ARRANGEMENT
Lørdag 07. oktober 2017 kl. 09:30 - 15:30 Misjonssalen, Råde

Fylkesrådsmøte og åpent møte i Østfold Nei til EU

Fylkesrådsmøte og åpent møte avholdes lørdag 7. oktober i Misjonssalen, Råde. Arne Byrkjeflot deltar på det åpne møtet og tar for seg Acer (Europeisk Energiregulatorbyrå), overføringskabler for strøm fra Norge til Europa og konsekvenser for norske strømkunder.

Program:

09.30: Oppmøte og registrering

10.00: Åpning fylkesrådsmøtet
-Godkjenning av innkalling og dagsorden
-Valg av møteleder (-e)
-Forretningsorden
-Leders innlegg

Orientering om landsmøte: Ikke landsmøte i 2017, men i 2018.

10.50: Uttalelser

11.00: Innkomne forslag

11.30-12.15: Kampanje; utdeling av «rare» grønnsaker.

Vi markerer uenighet mot EUs urimelige regelverk om frukt og grønnsakers fasong og utseende.

12.15-13.00: Lunsj (lokalprodusert grønnsakssuppe)

13.00: Åpent møte

Tema: Acer, overføringskabler for strøm fra Norge til Europa, og konsekvenser for norske strømkunder.

Innleder: Arne Byrkjeflot.

Debatt.

15.30: Avslutning.

Vedrørende fylkesrådssmøtet, så sender lokallagene stemmeberettige delegater i henhold til vedtektene og eventuellt observatører hvis det foreligger ønsker om det. Det åpne møtet er åpent for alle medlemmer.

Ifølge vedtektene skal sakspapirer sendes ut til delegatene 10 dager før møtet, så det er ønskelig med tilbakemeldinger fra lokallagene innen 27. september med påmelding av delegater til leder i Østfold Nei til EU, Liv Ekra Ornsäter. Epost: livekorn@frisurf.no Telefon: 92813505

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Tirsdag 20. aug. 2019 kl. 12:00 - 15:00 Kulturhuset i Oslo

Pub-møte om offentlig sektor

Tirsdag 20. august arrangerer Oslo Nei til EU, sammen med LO i Oslo og Oslo Sporveiers arbeiderforening et pub-møte på Kulturhuset i Oslo.
arrangement
Onsdag 21. aug. 2019 kl. 17:00 Blaker skanse, Svarstadvegen 55, 1925 Blaker

Lokaldemokrati vs EUs direktiver – et kommunalpolitisk dilemma?

Sørum, Fet og Aurskog-Høland Nei til EU inviterer til seminar med «noko attåt» på Blaker Skanse onsdag 21.august fra kl. 17:00.
arrangement
Lørdag 02. nov. 2019 - Søndag 03. nov. 2019 Hollendergata 5, Oslo

Nei til EUs kvinnekonferanse 2019

Nei til EUs kvinnekonferanse blir lørdag 2. og 3. søndag november i Oslo.
arrangement
Onsdag 13. nov. 2019 kl. 18:00 Våle Samfunnshus

Jubileumsmøte med Anne Enger på Våle Samfunnshus

Vestfold Nei til EU arrangerer jubileumsmøte med Anne Enger på Våle Samfunnshus.