Noen av styrets medlemmer, fra venstre: Jon Halvor Ovrum. Marianne Nyland, Jan Christensen, Kari Vernsskog.

Årsmøte 2020 på Fossesholm

Buskerud Nei til EU sitt utsatte årsmøte ble avholdt på Fossesholm, Vestfossen, 9.9.20. Under valget ble det noen mindre utskiftninger i styret, bl.a. ble det valgt ny leder.

Marianne Nyland ble valgt til møteleder.
Hun la fram styrets beretning. Blant positive hendelser ved fjoråret var stand på Vestfossen-marken og et åpent møte med Per Olaf Lundteigen: "NAV-skandalen og EØS-skandalen"

Regnskapet viser god økonomi. I Nei til EU-regelverket skal halvparten av kontingentpengene gå til fylkesorganisasjonen, som så fordeler videre til lokallag, etter behov.

Et par forslag til vedtektsendringer ble også fremmet. Å kutte ut styrets vararepresentanter ble ikke vedtatt.

Det ble derimot vedtatt at alle medlemmer som møter på årsmøtet skal ha stemmerett. Tidligere valgte lokallagene utsendinger til årsmøtet. Med færre lokallag enn tidligere, ville den gamle regelen betydd at mange av Buskerud Nei til EU sine medlemmer ikke hadde hatt stemmerett via valgte representanter på årsmøtet.

Tilslutt var det valg på nytt styre. De fleste i styret fortsatte, men det ble valgt ny styreleder, et nytt styremedlem og to nye varamedlemmer. Alle valg var enstemmige.
Det ble vedtatt å gi styret i fullmakt både å utarbeide arbeidsplan og å velge delegater til Nei til EUs landsmøte nå i høst.

Gå til KONTAKT OSS for bilder av styrets medlemmer, eller klikk her.
 


Protokoll
Buskerud Nei til EU årsmøte 2020 på Fossesholm, Vestfossen
09.09.2020 kl. 20.00  

Det var 23 medlemmer til stede.  
Marianne Nyland blei valgt til møteleder.
Tom Ragnar Berg blei valgt til referent.  

 1. Styrets beretning:
  Møteleder leste opp styrets beretning.
  Vedtak: Tatt til orientering.

 2. Regnskap og revisors beretning:
  Regnskapet viser et overskudd på kr 72.146. Beholdningen pr. 31.12.19 er kr 542.836.
  Revisor har revidert regnskapet og funnet det i orden.
  Vedtak: Regnskapet med revisors anmerkning ble opplest og godkjent.

 3. Arbeidsplan:
  Arbeidsplan ikke lagt fram.
  Vedtak: Årsmøtet ga styret tillatelse til å utarbeide arbeidsplan på første styremøte.

 4. Innkomne saker:
  a) Vedtektsendring, forslagsstillere Hilde Glenne og Marianne Nyland:
  Forslag om at styret ikke skal ha vararepresentanter.
  Vedtak: Ikke vedtatt.
  b) Vedtektsendring, forslagsstiller Marianne Nyland:
  Forslag om at alle medlemmer som møter på årsmøtet skal ha stemmerett.
  Vedtak: Vedtatt.

 5. Valg:
  Leder: Jan Christensen (Drammen, ny)
  Nestleder: Marianne Nyland (Kongsberg)
  Styremedlemmer: Kari Vernsskog (Eiker), Tom Ragnar Berg (Ringerike), Cato Christiansen (Ringerike), Tove Blåmoli (Drammen), Tone O. Jansen (Hole), Jon Halvor Ovrum (Ringerike), Tori Kløven (Drammen, ny). 
  Varaer: Jan Ivar Jansen (Hole), Inge Losvik (Ringerike, ny), Jan Egil Bogdanoff (Eiker, ny).
  Revisorer: Kjell Grønhovd (Modum) og Lars Foss (Sigdal).
  Valgkomite: Jon Grøterud (Modum), Egil Chr. Hoen (Eiker) og Astrid Nesthorne (ny, Eiker)
  Landsmøteutsendinger: Styret fikk i oppdrag av årsmøtet å utpeke landsmøteutsendinger på neste styremøte.
   

Stort bilde i toppen: Noen av styrets medlemmer, fra venstre: Jon Halvor Ovrum. Marianne Nyland, Jan Christensen, Kari Vernsskog.

reLATERT

Se alle arrangementer

Endelig kan vi møtes igjen! 

08. okt. 2021

Nei til EU feirer åpningen av landet med å arrangere fiskerikonferanse, faglig konferanse, kvinnekonferanse, landbrukskonferanse og førkonferanse før Trondheimskonferansen.

Jan Otto Fiplingdal ny leder av Vefsna Nei til EU

07. sep. 2021

På årsmøtet i Vefsna Nei til EU på forsommerne ble Jan Otto Fiplingdal fra Trofors valgt til ny leder.

Kjell Arnestad er ny generalsekretær i Nei til EU 

01. sep. 2021

I dag 1. september tar Kjell Arnestad over for Thomas Haug som generalsekretær i Nei til EU.  

Fylkeslederne vil styrke Nei til EU for framtida 

27. aug. 2021

Stemningen var god da fylkeslederne i Nei til EU endelig fikk møtes igjen før første gang siden januar i fjor. 

Besøk Nei til EUs stand på Arendalsuka

16. aug. 2021

Nå er Arendalsuka 2021 i gang og det er stor tilstrømning av interesserte til Nei til EUs stand, som er åpen gjennom hele uken.

Nyvalgte styrer

04. juli 2021

Til ny fylkesleder i Buskerud Nei til EU er valgt Tom Ragnar Berg, Ringerike. Til ny nestleder er valgt Erik Borgar Sandvik, Drammen. Til ny leder i Drammen lokallag er valgt Jan Christensen

Kunnskapspåfyll og motivasjon for staben og AU

25. juni 2021

24. og 25. juni var arbeidsutvalget og staben i Nei til EU samlet for første gang siden januar 2020. Her fikk vi ny kunnskap og ble motivert før en hektisk og spennende høst.   

Standpunkt 2-2021

18. juni 2021

I dette nummeret kan du lese om Nei til EUs kandidatundersøkelse og gjennomgang av partiprogrammene. Det nye stortinget blir mer kritisk til EU og EØS.

Freydis Finnseth Jensen gjenvalgt som leder

07. juni 2021

Hele styret ble gjenvalgt da Vesterålen og Lødingen Nei til EU avviklet årsmøte 2. juni. Freydis Finnseth Jensen fortsetter som leder og har med seg styremedlemmer fra alle Vesterålskommunene og Lødingen.

Vedtekter for Nei til EU 

06. mai 2021

Vedtekter for Nei til EU.  Siste gang revidert på landsmøtet 2018 

​​​​​​​Plan for opplæring og gjennomføring av digitalt rådsmøte

05. mai 2021

Styret vedtok på styremøtet 20. april å gjennomføre rådsmøtet digitalt. Det ble på e-post noen dager etterpå avklart at rådsmøtet gjennomføres på én dag, lørdag 5. juni. 

Fra nabolag til regionlag

30. april 2021

Nei til EU har hatt aktive lag i Vesterålen og Lødingen rundt åra med folkeavstemninger mot medlemskapet i EU.