Du er her: Framside / Om Nei til EU / Aktivist / Organisasjonshåndboka

Om Nei til EU

Ditt fylke

Forsiden av organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka

Dette er Nei til EUs organisasjonshåndbok, kun publisert på nett, utgitt 2012

Nei til EU er en møteplass for mange ulike folk og aktivister fra hele landet. Vi kommer fra ulike politiske og organisatoriske tradisjoner. Noen av oss er helt ferske med politisk arbeid, mens andre har arbeidet i organisasjoner eller partier i mange år. Her kan tillitsvalgte og ansatte i hele organisasjonen, både lokalt og sentralt, finne fakta eller råd om organisasjonsarbeidet for nei-kampen. Vi håper håndboka vil fungere godt som et oppslagsverk.

Organisasjonshåndboka inneholder en kort innføring i NtEUs og EUs historie, praktisk veiledning til hvordan en driver et lag og en oversikt over den organisatorisk oppbygging av Nei til EU, veiledning til studiearbeid, pressehåndtering og verving. Håndboka inneholder også lenker til en rekke aktuelle nettsider, både hos Nei til EU, men også til samarbeidende organisasjoner.

Vi vil veldig gjerne at alle nye i organisasjonen skal føle seg hjemme så snart som råd, derfor tror vi at et slikt felles oppslagsverk vil være til nytte.

Lykke til!

Innhold:

Del 1 Kampen mot EU i Norge fra 1962 til i dag, av Dag Seierstad

 1. fase: Debatten om medlemskap i EEC
 2. fase: Kampen om medlemskap i EF
 3. fase: Kampen om EØS
 4. fase: Kampen mot medlemskap i EU
 5. fase: EØS-utvidelse og Schengen-kritikk
 6. fase: Kampen for et annet Europa

Del 2 Ei folkerørsle

Berebjelkar for Nei til EU
Nei-fronten
Kultur og politikk
Viktige målgrupper for Nei til EU
Respekt for kvarandre

Del 3 Organisasjonen Nei til EU

Medlemmene og medlemsregisteret
Fylkeslag og lokallag
Organisasjonsdemokratiet
Sentralkontoret og fylkessekretærer
Utvalg
Ungdom mot EU
Studenter mot EU
Kommunikasjon i organisasjonen

Del 4 Arbeid i laga

Planar og ansvar
Utetterretta arbeid og verving av medlemer
Korleis lage årsmøte
Korleis starte opp nye lag
Funksjonar i laga
Valnemndsarbeid
Økonomisk regelverk

Del 5 Studiearbeid

Støtte fra studieforbund

Del 6 Informasjons- og pressearbeid

Media og Nei til EU
Nyhendekriterium
Pressemelding
Anna pressekontakt
Nettdebattar
Sosiale medier
Kampanjefase og krisehandtering

Vedlegg

 1. Bærebjelker
 2. Vedtekter for Nei til EU
 3. Normalvedtekter fylkeslag
 4. Normalvedtekter lokallag
 5. Møtestyring
 6. EUs traktater
 7. Folkeavstemninger om EU
 8. Nei til EU-leder Kristen Nygaards tale til Nei til EUs seierslandsmøte i Oslo, 27. mai 1995
 9. Sanger

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

 • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook