Du er her: Framside / Kunnskapsbank / Publikasjoner / Vett / Vett 2-2008: Lisboatra...
Forsiden Vett 2-2008

Vett 2-2008: Lisboatraktaten

Nytt nummer av Nei til EUs skrifteserie Vett: "Lisboa-traktaten", om den omdøpte EU-grunnloven. Heftet er på 40 sider og kan bestilles for kun kr 20/stk (15/stk ved kjøp av ti eller flere). Bestilling: bestilling@neitileu.no.

EUs nye Lisboa-traktat er nesten identisk med EU-grunnloven, som offisielt ble skrinlagt etter at befolkningen i Frankrike og Nederland stemte «nei» til den i 2005.

Lisboa-traktaten legger til rette for et mer overstatlig EU, der medlemslandene mister dagens vetorett på en rekke områder. Nye stemmeregler gjør at de store landene øker sin innflytelse på bekostning av de små. Tyskland har i dag en stemmevekt som er fire ganger større enn Danmark. Med de nye reglene blir Tysklands formelle innflytelse femten ganger større, altså nesten en firedobling av makten i forhold til Danmark.

Selv om Lisboa-traktaten kopierer bestemmelse etter bestemmelse fra EU-grunnloven, får ikke befolkningen i Frankrike og Nederland bestemme om de vil ha den. Statslederne i EU er så redde for et nytt «nei» at de gjør alt de kan for å unngå folkeavstemninger. Mye tyder på at bare Irland holder folkeavstemning, men unionsmotstanderne har kraft bak kravet både i Storbritannia og Danmark.

Foruten bakgrunnsartikler om innholdet i Lisboa-traktaten og prosessen for behandlingen av den i EU, inneholder dette Vett-heftet artikler om bl.a. traktatens nyliberalisme og demokratiske underskudd. Blant bidragsyterne er økonomen Susan George og den tidligere tyske forbundspresidenten Roman Herzog. Heftet er redigert av Nei til EUs utredningsleder, Morten Harper.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook