Du er her: Framside / Spesial / Migrasjon

Migrasjon

Artikkel (enkel)

Schengen og flyktningene

Med Schengen-avtalen er Norge del av EUs felles yttergrense.

Artikkel (enkel)

Sosial dumping - et tredelt arbeidsliv

Mange mener arbeidsinnvandringen har vært viktig for den økonomiske veksten i Norge, men forskning viser også at den har ført til økte forskjeller og forsterket problemene med sosial dumping. EØS-avtalen med EUs tjenestedirektiv og vikarbyrådirektivet gjør at Norge ikke fritt kan innføre bedre regelverk for å sikre lik lønn og arbeidstagernes rettigheter.

Artikkel (enkel)

EØS - fri flyt av arbeidskraft

EØS-avtalen knytter Norge til EUs indre marked, med fri bevegelse av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital mellom landene. Foruten EU-landene og Norge, er Island og Liechtenstein med i EØS. Hva betyr den frie flyten av arbeidskraft?

Artikkel (enkel)

Fakta og diskusjon om migrasjon

Migrasjon er at mennesker forflytter seg mellom land og regioner, av forskjellige årsaker.

 
Artikkel (enkel)

Migrasjonskart

Folk på flukt og arbeidsinnvandring i EU/EØS

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook