Du er her: Framside / Kunnskapsbank / Verden

Verden

Verden er større enn EU. Over 90 prosent av verdens befolkning er ikke medlem av EU.

Tilbake til temasida

Publikasjoner

forsida
Fil

Standpunkt 3-2017

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Etter en kongress og før et valg (leder)
 • LO med gult kort til EØS-avtalen   
 • Meningsmålinger: Vil heller ha handelsavtale enn EØS
 • 25 år med EØS er mer enn nok
 • Nei til EU krever brexit-utredning
 • Foran stortingsvalget: Hva mener partiene om EU- og EØS-spørsmål?
 • EU som motvekt og motmakt til USA?
 • Hedmark beste vervefylke

Bla i avisen på nett

Last ned: Standpunkt 3-2017-skjerm.pdf (3,67 MB)

Fil

I dette nummeret kan du lese om:

 • EU feirer 60 årsjubileum i 2017, men er i sin dypeste krise. 
 • Landsmøte 2017: Kathrine Kleveland ble gjenvalgt og det ble valgt nye nestledere. 
 • Bli med på Nei til EUs årskonferanse #Nei2017 i mars. 
 • Les om Nei til EUs årbok 2017: Betydningen av brexit 
 • EØS-strid i Frp
 • Flyktninger, migrasjon og arbeidsinnvandring. 

Last ned: Standpunkt 1-2017-skjerm.pdf (11,02 MB)

Bilde

Tilbake til oversikten

Bilde

EU-krati: CETA

Tilbake til oversikten

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Fakta: Frihandelsforbundet EFTA

Etter Brexit har britisk medlemskap i frihandelsforbundet EFTA blitt et tema. Hva er egentlig EFTA?

Bilde

EU-krati: Erdogan og Frontex

Tilbake til oversikten

Sveits
Artikkel (enkel)

If Norway chooses to terminate the EEA Agreement, a trade regime like the one between Switzerland and the EU is a not unlikely outcome.

Samsung Korea
Artikkel (enkel)

Is there a viable alternative to the EEA Agreement that can be based on more modern trade and integration practices on the EU’s part?

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Facts: The European Free Trade Association (EFTA)

EFTA has established one of the world’s most comprehensive networks of Free Trade Agreements, FTAs, with 25 free trade agreements (covering 36 countries, in addition to the EU). 

This is a translation of NtEU facts no. 5 in 2013.

Fil

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Flyktningkrisa i Europa og Schengenavtalen.
 • Underskriftskampanjen mot EØS-avtalen. 
 • Landsmøte 2015 13.-15. november i Svolvær.
 • Folkeavstemning i Danmark 3. desember om justispolitikken. 
 • EØS-kamp på Fellesforbundets landsmøte i oktober. 
 • Aksjonsdag mot TTIP/TISA 10. oktober. 
 • Hilde Loftesnes Nylén på plass som ny generalsekretær. 
 • EØS-saker fra ditt fylke og din kommune. 

Last ned: Standpunkt 4-2015-skjerm.pdf (6,38 MB)

Fil

5-2015: Modell for investeringsavtaler

Regjeringen la i mai frem forslag til en ny modell for investeringsavtaler med andre land. Saken er på høring frem til medio september. Dette faktaarket bygger på Nei til EUs høringsuttalelse.

Last ned: faktaark 05_2015.pdf (1,32 MB)

Fil

Standpunkt 2-2015

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Historiske EØS-vedtak i EL & IT Forbundet og Fellesorganisasjonen. 
 • Global aksjonsdag om TTIP 18. april. Og TTIP-skolen. 
 • Solidaritet med Hellas. 1 av 4 i EU lever i fattigdom.
 • Les om den nye utgåva av EU-guiden. 
 • EU midt i matfatet
 • Island dropper EU-søknaden.
 • Stemningsskifte i Nordland Nei til EU.

Last ned: Standpunkt 2-2015.pdf (5,45 MB)

Fil

3-2015: TTIP smitter til EØS

Med handelsavtalen TTIP vil nye EØS-regler kunne bli utviklet både i Washington og Brussel. 

En handelsavtale mellom USA og EU vil endre regelverket i det indre markedet, og dermed regler for varer og tjenester i Norge gjennom EØS-avtalen.

Last ned: faktaark 03_2015.pdf (494,36 kB)

Fil

Innledning på Nei til EUs jubileumsseminar 28.11.2014, av Lave Knud Broch.

Last ned: Lave K. Broch.pdf (598,83 kB)

Globus
Fil

Innledning på Nei til EUs jubileumsseminar 28.11.2014, av Peter Lunenborg.

