Den store EØS-bløffen

var tittelen på Eva Nordlund sitt foredrag på det åpne møtet i Buskerud Nei til EU på Fossesholm. Nordlund er tidligere nestleder i Nei til EU, og har bl.a. utdannelse i EU-rett.

Og den store bløffen?
- Vi kan ikke selge varene våre om vi står utafor EU/EØS.
- Vi har handlingsrom gjennom EØS-avtalen.
Begge påstandene ble tilbakevist av Nordlund.

Om EØS-avtalen opphører trer vår tidligere handelsavtale med EU i kraft (EØS-avtalens paragraf 120). Denne avtalen gir bl.a. tollfrihet for industrivarer og bortfall av tekniske handelshindringer.
Hun pekte også på at EU i dag har handelsavtale med 157 land, hvorfor da ikke også med Norge?

Praksis viser at vi ikke har handlingsrom gjennom EØS-avtalen.
Vi har aldri våget å bruke vår vetorett mot nye lover/direktiver, enten av frykt for represalier eller fordi de nye bestemmelsene er i tråd med regjeringas ønsker.
Kampen for et anstendig norsk arbeidsliv tvinges nå på kne.
Oslomodellen i offentlig sektor er et eksempel. Den krever at entreprenør bruker faste ansatte, at norsk er arbeidsspråk, og at det bare er tillatt med en underleverandør.
Det er små sjanser for at ESA, EU sitt kontrollorgan som skal påse at Norge følger opp EØS-avtalen, vil godkjenne Oslomodellen. Uansett hvor mye den forsvares av Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Nordlund mente regjeringsskifte etter Stortingsvalget neste år er viktig. Spesielt om Nei til EØS-partiene -  Senterpartiet, SV og Rødt - styrker sin stilling. Det kan presse Arbeiderpartiet til bruk av handlingsrommet - kanskje også til  revisjon/oppsigelse av avtalen.

Når stadig flere får øynene opp for hva EØS betyr for Norge på ulike områder og hvordan avtalen binder oss til å føre en politikk på tvers av våre interesser, vil også stadig flere ønske å si opp avtalen og å erstatte den med en handelsavtale.