ARRANGEMENT
Lørdag 07. oktober 2017 kl. 09:30 - 15:30 Misjonssalen, Råde

Fylkesrådsmøte og åpent møte i Østfold Nei til EU

Fylkesrådsmøte og åpent møte avholdes lørdag 7. oktober i Misjonssalen, Råde. Arne Byrkjeflot deltar på det åpne møtet og tar for seg Acer (Europeisk Energiregulatorbyrå), overføringskabler for strøm fra Norge til Europa og konsekvenser for norske strømkunder.

Program:

09.30: Oppmøte og registrering

10.00: Åpning fylkesrådsmøtet
-Godkjenning av innkalling og dagsorden
-Valg av møteleder (-e)
-Forretningsorden
-Leders innlegg

Orientering om landsmøte: Ikke landsmøte i 2017, men i 2018.

10.50: Uttalelser

11.00: Innkomne forslag

11.30-12.15: Kampanje; utdeling av «rare» grønnsaker.

Vi markerer uenighet mot EUs urimelige regelverk om frukt og grønnsakers fasong og utseende.

12.15-13.00: Lunsj (lokalprodusert grønnsakssuppe)

13.00: Åpent møte

Tema: Acer, overføringskabler for strøm fra Norge til Europa, og konsekvenser for norske strømkunder.

Innleder: Arne Byrkjeflot.

Debatt.

15.30: Avslutning.

Vedrørende fylkesrådssmøtet, så sender lokallagene stemmeberettige delegater i henhold til vedtektene og eventuellt observatører hvis det foreligger ønsker om det. Det åpne møtet er åpent for alle medlemmer.

Ifølge vedtektene skal sakspapirer sendes ut til delegatene 10 dager før møtet, så det er ønskelig med tilbakemeldinger fra lokallagene innen 27. september med påmelding av delegater til leder i Østfold Nei til EU, Liv Ekra Ornsäter. Epost: livekorn@frisurf.no Telefon: 92813505

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Onsdag 19. feb. 2020 kl. 19:00 Sortland Rådhus, Parkveien 2 på Sortland

Vesterålen og Lødingen Nei til EU - Årsmøte

Vesterålen og Lødingen Nei til EU innkaller til årsmøte onsdag 19. februar kl. 19.00 på Sortland Rådhus.
arrangement
Torsdag 20. feb. 2020 kl. 18:30 Waldemarhøy, Waldemarhøyveien 13, Ski.

Ski og Oppegård Nei til EU - Årsmøte 2020

Ski og Oppegård Nei til EU innkaller til årsmøte torsdag 20. feb. kl 18.30 på Waldemarhøy, Waldemarhøyveien 13, Ski.
arrangement
Torsdag 20. feb. 2020 kl. 19:30 Waldemarhøy, Waldemarhøyveien 13, Ski.

Åpent møte om EØS og handelspolitikk

Norsk utenrikshandel innenfor og utenfor EØS-avtalen. Får vi solgt varene våre hvis vi går ut av EØS? Blir det toll på norsk eksport utenfor EØS?
arrangement
Lørdag 22. feb. 2020 kl. 10:00 Scandic Elgstua i Elverum

Årsmøte i Hedmark Nei til EU

Fylkesårsmøtet i Hedmark NEI til EU avholdes lørdag 22. februar kl. 10.00 – 12.00 på Scandic Elgstua i Elverum. Etter årsmøtet er det et åpent temamøte kl. 13.00.