Roy Pedersen, leder i Nei til EU. (Foto: Eivind Formoe)

Hurdalsplattformen bekrefter at EØS-motstanden må fortsette

Ap/Sp-regjeringa vil styre på grunnlag av EØS-avtalen og sier nei til norsk EU medlemskap de neste fire åra. Klar tale og ingen overraskelse. Men hva med de andre aktuelle sakene som kolliderer med EU, EØS-avtalen og EØS-politiet ESA?

Som vanlig ligger djevelen i detaljene. Regjeringa vil utrede erfaringene med EØS-samarbeidet noe som også inkluderer en vurdering av brexit og avtalen Sveits har med EU. Fellesforbundets landsmøtekrav er å utrede alternativer.

Ap og Sp vil stoppe konkurranseutsetting av jernbanen og starte en dialog med EU for å få unntak fra deler av EUs fjerde jernbanepakke. Dagen før erklæringa ble lansert, krevde Jernbaneforbundets landsmøte en reversering av hele pakka og at forhandlinger om dette måtte starte på neste møte i EØS-komiteen i slutten av oktober.

Forsvaret av nasjonalstaten skal prioriteres sies det i innledninga til Hurdalsplattformen. Avgjørende. Tiltak som kan bidra til å sikre at norsk fornybar kraft forblir et konkurransefortrinn for industrien skal utredes. Ingen nye utenlandskabler skal bygges. Samtidig skal det nordiske og europeiske kraftsamarbeidet videreføres. Disse målsettingene henger ikke i hop og hva man vil gjøre med EUs Energimarkedspakke fire nevnes ikke med ett ord.

Sosial dumping innen transport og luftfart skal bekjempes. Bra. Men EØS-avtalen fører til at det er fritt fram på innenlandsruter for flyselskaper som Wizz Air. Den samme avtalen pålegger lastebilnæringa kabotasje som fører til organisert sosial dumping. Fri Fagbevegelses nettsider har nylig avslørt hvordan dette foregår og beregnet ei lønn på 25 kroner timen for filippinske sjåfører i Norge. Hurdalserklæringen mener likevel at håndheving av dagens regler er tilstrekkelig.

Ap/Sp-regjeringa kommer ikke utenom å ta en nærkamp med EU, EØS-avtalen og EØS-politiet ESA hvis de vil innfri sin egen plattform, sikre støtte fra egne rekker og opprettholde tilslutningen fra fagbevegelse og andre velgere. 

Påtroppende regjering vil stoppe frisleppet i drosjenæringa. Flott. Men det «glemmes» at det var ESA som krevde fjerning av tak på løyver, tilknytning til drosjesentral og krav til taksameter i drosjene, noe Solbergregjeringa leverte.

I valgkampen lovte Ap at handlingsrommet i EØS skulle brukes til et forbud mot bemanningsbransjen, konkretisert til byggebransjen rundt Oslofjorden. Bygningsarbeidere i Oslo streika til støtte for kravet i slutten av august. Meldingen fra Hurdal er at det får holde med at bemanningsbransjens omfang begrenses.

Ap/Sp-regjeringa kommer ikke utenom å ta en nærkamp med EU, EØS-avtalen og EØS-politiet ESA hvis de vil innfri sin egen plattform, sikre støtte fra egne rekker og opprettholde tilslutningen fra fagbevegelse og andre velgere. Nei til EU kommer fortsatt til å avholde markeringer foran Stortinget og leverer et hefte med argumenter for alternativer til EØS-avtalen til alle stortingsrepresentanter.

Stort bilde i toppen: Roy Pedersen, leder i Nei til EU. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

EU-domstolen bekrefter ACERs brede myndighet

13. mars 2023

ACER kan overprøve og treffe vedtak om alle sider ved en sak, også der de nasjonale reguleringsmyndighetene er enige seg imellom. EU-domstolen stadfester at energibyråets myndighet strekker seg mye lengre enn å avgjøre tvistepunkter mellom land. De ferske dommene styrker Nei til EUs anførsler i ACER-søksmålet.

RME-pålegg: Strømselskaper må bytte navn og logo for millioner

10. mars 2023

På grunnlag av regelverk i EUs tredje energimarkedspakke krever ACERs forlengede arm, reguleringsmyndigheten RME, at en rekke nettselskaper må endre navn eller logo, selv om de nettopp har gjort akkurat det.

Energiduell på Grünerløkka

01. mars 2023

I overkant av 20 interesserte hadde møtt opp for å følge debatten om EUs energiunion –  dyrere strøm eller grønnere Europa. 

Omstridte boligkrav

22. feb. 2023

EU har kommet med nok et endringsforslag til bygningsenergidirektivet. Nå kommer det advarsler om dramatisk økte bokostnader. Vil direktivet redusere energiforbruket og kutte klimautslipp – og hvor godt passer reglene for norske hjem?

Strøm og samfunnsbygging

16. feb. 2023

For over 100 år sia ble det fattet kloke beslutninger i det som den gangen var en ung nasjon. En nasjon som på mange områder lå langt etter sine naboland.

Innspill til EØS-utvalget

03. feb. 2023

- EØS-avtalen har hatt betydelige konsekvenser for norsk energipolitikk, skriver Nei til EU i et innspill sendt til det regjeringsoppnevnte EØS-utvalget.

Kvikk og fiks

30. jan. 2023

Olje- og energiminister Terje Lien Aasland har mye å lære av MacGyver.

Når EØS gir EU forsprang

17. jan. 2023

Hvilke partier vil ha forrang for norske tariffavtaler og norsk lovgivning i arbeidslivet vårt?

Nå er ACER-anken til Høyesterett levert

16. jan. 2023

– Vi har en forventning om å vinne frem med en avgjørelse fra Høyesterett som bidrar til at vi igjen kan få nasjonal politisk kontroll med kraften, uten det EU-styrte markedsregimet som har gitt oss en strømpriskrise, sier Nei til EU-leder Einar Frogner.

ACER-anken til Høyesterett gjøres klar

11. jan. 2023

Nei til EU sammen med våre advokater legger nå siste hånd på anken i ACER-søksmålet. Saken reiser store og prinsipielle rettslige problemstillinger som det er naturlig at Høyesterett vurderer.

Må EØS-regler alltid gå foran?

09. des. 2022

​​​​​​​Et forslag om å endre den norske EØS-loven for å utvide handlingsrommet i EØS har blitt nedstemt av stortingsflertallet. Rødt, SV, Frp og Pasientfokus stemte for forslaget. Ap, Sp, H, V, KrF og MDG stemte mot.

Hva sier ACER-dommen fra lagmannsretten?

08. des. 2022

Borgarting lagmannsrett har forkastet ACER-anken, men dommen gir Nei til EU langt på vei medhold på noen viktige punkter.