EU kveler norsk transportbransje

Nok er nok. For transport i Norge skal det være norsk lønn og norske regler skal håndheves. Det må legges ned veto mot alle deler av EUs mobilitetspakke som gir mer kabotasje. Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2017.

Norsk transportnæring sysselsetter 77 000 og har ei omsetning på 80 milliarder. Det er en av våre viktigste distriktsnæringer. År etter år har den norske transportbransjen ropt varsko. At et utenlandsk vogntog kan foreta transportoppdrag internt i Norge, altså Kabotasje, er rett og slett ikke til å leve med. 2. kvartal 2017 var det bare 30,8 % av grensetransporten som gikk med norske vogntog, ned 22 prosentpoeng på fem år.

Før EØS-avtalen var kabotasje forbudt, med EØS-avtalen kom regelen at alle vogntog som hadde oppdrag inn til Norge, kunne ta på seg inntil 3 oppdrag før de reiste ut igjen. Tre oppdrag er svært mye, men verre er at det er nesten umulig å kontrollere. Det er spesielt transport fra Baltikum og Polen som øker, land med lønninger langt under norsk lønn.  Svært mange betaler ikke bompenger. Mange er en fare for trafikksikkerheten, spesielt på norsk vinterføre.

Det er i denne situasjonen EU foreslår sin mobilitetspakke. Norges Lastebileierforbund beskriver den slik:

Kan bety kroken på døra for norsk transport

I mobilitetspakken ligger blant annet forslag om ytterligere liberalisering av kabotasjeregelverket; fra dagens tre turer innen syv dager til ubegrenset adgang innen fem dager. Samtidig blir kravene til hva som anses for å være en internasjonal last inn i landet betydelig redusert. I praksis kan et utenlandsk vogntog ha med en tom pall og et «hjemmelaget» fraktbrev og få adgang til det norske markedet. Hvis forslaget blir vedtatt slik den foreligger, kan det bety kroken på døra for den norske lastebilnæringen siden utenlandske aktører med enkelhet kan utkonkurrere norske transportører, ikke bare ved langtransport som i dag, men også ved distribusjonstransport og andre lokale transporttjenester.

Forslaget vil også uthule hvile og kjøretidsbestemmelsene slik at utenlandske sjåfører kan utføre flere oppdrag i Norge i strekk og ta lenger hviletid når de er hjemme i sitt hjemland. De kan arbeide 18 dager uten fridager. Forslaget vil utvide kabotasje til også å gjelde varebiler under 3,5 tonn. Her skal det ikke være noen regler om hviletid.

Nei til EU mener at ordningen med kabotasje må stoppes, ikke utvides. Det må legges ned veto mot alle deler av EUs mobilitetspakke som gir mer kabotasje.

Til orientering. NLF skriver på sin nettside:

Disse stortingspolitikerne har lovet NLF motstand mot EU-direktivet:

Karin Andersen (SV), Else-May Botten (AP), Sverre Myrli (AP), Rigmor Aasrud (AP), Terje Lien Aasland (AP), Eigil Knutsen (AP), Liv-Signe Navarsete (SP), Ivar Odnes (SP), Emilie Enger Mehl (SP), Ketil Kjenseth (V), Nikolai Astrup (H), Kristian Tonning Riise (H), Solveig Sundbø Abrahamsen (H), Helge Orten (H), Jon Georg Dale (FrP), Sivert Bjørnstad (FrP), Ulf Leirstein (FrP), Morten Ørsal Johansen (FrP), Tor André Johnsen (FrP), Bård Hoksrud (FrP).

reLATERT

Se alle arrangementer

Et EØS-mesterskap i feiltolkninger

12. des. 2019

Ledelsens framstilling av Fellesforbundet som et «ja til EØS»-forbund er drøy kost i et demokratisk perspektiv.

EØS-avtalen skaper usikkerhet om velferdsstaten

04. des. 2019

NAV-skandalen om trygd for nordmenn med korttidsopphold i utlandet er også en EØS-skandale. Uretten som er begått mot de som er blitt uskyldig dømt og fratatt trygderettigheter, opprører mange. At det må gjøres en fullstendig opprydding og granskning bør være selvsagt.

Klimakrisa er større enn EU

02. des. 2019

Kan EU sin rådande politikk om fri flyt og med auka vekst gjennom meir transport foreinast med effektive tiltak mot klimakrisa? Nei til EU meiner nei.

Nei-allianse med toleranse

26. nov. 2019

28. november 1994 sa det norske folk nei til EU for andre gang. 25 år senere trengs det fortsatt et sterkt Nei til EU.

Freiberg i flaskehalsen

26. nov. 2019

Energidepartementet holder fast ved at flaskehalsinntektene kan brukes i sin helhet til å redusere nettleia. Elektrisitetsforordningen til EU/EØS sier det motsatte.

Mat og miljø hos Tante Gerda

18. nov. 2019

Kreativiteten svekkes i miljøpolitikken og forbildene forsvinner nå regler og politikk skal harmoniseres i EUs indre marked.

ACER-anken er levert

08. nov. 2019

- NAV-skandalen viser behovet for rettslig prøving av hvordan EØS-regler gjennomføres i Norge, påpekes det i Nei til EUs anke i ACER-søksmålet. Nei til EU mener Oslo tingrett har tatt feil på en rekke punkter da søksmålet ble avvist.

Krogstad ville ikke ta stilling

08. nov. 2019

Etter et landsmøte der EØS-avtalen dominerte fra begynnelse til slutt, så gir det ikke mening å vise til tidligere vedtak.

NAV-skandalen utfordrer EØS-lojaliteten

07. nov. 2019

NAV-skandalen handler mer om arbeidslinja enn om trygdeeksport. Mest av alt handler den om at læren om nasjonalt manøvreringsrom innenfor EØS-regelverket, har fått et alvorlig skudd for baugen.

ACER-søksmålet er nødvendig

04. nov. 2019

Det er overraskende at Aftenposten ikke ser noe «klanderverdig» ved at den ene statlige myndigheten ukritisk kopierer den andre. Oslo tingrett har hentet sin begrunnelse fra regjeringsadvokatens disposisjon uten at rettens egne vurderinger kommer tilstrekkelig til syne.

LO-kongressens alternativ til EØS

29. okt. 2019

«Norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler.» Dette ble vedtatt enstemmig på de to siste LO-kongressene, den i 2013 og den i 2017.

EØS-debatt? – Skal bli!

28. okt. 2019

Fellesforbundet vil få utreda om det fins alternativ til EØS. Det blir det EØS-debatt av.