantene holdt løftene sine.

Vi kjemper for norsk suverenitet! Nei til EU mobiliserte en stor kampanje mot regjeringens avgivelse av suverenitet over Finanstilsynet. Nå vil vi mobilisere for å stoppe suverenitetsavgivelse til EUs energibyrå Acer!

Vi skal stoppe de udemokratiske gigant-avtalene TTIP og TISA! Nei til EU mener avtalene truer det norske folkestyret, og må stoppes!

Verveløpeseddelen (A5) er laget for dobbeltsidig trykk.

Last ned: flyer folkestyre 2016 dobbel for print.pdf (1,94 MB)

Fil

Regjeringen vil overføre makt over finanstilsynet til EUs nye finanstilsyn.

Den største suverenitetsavståelsen siden EØS-avtalen ble inngått i 1994!

Hva kan du gjøre?
• Her gjelder hver stemme i Stortinget, så kontakt din stortingsrepresentant og krev at han/hun stemmer imot!
• Eller skriv et leserinnlegg i din lokalavis!
• Dette er bare én sak der myndighet blir overført fra folkevalgte i Norge til EU.

Bli medlem!

Kopioriginal (tosidig A5).

Last ned: Flyer finanstilsyn 2016 dobbel.pdf (1,40 MB)

Fil

Vi tar kampen mot TISA

Nei til EU krever: Gå ut av TISA-forhandlingene!

• Nei til EU jobber hele tiden med viktige dagsaktuelle saker, som TISA, TTIP, EØS og hvilken innvirkning de vil ha på det norske folkestyret.
• Nei til EU er en folkebevegelse, og med oppdaterte medlemmer over hele landet når vi folk på skoler, studiesteder, i arbeidslivet og over hagegjerdene.
• Nei til EU jobber aktivt for å formidle innholdet i TISA-forhandlingene og samle de forskjellige TISA-motstandsbevegelsene.
• Nei til EU følger nøye med på hva som skjer i EU, og sprer informasjon og kunnskap om dette til folk, organisasjoner og media.
• Jo flere vi er sammen i kampen, jo enklere blir det å holde Norge utenfor EU.

Denne folderen er en kombinert informasjonsfolder og verveløpeseddel.

Last ned: Folder TISA 2016.pdf (5,00 MB)

Fil

Hvorfor er kvinner kritiske til EØS, TISA og TTIP? - Det handler om nedbygging av velferdsstaten og deregulering av økonomien. Avtaler som legger forholdene til rette for multinasjonale selskap og privatisering av offentlig sektor. Prinsippet for den økonomiske politikken skal være fri konkurranse i et globalt marked. Det er de fleste kvinner lite tjent med.

Løpeseddelen er utabeidet av Nei til EUs kvinnepolitiske utvalg.

Last ned: kvinneflyer 2015 tisa_ttip for print (2).pdf (1,69 MB)

Fil

TTIP og TISA løpeseddel april 2015

Løpeseddel utgitt av Nei til EU om TTIP og TISA: Handel uten demokrati og deregulering av tjenester. Oppdatert versjon (mai 2015).

Last ned: TTIP_TISA flyer 2015.pdf (700,83 kB)

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook