Du er her: Framside / Kunnskapsbank / Publikasjoner / NtEU Fakta / NtEU Fakta: EUs energi...
Vindmølle
© kjelljoran

Åtte nye EU-lovforslag om energi ble lagt frem av EU-kommisjonen 30. november. Den såkalte «vinterpakken» vil være et langt skritt videre i utviklingen av EUs energiunion, med et felles energimarked. 

NtEU Fakta: EUs energiunion

En omfattende pakke med forslag for EUs energunion betyr at landene skal innrapportere årlige energiplaner til EU, og EU-kommisjonen kan sette inn tiltak. EUs energibyrå ACER skal få økt myndighet.

Den såkalte «vinterpakken» ble lagt frem av EU-kommisjonen 30. november. Den omfattende pakken med flere direktiver og forordninger, totalt omlag tusen sider regelverk, vil være et langt skritt videre i utviklingen av EUs energiunion, med et felles energimarked. Nyhetssiden Politico.eu, som følger utviklingen av EU tett, beskriver dette som «et av de viktigste lovforslagene på mange år» .

Alle de åtte lovforslagene er merket som EØS-relevante. Det betyr at når de er behandlet i EU-parlamentet og EU-rådet, og vedtatt i EU, kommer de på bordet for Norge i EØS-komiteen. Lovforslagene er:

  • Energieffektiviseringsdirektivet (revisjon)
  • Fornybardirektivet (revisjon)
  • Bygningsenergidirektivet (revisjon)
  • Et styringssystem for energiunionen (ny)
  • Elektrisitetsdirektivet (revisjon)
  • Forordningen om kraftmarkedsdesign (revisjon)
  • Forordningen om etableringen av ACER (revisjon)
  • Forordning om risiko-beredskap i kraftsektoren, energisikkerhet (ny)

Det er dessuten tre forslag om økodesign, hvorav to er merket EØS-relevante. EU-kommisjonen har også lagt fram en strategi for intelligente transportsystemer, som skal gi bedre trafikksikkerhet og drivstofføkonomi.

Styringssystem for energiunionen

Det nye styringssystemet betyr at landene skal rapportere til EU på alle de fem dimensjonene i energiunionen: forsyningssikkerhet, indre energimarked, energieffektivisering, avkarbonisering og forskning/innovasjon. Allerede i 2018 skal landene legge frem utkast til nasjonale planer. Fra 2021 skal landene sende inn årlige energiplaner, som EU-kommisjonen skal vurdere og kan gjøre tiltak overfor.

Olje- og energiminister Tord Lien kommenterer forslaget slik: «Systemet blir omfattende, og EU skal nå mål som ikke nødvendigvis er tilpasset vårt energisystem. Vi må derfor finne en modell som er tilpasset vår nasjonale planlegging, samtidig som vi bidrar til energisamarbeidet i Europa»

ACER får økt myndighet

I EØS har EUs tredje energimarkedspakke fra 2009 lenge vært til behandling. Saken er omstridt særlig på grunn av tilknytningen til EUs energibyrå, som betyr avståelse av suverenitet . De nye forslagene til EUs energiunion bygger til dels videre på den tredje energimarkedspakken.

I Stortingsbibliotekets gjennomgang av «vinterpakken» , påpekes det at ACER med det nye forslaget får utvidet myndighet. EU-kommisjonen vil styrke ACERs myndighet i saker som berører flere medlemsland. Blant annet vil det gjelde utviklingen av nettverkskoder, som regulerer hvordan elektrisitet flyter fra ett lands nett til et annet. De nasjonale regulatorene vil avgjøre sakene med simpelt flertall.  For å styrke det regionale samarbeidet skal nasjonale systemoperatører (TSO, Statnett i Norge) overføre noe av sin myndighet til overnasjonale «Regional Operation Centers».

Energieffektivisering

«Vinterpakken» inneholder også forslag om å skjerpe 2030-målet for energieffektivisering fra 27 til 30 prosent. Målet skal være bindende og gjelde for EU samlet. Landene skal påse at energileverandører og distributører forbedrer energisparingen med 1,5 prosent per år.

 Revisjonen av fornybardirektivet betyr at det skal være felles regler for hvordan landene utformer støtteordninger for fornybare energikilder. Landene skal la selskap også fra naboland få tilgang på midler fra nasjonale støtteordninger. 2030-målet for fornybar energi er 27 prosent, og hvert land skal melde inn hvor mye de kan bidra med. I Norge er andelen fornybar energi fra før svært høy, primært på grunn av vannkraft, og det er derfor en særskilt utfordring å skulle øke den betydelig.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook