Du er her: Framside / Om Nei til EU / Kontakt oss / Utvalg og nettverk / Faglig utvalg

Faglig utvalg

Utvalg

Faglig utvalg i Nei til EU arbeider med EU/EØS-saker relatert til fagbevegelsen, både i Norge og Europa for øvrig.

For å lese mer om EU og faglig polikk gå til kunnskapsbanken om arbeidsliv og faglig politikk

Mandat for Faglig utvalg i Nei til EU 2014

Faglig utvalg i Nei til EU arbeider med EU/EØS-saker relatert til fagbevegelsen, både i Norge og Europa for øvrig. Ulike direktiver og dommer har ført til et stadig større press på lønns- og arbeidsvilkår. EU/EØS griper inn i helt sentrale områder for fagbevegelsen, og faglig utvalg setter fokus på dette både internt i Nei til EU og gjennom utadrettet informasjonsarbeid, kampanjer og konferanser.

Faglig utvalg skal ha en sentral rolle i å bidra til faglig fokus på Nei til EUs ulike arrangementer. Faglig utvalg forsøker så langt det er mulig å delta i avisdebatter gjennom innlegg og kronikker både i dagspressen og i fagblader, i tillegg til de faglige nyhetsbrevene som sendes ut seks ganger i året.

 Sentrale oppgaver for 2014:

  • Bidra til å ha fokus på faglige spørsmål på arrangement i Nei til EU-regi
  • Bidra med å mobilisere til arrangementene
  • Jobbe med å spre aktuelt materiell, som årbok, Vetthefter m.m
  • Bidra til mobilisering mot direktiver og EU-regelverk som truer faglige rettigheter
  • Bidra til økt samarbeid mellom fagbevegelsen og Nei til EU
  • Holde innledninger om EUs påvirkning på arbeidslivet.
  • Avholde åpne møter/seminarer om EU og faglige spørsmål
  • Utgi faglig nyhetsbrev
  • Avholde møter i utvalget
© Eivind Formoe
ikon for Artikkel (vanlig)

Faglig konferanse 2016 Oppsummering og innledninger

Konferansens hovedtema var spørsmålet «Arbeidslivslover, faglige rettigheter og arbeidsplassdemokrati som handelshindring?». Konferansen ble arrangert i et samarbeid mellom Nei til EU, LO i Trondheim og LO i Oslo og foregikk på Håndverkeren i Oslo over to dager, 30.09. - 01.10. Det var 104 deltagere og 16 innledere/paneldeltagere. Faglig sekretær, Lill Fanny Sæther, ledet konferansen.

Konferansen tok bl.a. opp følgende emner: Situasjonen i Europa og Storbritannia etter Brexit. Hvordan vil dette påvirke Norge med EØS-avtale? De nye anskaffelsesdirektivene, velferdsprofitørene og spørsmålet om EØS hindrer våre løsninger og alternativer til EØS var også tema. TISA og TTIP ble diskutert i paneldebatt og landsbrukspolitikk og næringsmiddelindustrien inkludert to tillitsvalgte som har sloss for sine arbeidsplasser avsluttet konferansen. 

Bygningsarbeider
© Cramo Communications
Fil

Faglig utvalg er veldig bekymret for situasjonen når det gjelder EØS-avtalen og faglige rettigheter, norsk arbeidslivsregulering og arbeidstakernes rettigheter. Her følger derfor forslag til vedtak som kan brukes i ulike store og små møter i fagbevegelsen fremover. Vi har laget to ulike forslag, og her er det ellers bare å klippe og lime slik dere synes det passer.

I 2013 vedtok LO-kongressen enstemmig at ILO-bestemmelser, norske arbeidslivslover og tariffavtaler skal være overordnet EØS-regler. 

Last ned: Forslag til vedtak EØS og arbeidslivet 2016.docx (15,95 kB)

© Nei til EU
Fil

Faglig utvalg er veldig bekymret for situasjonen når det gjelder EØS-avtalen og faglige rettigheter, norsk arbeidslivsregulering og arbeidstakernes rettigheter. Her følger derfor et forslag til uttalelse som kan brukes i ulike store og små møter i fagbevegelsen fremover. Vi har laget to ulike konklusjoner, og her er det ellers bare å klippe og lime slik dere synes det passer.

I 2013 vedtok LO-kongressen enstemmig at ILO-bestemmelser, norske arbeidslivslover og tariffavtaler skal være overordnet EØS-regler. 

Last ned: Forslag til uttalelse EØS og arbeidslivet 2016.docx (15,91 kB)

© Lill Fanny Sæther
Artikkel (enkel)

Nei til EU, LO i Oslo og LO i Trondheim arrangerer faglig formøte på Trondheimskonferansen fredag den 29. januar fra kl. 10.30 til 15.30

Sted: NOVA kurs- og konferansesenter / Folkets Hus, 4. etasje, rom Europa.

Foreløpig program

10.30 – 10.45 Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU ønsker velkommen og informerer om Nei til EUs faglige arbeid.

 

10.45 – 11.45 Arbeidslivskriminalitet:

Konkrete eksempler på svart arbeid og bekjempelse av dette:

v/ Jan Rune Brovold, leder i Fellesforbundet avd. 764 Malernes forening

Konkret eksempel fra Trondheim.

v/ Sara Bell, leder Fagforbundet Bergen. Eksempel fra Orange Helse i Bergen. Hva skjer med de ansattes arbeidsforhold ved anbud og konkurranseutsetting.

