Noen av styrets medlemmer, fra venstre: Jon Halvor Ovrum. Marianne Nyland, Jan Christensen, Kari Vernsskog.

Årsmøte 2020 på Fossesholm

Buskerud Nei til EU sitt utsatte årsmøte ble avholdt på Fossesholm, Vestfossen, 9.9.20. Under valget ble det noen mindre utskiftninger i styret, bl.a. ble det valgt ny leder.

Marianne Nyland ble valgt til møteleder.
Hun la fram styrets beretning. Blant positive hendelser ved fjoråret var stand på Vestfossen-marken og et åpent møte med Per Olaf Lundteigen: "NAV-skandalen og EØS-skandalen"

Regnskapet viser god økonomi. I Nei til EU-regelverket skal halvparten av kontingentpengene gå til fylkesorganisasjonen, som så fordeler videre til lokallag, etter behov.

Et par forslag til vedtektsendringer ble også fremmet. Å kutte ut styrets vararepresentanter ble ikke vedtatt.

Det ble derimot vedtatt at alle medlemmer som møter på årsmøtet skal ha stemmerett. Tidligere valgte lokallagene utsendinger til årsmøtet. Med færre lokallag enn tidligere, ville den gamle regelen betydd at mange av Buskerud Nei til EU sine medlemmer ikke hadde hatt stemmerett via valgte representanter på årsmøtet.

Tilslutt var det valg på nytt styre. De fleste i styret fortsatte, men det ble valgt ny styreleder, et nytt styremedlem og to nye varamedlemmer. Alle valg var enstemmige.
Det ble vedtatt å gi styret i fullmakt både å utarbeide arbeidsplan og å velge delegater til Nei til EUs landsmøte nå i høst.

Gå til KONTAKT OSS for bilder av styrets medlemmer, eller klikk her.
 


Protokoll
Buskerud Nei til EU årsmøte 2020 på Fossesholm, Vestfossen
09.09.2020 kl. 20.00  

Det var 23 medlemmer til stede.  
Marianne Nyland blei valgt til møteleder.
Tom Ragnar Berg blei valgt til referent.  

 1. Styrets beretning:
  Møteleder leste opp styrets beretning.
  Vedtak: Tatt til orientering.

 2. Regnskap og revisors beretning:
  Regnskapet viser et overskudd på kr 72.146. Beholdningen pr. 31.12.19 er kr 542.836.
  Revisor har revidert regnskapet og funnet det i orden.
  Vedtak: Regnskapet med revisors anmerkning ble opplest og godkjent.

 3. Arbeidsplan:
  Arbeidsplan ikke lagt fram.
  Vedtak: Årsmøtet ga styret tillatelse til å utarbeide arbeidsplan på første styremøte.

 4. Innkomne saker:
  a) Vedtektsendring, forslagsstillere Hilde Glenne og Marianne Nyland:
  Forslag om at styret ikke skal ha vararepresentanter.
  Vedtak: Ikke vedtatt.
  b) Vedtektsendring, forslagsstiller Marianne Nyland:
  Forslag om at alle medlemmer som møter på årsmøtet skal ha stemmerett.
  Vedtak: Vedtatt.

 5. Valg:
  Leder: Jan Christensen (Drammen, ny)
  Nestleder: Marianne Nyland (Kongsberg)
  Styremedlemmer: Kari Vernsskog (Eiker), Tom Ragnar Berg (Ringerike), Cato Christiansen (Ringerike), Tove Blåmoli (Drammen), Tone O. Jansen (Hole), Jon Halvor Ovrum (Ringerike), Tori Kløven (Drammen, ny). 
  Varaer: Jan Ivar Jansen (Hole), Inge Losvik (Ringerike, ny), Jan Egil Bogdanoff (Eiker, ny).
  Revisorer: Kjell Grønhovd (Modum) og Lars Foss (Sigdal).
  Valgkomite: Jon Grøterud (Modum), Egil Chr. Hoen (Eiker) og Astrid Nesthorne (ny, Eiker)
  Landsmøteutsendinger: Styret fikk i oppdrag av årsmøtet å utpeke landsmøteutsendinger på neste styremøte.
   

Stort bilde i toppen: Noen av styrets medlemmer, fra venstre: Jon Halvor Ovrum. Marianne Nyland, Jan Christensen, Kari Vernsskog.

reLATERT

Se alle arrangementer

Fylkeslederne debatterer stortingsvalgkampanjen

12. april 2021

Fredag 16. april møtes fylkeslederne til møte på nett for å snakke om planene for Nei til EU i stortingsvalgkampen.

Nett-møte i fylkeslaga 

24. mars 2021

Webinar og nett-møte er ein praktisk og rimeleg måte å ha aktivitet når det er vanskeleg å møtes fysisk. Nei til EU sentralt kan hjelpe fylka med å få arrangert webinar.  

Medlemmene strømmer til Nei til EU

19. mars 2021

Vi har fått over 400 nye medlemmer hittil i mars!

Verv og vinn mange flotte vervepremier! 

11. mars 2021

Vervekonkurranse 1. mars til 30. juni: Nå utfordrer vi akkurat deg til å bli med å verve nye medlemmer til Nei til EU. 

Orientering nummer 1/2021

10. mars 2021

Orientering, medlemsblad for Rogaland Nei til EU, nr. 1/2021

Brett opp ermene! 

09. mars 2021

Tema for årets første vervekampanje er EU og arbeidsliv, skriver generalsekretær Thomas Haug i sin faste Standpunkt-spalte.

Informasjon til medlemmer i Vest-Agder Nei til EU

02. mars 2021

Kjære medlemmer i Vest-Agder Nei til EU! 

Standpunkt 1-2021

24. feb. 2021

I dette nummeret kan du lese om vårens vervekampanje, der du kan vinne fine premier, om ACER-saken, brexit, landbruk og fiskeri.

Nei til EUs Arbeidsplan 2020–2022

22. feb. 2021

Vedtatt av Nei til EUs landsmøte 7. november 2020

Buskerud NtEU med Facebookside

21. jan. 2021

Buskerud Nei til EU har opprettet egen Facebookside. Lik, del, skriv og kommenter - og inviter venner til å bli med i Facebookgruppa.

Seierstad-stipendet til oppgave om EUs utenriksrolle

06. jan. 2021

Masterstudent Maia Gartland Hoff ved Universitetet i Bergen tildeles Dag Seierstad-stipendet for oppgaven hun skriver om EUs rolle i Nord-Afrika.

Buskerud Nei til EU med "Medlemsbrev" og "Medlemsnytt"

01. jan. 2021

Buskerud Nei til EU utgir eget medlemsbrev på papir. Det er i første rekke beregnet på de av våre medlemmer som ikke bruker e-post/internett. I tillegg til papir-medlemsbrevet sender vi ut, ved behov, eget "Medlemsnytt". Det sendes ut som e-post, og går kun til de medlemmer som vi kjenner e-postadressen til. Gjennom denne medlems-informasjonen ønsker vi både å bedre kontakten mellom fylkesstyret, lokallagene og medlemmene, og å oppdatere medlemmene på EU/EØS og beslektede emner. Du kan lese "Medlemsbrevet" elektronisk på disse hjemmesider. Viktig info fra "Medlemsnytt" trykkes i "Medlemsbrevet" og/eller legges ut på hjemmesidene.