Last ned: Peter Lunenborg.pdf (1,66 MB)

Fil

Vett 4 2014: Handel med høy pris

TTIP: Transatlantisk handels- og investeringspartnerskap. Det er avtalen EU og USA nå forhandler om. Usikre kalkyler for økonomisk vekst brukes for å begrunne behovet for den. Avtalen kan også ses som et forsøk på å beholde den vestlige dominansen i verdensøkonomien.

KOSTNADENE: Forbrukerbeskyttelsen, arbeidsforhold, miljøvernet og demokratiet er under press. USA krever for eksempel at matvarer med GMO og klorvasket kyllingkjøtt skal være tillatt på begge sider av Atlanteren. Felles EU-USA-regler kan komme til Norge gjennom EØS-avtalen.

TISA: Den foreslåtte avtalen om internasjonal handel med tjenester – TISA – trenger inn i forhold som tradisjonelt har vært ansett som innenrikspolitikk: helse- og sosialtjenestene, utdanningsvesenet og kulturpolitikken. Skal handelsregler overstyre demokratiet?

Heftet er 66 sider i hendig format. Utsalgsprisen er 50 kr. Ved bestilling av 10 eller flere gis det 50 % rabatt (porto tilkommer).

Bestilling

Link til deling

Last ned: Vett 4 2014 skjerm.pdf (935,79 kB)

Bilde

EU-krati: TTIP

Tilbake til oversikten

Fil

EU og USA forhandler om en handels- og investeringsavtale som tilhengerne håper skal gi økonomisk vekst. Motstanderne frykter dårligere arbeidsforhold, GMO i maten og mindre demokrati.

Last ned: faktaark 01_2014.pdf (124,86 kB)

Fil

EUs handelspolitikk og norsk handlefrihet utenfor unionen

PROBLEMATISK PARTNERSKAP EU forhandler om og inngår såkalte økonomiske partnerskapsavtaler (EPA) med en rekke fattige land i Afrika, Karibien og Stillehavsområdet. Hvor likeverdig er egentlig dette partnerskapet?

TRANSATLANTISK FRIHANDEL Det nye store EU-prosjektet er en avtale om handel og investeringer med USA. Målet er at forhandlingene om et transatlantisk indre marked skal være ferdig i løpet av 2014. Er det borgerne eller næringslivet som vil tjene på en slik frihandel?

HANDLEFRIHET UTENFOR UNIONEN De fleste land har både offensive og defensive interesser i handelspolitikken. Over tid har Norge hatt et økende fokus på handelspolitisk angrepspolitikk og egeninteresser, men har også hatt som mål å ta hensyn til fattige lands muligheter til å bygge demokratiske institusjoner og velferd. Norge har dessuten en aktiv rolle i det internasjonale miljøsamarbeidet.

Heftet er 66 sider i hendig format. Utsalgsprisen er 50 kr. Ved bestilling av 10 eller flere gis det 50 % rabatt (porto tilkommer).

Bestilling

Last ned: Vett 1 2014 Handel skjerm.pdf (1,01 MB)

CO2-rensing
Fil

Standardinnledning om Norge og EU i internasjonalt miljøsamarbeid.

Av Kriistine Wika Haraldsen.

Hovedtemaer:

 1. Internasjonalt miljøsamarbeid
 2. Sammenlikning av Norges og EUs innsats i miljøsamarbeid
 3. Norsk gjennomslagskraft

Se også: Arbeidsnotat 8/2013: Norge og EU i internasjonalt miljøsamarbeid

Last ned: Norge og EU i int mil arb.ppt (2,13 MB)

Fil

Gjennom EFTA har Norge handelsavtaler med et tredvetalls land i alle verdensdeler.

Last ned: faktaark 05_2013.pdf (208,03 kB)

Schengen
Fil

Gjennom Schengen har Noreg sidan 2001 vore ein del av EUs sitt område for felles personkontroll. Nei til EU meiner det er på høg tid å sjå på kva konsekvensar Schengen-avtalen og dei andre EU-styrte avtalane på justisfeltet har å seie for land og folk.

Schengen handlar ikkje fyrst og fremst om passkontroll. Her er fire mytar – og fakta.

Last ned: Faktaark 8 2012.pdf (366,58 kB)

Europarådet
© Europarådet
Fil

4-2012 Europarådet (Bokmål versjon)

Faktaark 4-2012

Europarådet må ikke forvekslesmed EUs organer, selv omlogoene med stjerner ligner.Europarådet består av alleeuropeiske land utenomHviterussland. Organisasjonenforvalter over 200 konvensjonerpå områdene demokratisering,kriminalitetsforebyggendesamarbeid, sosial utvikling, helse,kultur, ungdom og utdanning.