11.45 – 12.15 Boye Ullmann, leder av faglig utvalg Nei til EU: Om EØS og fagbevegelsen. Status etter Fellesforbundets landsmøte. Strategi fram mot LO-kongressen.

12.15-13.00 Lunsj

13.00 – 14.30 TTIP / TISA:

Om TTIP: Asbjørn Wahl For Velferdsstaten (Ikke bekreftet).

Om TISA og tvisteløsningsmekanismene: Lise Rødland, Attac.

14.30 Debatt om temaene på møtet.

15.30 Avslutning

Det blir spørsmål og debatt. Møtet er gratis og åpent for alle interesserte.

Enkel servering.

Påmelding innen fredag 22. januar 2016 til http://loit.samdahls.no/euseminar/

For nærmere informasjon:

Heidi Larsen, tlf. 988 12 367

Lill Sæther, tlf. 958 15 591

© Rogalandskonferansen
Artikkel (enkel)

Ny politisk kurs! 

Det norske samfunn står overfor store utfordringer. Både økonomisk krise og en voksende klimakrise truer mange av pilarene i vår velferdsstat. Arbeidsløsheten er økende, markedskreftene får økt innflytelse og faglige rettigheter undergraves.

Dette krever et entydig svar fra fag- og arbeiderbevegelsen. Følgende vil måtte utgjøre en viktig del av et slikt svar:

* Rogalandskonferansen sier nei til udemokratiske, internasjonale avtaler som begrenser vår mulighet til å utvikle og fremme et klart alternativ til høyresidas politikk, slike som TISA- og EØS-avtalen.

© Lill Fanny Sæther
Artikkel (enkel)

"Det norske samfunn står overfor store utfordringer. Både økonomisk krise og en voksende klimakrise truer mange av pilarene i vår velferdsstat. Arbeidsløsheten er økende, markedskreftene får økt innflytelse og faglige rettigheter undergraves", heter det i uttalelsen som ble vedtatt på Rogalandskonferansen 2015.

Asbjørn Wahl
Fil

Appell holdt under demonstrasjon i solidaritet med det greske folk, foran den greske ambassaden i Oslo den 25. juni 2015 av Asbjørn Wahl, daglig leder i For velferdsstaten.

Last ned: Hellas-appell 25.6.2015_Asbjørn Wahl.docx (13,95 kB)

© Nei til EU
ikon for Artikkel (vanlig)

Fagbevegelsen og EØS - Mot et tredelt arbeidsliv. Konferanse 24. april 2015.

Fredag 24. april avholdt Faglig utvalg i Nei til EU sin årlige konferanse i Oslo. Det var 94 påmeldte, og vi endte opp med 118 deltagere, noe som overgikk våre mest optimistiske forventninger. Det var engasjert debatt og mange spørsmål til paneldeltagere og innledere.

Det var debattinnlegg, innledninger og andre bidrag fra Europaminister Vidar Helgesen, sjefsøkonom i LO Stein Reegård, leder i LO i Oslo Roy Pedersen, leder i EL&IT Forbundet Jan Olav Andersen, Heidi Larsen fra Faglig utvalg, Sara Bell leder i Fagforbundet i Bergen, Roar Eilertsen De Facto, Jonas Bals Ap. forfatter Halvor Fjermeros, Trine Hasvang Vaag Norges bondelag og Jarle Wilhelmsen 2. nestleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelforbund (NNN).

Fil

Innledningen er utarbeidet av faglig sekretær Lill Sæther og tar for seg EØS i forhold til fagbevegelsen og faglige rettigheter.

Last ned: Faglige rettigheter, fagbevegelsen og EØS.ppt (3,37 MB)

Markering mot vikarbyrådirektivet
© Eivind Formoe/Nei til EU
Artikkel (enkel)

Norge har i tjue år vært underlagt EUs indre marked med EUs fire markedsfriheter via EØS-avtalen. EU direktiver blir innført med lite debatt i folkevalgte organer. EU-domstolen griper inn i avtaler mellom partene i norsk arbeidsliv. Slik innsnevres demokratiet. Dette skjer til tross for at Norge i 1992 forutsatte at EØS-avtalen ikke skulle kunne påvirke arbeidslivets regler.

Logo - Fafo
ikon for Ekstern peker

Ti år etter EU-utvidelsen - norsk arbeidslivspolitikk mot 2020

Her kan du finne foredragene fra Fafo Østforums landskonferanse 29. april 2014

© Lill Sæther
ikon for Artikkel (vanlig)

Norsk arbeidsliv ti år etter EUs østutvidelse - oppsummering og innledninger

Sammen med LO i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger arrangerte Faglig utvalg i Nei til EU en landsomfattende arbeidslivskonferanse i Oslo 4. og 5. april. Tittelen på konferansen var «Norsk arbeidsliv 10 år etter EUs østutvidelse». Her får du konferansen oppsummert. og du kan laste ned innledningene.

Liten Nei til EU-logo
Illustrasjon faglig nyhetsbrev
EU-flagget bak et stilas
© nn
ikon for Artikkel (vanlig)

Nyheter om arbeidsliv og faglig politikk

Hver dag oppdateres Nei til EUs hjemmesider med relevante nyheter, og her kan du lese alle innenfor kategorien arbeidsliv og faglig politikk.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20




Lik oss på Facebook