EU kveler norsk transportbransje

Nok er nok. For transport i Norge skal det være norsk lønn og norske regler skal håndheves. Det må legges ned veto mot alle deler av EUs mobilitetspakke som gir mer kabotasje. Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2017.

Norsk transportnæring sysselsetter 77 000 og har ei omsetning på 80 milliarder. Det er en av våre viktigste distriktsnæringer. År etter år har den norske transportbransjen ropt varsko. At et utenlandsk vogntog kan foreta transportoppdrag internt i Norge, altså Kabotasje, er rett og slett ikke til å leve med. 2. kvartal 2017 var det bare 30,8 % av grensetransporten som gikk med norske vogntog, ned 22 prosentpoeng på fem år.

Før EØS-avtalen var kabotasje forbudt, med EØS-avtalen kom regelen at alle vogntog som hadde oppdrag inn til Norge, kunne ta på seg inntil 3 oppdrag før de reiste ut igjen. Tre oppdrag er svært mye, men verre er at det er nesten umulig å kontrollere. Det er spesielt transport fra Baltikum og Polen som øker, land med lønninger langt under norsk lønn.  Svært mange betaler ikke bompenger. Mange er en fare for trafikksikkerheten, spesielt på norsk vinterføre.

Det er i denne situasjonen EU foreslår sin mobilitetspakke. Norges Lastebileierforbund beskriver den slik:

Kan bety kroken på døra for norsk transport

I mobilitetspakken ligger blant annet forslag om ytterligere liberalisering av kabotasjeregelverket; fra dagens tre turer innen syv dager til ubegrenset adgang innen fem dager. Samtidig blir kravene til hva som anses for å være en internasjonal last inn i landet betydelig redusert. I praksis kan et utenlandsk vogntog ha med en tom pall og et «hjemmelaget» fraktbrev og få adgang til det norske markedet. Hvis forslaget blir vedtatt slik den foreligger, kan det bety kroken på døra for den norske lastebilnæringen siden utenlandske aktører med enkelhet kan utkonkurrere norske transportører, ikke bare ved langtransport som i dag, men også ved distribusjonstransport og andre lokale transporttjenester.

Forslaget vil også uthule hvile og kjøretidsbestemmelsene slik at utenlandske sjåfører kan utføre flere oppdrag i Norge i strekk og ta lenger hviletid når de er hjemme i sitt hjemland. De kan arbeide 18 dager uten fridager. Forslaget vil utvide kabotasje til også å gjelde varebiler under 3,5 tonn. Her skal det ikke være noen regler om hviletid.

Nei til EU mener at ordningen med kabotasje må stoppes, ikke utvides. Det må legges ned veto mot alle deler av EUs mobilitetspakke som gir mer kabotasje.

Til orientering. NLF skriver på sin nettside:

Disse stortingspolitikerne har lovet NLF motstand mot EU-direktivet:

Karin Andersen (SV), Else-May Botten (AP), Sverre Myrli (AP), Rigmor Aasrud (AP), Terje Lien Aasland (AP), Eigil Knutsen (AP), Liv-Signe Navarsete (SP), Ivar Odnes (SP), Emilie Enger Mehl (SP), Ketil Kjenseth (V), Nikolai Astrup (H), Kristian Tonning Riise (H), Solveig Sundbø Abrahamsen (H), Helge Orten (H), Jon Georg Dale (FrP), Sivert Bjørnstad (FrP), Ulf Leirstein (FrP), Morten Ørsal Johansen (FrP), Tor André Johnsen (FrP), Bård Hoksrud (FrP).

reLATERT

Se alle arrangementer

Domstolen kopierer staten

21. okt. 2019

Nei til EU ble nektet å saksøke staten for å avgi suverenitet til Acer. Domstolens kjennelse er avskrift fra regjeringsadvokatens notater, mener Nei til EUs advokater.

– Derfor anker vi

18. okt. 2019

Oslo tingrett har avvist Nei til EUs ACER-søksmål, men Nei til EU anker avgjørelsen til lagmannsretten. Vi trenger fortsatt økonomiske bidrag for føre saken videre.

Vi sto han av, og vi står på fortsatt

18. okt. 2019

Vi sto han av i 1994, og Nei til EU står stadig på videre mot EU-medlemskap og EUs påvirkning, skriver Kathrine Kleveland.

– Intensiverer EØS-debatten

16. okt. 2019

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland mener Fellesforbundets landsmøte viser at EØS-debatten vil bli stadig viktigere fram mot Stortingsvalget 2021.

Utrede hva – av hvem?

15. okt. 2019

Hva kan Fellesforbundet få vite om EØS-erfaringene i arbeidslivet av en offentlig utredning?

De Facto-rapport: Nye reise-, kost og losjibestemmelser. Hva betyr de?

14. okt. 2019

Når det reviderte utsendingsdirektivet begynner å gjelde neste år, fins det ikke norske reise-, kost og losjibestemmelser som gjelder innleide fra Øst-Europa.

– Ikke mulig å allmenngjøre Reise, Kost og Losji

14. okt. 2019

Norges fremste arbeidslivsjurist, Stein Evju, er helt uenig med Fellesforbundets ledelse. Med nytt EU-direktiv er det ikke mulig å allmenngjøre Reise, Kost og Losji slik Fellesforbundets ledelse hevder i sin innstilling til landsmøtet.

Fellesforbundets landsmøte blir en thriller

11. okt. 2019

Fellesforbundets landsmøte er i gang. Sjelden har et landsmøte skapt så store overskrifter i forkant. Blir det ut av EØS-vedtak? Blir det krevd forbud mot bemanningsbransjen?

Kraftfull markering mot EUs fjerde jernbanepakke

11. okt. 2019

Mellom kl. 12.00-14.00 torsdag ble alle tog i Norge stanset da Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbunds streik mot EUs jernbanepakke.

Oslo tingrett avviste ACER-søksmålet, Nei til EU anker

11. okt. 2019

Oslo tingrett har gitt staten medhold i at Nei til EU ikke skal få fremme ACER-søksmålet for domstolene. Nei til EU anker avgjørelsen.

Ny rapport: Sjømateksporten kan tjene på et EØS-alternativ

11. okt. 2019

Frivillig standardisering og tilnærmet tollfrihet vil trolig prege en ny norsk handelsavtale med EU som baserer seg på avtalene EU har inngått med Canada og Japan.

Norge, EØS og alternative tilknytningsformer

10. okt. 2019

En ny rapport fra Menon Economics viser at det ikke er noen markant forskjell i eksportveksten til EU for land med eller uten en EØS-avtale. Når man sammenligner EØS-landene Norge og Island med Japan, Canada og Sveits, er det Canada som har økt sin eksport til EU mest.