Last ned: Faktaark 4 2012 bokmål.pdf (245,28 kB)

Forsiden Arbeidsnotat 7-2011
© NtEU
Fil

Siden Norge tilsluttet seg Schengen-avtalen i 2001, har mye endret seg. Vår egen yttergrense ble flyttet fra Finnmark til Gibraltar, og Norge har de siste ti årene aktivt deltatt i EUs felles yttergrensekontroll.

I denne rapporten ønsker vi å sette fokus på avtalens demokratiske underskudd, og ikke minst konsekvensene Schengen- og Dublinsystemet har for mennesker på flukt.

Last ned: Grenseløs kontroll KOMPLETT.pdf (993,85 kB)

Forsiden Vett 1-2011
Fil

EU har ingen kyststater i Arktis, men har likevel utformet en politikk om regionen. Arktis er et av klodens største urørte naturområder med ettertraktede ressurser, og forventes å bli en korridor for internasjonal transport.
 
Hva er det EU ønsker å oppnå i Arktis? Hvilke allianser søker Island? Og hvordan kan Norge best ivareta interessene i nord?
 
Nei til EUs skriftserie VETT nr. 1 2011 ser på hvordan utviklingen i nordområdene tegner et nytt verdenskart. Med bidrag av bl.a. EU-kommissær Maria Damanaki, statssekretær Erik Lahnstein og Heimssyns Ásmundur Einar Daðason. Heftet er redigert av Nei til EUs utredningsleder Morten Harper.
 

Bestilling

Last ned: Vett 1_2011 til nett.pdf (449,71 kB)

EU-guiden - forsiden
Fil

EU-guiden

Dette er heftet som gir svaret på mange av de spørsmålene som EU-debatten reiser. Heftet tar for seg en god del av jasidens argumenter og gir neisidens svar på disse.

Bestilling

Last ned: EU_guiden2010 hele_Skjerm.pdf (4,43 MB)

4 grunner
Fil

Løpeseddel 4 grunner

Ny versjon (2015) av Nei til EUs løpeseddel 4 grunner til å si nei til EU.

Last ned: 4 Grunner 2015.pdf (1,23 MB)

 
Fil

Faktaark 2-2010 - Handlefriheten utenfor EU

Norge har, med skiftende regjeringer, i mange ulike sammenhenger brukt den internasjonale handlefriheten utenfor EU.

Last ned: faktaark 2 2010.pdf (444,23 kB)

 
Fil

Uttalelse - Frontex

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2009:

Nei til EU ber Regjeringen kreve en opprydding i Frontex sin ulovlige praksis i Middelhavet, hvis ikke må Norge trekke personell og andre bidrag fra grensestyrken.

Last ned: Uttalelse - Frontex.pdf (29,01 kB)

 
Fil

Uttalelse - EUs solidaritetspolitikk

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2009:

EUs solidaritetspolitikk set eigen profitt og økonomisk vinning framføre krav om utvikling og høve til å påverknad frå folket i fattige land. Derfor er det berre utanføre EU at Noreg kan føra ein handelspolitikk som byggjer på andre prinsipp enn dei EU fører, og som også kan koma dei fattige u-landa til gode.

Last ned: Uttalelse - EUs solidaritetspolitikk.pdf (14,33 kB)

 
Fil

2-2009 EU i utenrikspolitikken

Stortingsmelding nr. 15 om utenrikspolitikken omtaler en rekke viktige internasjonale organer hvor Norge spiller en selvstendig rolle, men betydningen av handlefriheten utenfor EU er underkommunisert. Nei til EU gir innspill til høringen i Stortingets utenrikskomité 15. april.

Last ned: Faktaark 2-2009.pdf (290,19 kB)

Forsiden Vett 1-2009
Fil

EUs økonomiske partnerskapsavtaler (EPA) er frihandelsavtaler som skal åpne opp økonomiene i de tidligere koloniene i Afrika, Karibia og Stillehavsområdet for varer, tjenester og investeringer fra EU. Som motytelse får koloniene markedsadgang til EU. Det er et «økonomisk partnerskap» mellom svært ulike parter

I Mali betaler en student fem prosent av sin årlige inntekt for én lærebok. Det tilsvarer at en europeisk student skulle betalt 11 000 norske kroner for én eneste bok. I WTO-regelverket er det laget unntak som tillater at utdanningsinstitusjoner kopierer digital informasjon til bruk i undervisningen. Dersom EU får viljen sin i EPA-forhandlingene vil disse unntakene fjernes. Dermed kan selskaper rettsforfølge alle som laster ned pensum via internett.

EU og de såkalte AKS-landene forhandler fortsatt om de endelige avtalene. Undersøkelser viser at markedsåpning og liberalisering får dramatiske konsekvenser. Liberaliseringen i Afrika vil medføre økt arbeidsledighet, økende konsentrasjon i landbruksproduksjonen, avindustrialisering på nesten alle sektorer og i alle regioner. Videre vil handelsbalansen med EU bli dramatisk forverret jo sterkere liberaliseringen blir.

Nei til EUs skriftserie Vett nr 1 2009 – EPA: partnerskap eller nykolonialisme – redegjør for innholdet i frihandelsavtalene og analyserer konsekvensene av dem. Den folkelige motstanden mot avtalene og mulige alternativer omtales også, samt hvordan Norge kan bidra i en positiv retning. Heftet er skrevet av Helene Bank og Maria Schumacher Walberg, som begge har omfattende erfaring fra arbeid med handelsspørsmål og internasjonal solidaritet.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Vett nr 1_09_nett.pdf (986,80 kB)

 
Fil

Power Point foredrag v/Amund Vik

Last ned: Foredrag EU og freden.ppt (5,99 MB)

 
Fil

Foredrag laget av Amund Vik i forbindelse med utgivelsen av Vett 03-07 med samme tittel.

Last ned: Foredrag EU og freden PDF.pdf (1,35 MB)

Forsiden - Frihet fra EU?
Fil

Små land kan gjøre en forskjell. Norge er fredsbygger i internasjonale konflikter og er en av FNs viktigste støttespillere. Norge kan der Sverige, Danmark og Finland ikke får lov på grunn av EU-medlemskapet.

Last ned: folder om fred versjon 02_for_skjerm.pdf (886,30 kB)

Forsiden Vett 4-2006
Fil

4-2006 - Naturens nei

– En økopolitisk klassiker i ny utgave

Lenge før kugalskap, munn- og klovsyke, fugleinfluensa og E-coli ble en del av dagligtalen, advarte Sigmund Kvaløy Setreng med vitenskapelig dokumentasjon og filosofiske perspektiver mot den alarmerende smittespredningen og det økologiske kaoset som internasjonal frihandel fører med seg.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: VETT 4 06 Naturens nei _nettversjon.pdf (1,28 MB)

Forsiden Vett 3-2006
Fil

3-2006 - Miljø og marked

Dette temaheftet tar for seg kjemikalier, klima og naturvern. Heftet er skrevet av Morten Harper.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Vett_3_06.pdf (750,74 kB)

Forsiden til Vett 3-2005
Fil

I dette temaheftet av Dag Seierstad er fokus satt på EU som et solidaritetsprosjekt. Den økende forskjellen mellom fattig og rik gjør seg også gjeldende innad i EU. EUs rolle i verdenssamfunnet er viet stor plass og til sist: Er EU svaret på globaliseringen?

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: skriftserien 3-05.pdf (2,22 MB)

Forsiden av Vett 2-2006
Fil

2-2006 - EU-guiden

Dette er heftet som gir svaret på mange av de spørsmålene som EU-debatten reiser. Heftet tar for seg en god del av jasidens argumenter og gir neisidens svar på disse.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: EU_guiden_for_web.pdf (1,41 MB)

Fil

I dette temaheftet drøfter Stein Ørnhøi, Tore Linnè Eriksen og Åslaug Haga ja-sidens argument om at vi bør bli medlem i EU for å kunne støtte opp om EUs arbeide med å bli en motvekt til USA i en globalisert verden.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 3-2004.pdf (774,43 kB)

 
Fil

Heftet du kan laste ned her er mer omfattende enn den trykte versjonen av Vett 3-2002 og inneholder flere eksempler og dokumentasjon. Tema for heftet er EUs rolle i globaliseringen og underbygger påstandene om at EU slett ikke er noen brems i globaliseringsprossessen, men heller en pådriver.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 3-2002.pdf (348,27 kB)

Illustrasjonsbilde - temaheftene VETT
Fil

Dette heftet er resultatet av et seminar i juni 1999 arrangert av Nei til EU etter at forholdet mellom Nei til EUs arbeid mot veterinæravtalen i 97-98 og WTOavtalens mange bestemmelser om mat og annen biologi ble drøfta våren 99. Nei til EU håper dette heftet skal kunne være bakgrunnsstoff for blant andre grasrotaktivitet for å bygge opp kunnskap og forståelse om "fri flyt"-tankegangens betydning for mennesker i alle deler av verden.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 3-1999.pdf (528,08 kB)

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

 • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook