Årsmøter og strømpriser

Både Buskerud Nei til EU og Drammen Nei til EU har avholdt sine årsmøter. Vi kunne vært langt flere. Oppmøte er et problem. Ikke bare for Nei til EU, men for organisasjonslivet over hele landet. Demokrati krever at folk engasjerer seg og stiller opp. Hva må til?

På Buskerud Nei til EU sitt årsmøte i Sigdal, var det både hilsningstale fra ordføreren og underholdning ved musikeren Even Traaen. Boye Ullmann fra EU-sentralt tok for seg den politisk skapte strømpriskrisa. Årsmøtet ble seinere enig om en ekstern uttalelse der det bl.a. ble krevd makspris på strøm.

Tom Ragnar Berg fra Ringerike ble gjenvalgt som fylkeslagets leder.
Ellers består styret av Erik Borgar Sandvik, Randi Wolff Benjaminsen, Runolv Stegane, Svein Olav Tovsrud, Bente Hole, Renate Skogly, Tone Jansen og Jan Ivar Jansen.
Til varaer ble valgt Trond Åmås, Inge Losvik, Veslemøy Fjerdingstad og Gunn Marit Bergerud.
Til valgkomite ble valgt Kari Aasen Vernsskog, Jon Ovrum og Cato Christiansen.
Alle ble valgt for ett år.


Drammen Nei til EU avholdt først et åpent møte i forkant av sitt årsmøte. Per Olaf Lundteigen (Sp/Buskerud) viste seg atter som grasrotas stortingsrepresentant. Hans lojalitet ligger hos velgerne.
Deler av hans budskap: Vi  måtte utbre kunnskap om EØS-avtalen. Strøm-markedet måtte styres. Folkelige protester måtte mobiliseres til å presse fram endringer.
Selv hadde han nylig vært i Brussel og prata med lederen for ESA, kontrollorganet som skal passe på at Norge følger opp EØS-avtalen. Der fikk han det klare inntrykk at det ikke var noe i veien for statlig subsidiering av norske strømpriser.
I møte med tyske kollegaer hadde Lundteigen stilt spørsmålet: Fra hvor skal Tyskland få stabil strømforsyning når atomkraft og kullkraft nedlegges? Deres svar: Fra Norge.
Med det 4. energidirektivet - som kanskje snart vedtas av Stortinget - kan det verste skje: Økt strømeksport, høyere strømpriser - og enda tommere vannmagasiner.

På selve årsmøtet ble bl.a. nye vedtekter vedtatt. Her slås det fast at Drammen Nei til EU er motstandere av EU og vil arbeide for at EØS-avtalen sies opp. Ellers er vedtektene nå mer i overensstemmelse med dagens praksis.

Jan Christensen ble gjenvalgt som lokallagets leder.
Øvrige medlemmer av styret:
Karl Moum, Rune Kjeldsen, Tori Kløven, Erik Sandvik, Nazifa Nazari, Liv-Tone Engh.
Til ny valgkomite ble valgt Tove Blåmoli, Hilde Glenne og Jens-Petter Kjemprud.
Alle ble valgt for ett år.

------------

Bildemontasjen viser noen av de tillitsvalgte i Buskerud Nei til EU og Drammen Nei til EU:
Øverste rekke fra venstre: Tom Ragnar Berg (BNtEU), Erik B Sandvik (BNtEU/DNtEU), Randi W Benjaminsen (BNtEU).
Nederste rekke fra venstre: Tori Kløven (DNtEU), Rune Kjeldsen (DNtEU), Jan Christensen (DNtEU)

 

reLATERT

Se alle arrangementer

Sommercupen 2022

22. juni 2022

I begynnelsen av juni braket det løs med den store sommercupen 2022!

Nei til EU med lederskifte

23. mai 2022

Nåværende leder Roy Pedersen i Nei til EU har bedt om avløsning. Valgkomiteen, ledet av Heming Olaussen, har nå oppgaven med å få på plass ny leder, som skal velges på organisasjonens landsmøte i november.

Nei til EU tar avstand fra Steigan.no 

10. mai 2022

Nei til EU tar avstand fra Steigan.no fordi nettstedet sprer konspirasjonsteorier, vaksinedesinformasjon, antisemittisme og unnskyldninger for Russlands invasjon av Ukraina.

Ny grafisk profil for Nei til EU

19. april 2022

Nå tar Nei til EU i bruk en ny logo og en ny grafisk profil. Profilen er utarbeidet av Von kommunikasjon, og vi gleder oss til å vise fram en ny side av Nei til EU. 

Nytt styre i Møre og Romsdal Nei til EU

11. april 2022

Jan David Anti er valgt til ny leder i Møre og Romsdal Nei til EU. Han er bygningsarbeider, opprinnelig fra Karasjok, men nå bosatt i Kristiansund.

Rogaland Nei til EU til kamp mot ACER

15. feb. 2022

Amina Ødegaard Prestbakk ble gjenvalgt på årsmøtet i Rogaland Nei til EU den 12. februar. Årsmøtet vedtok følgende uttalelse:

Oppland Nei til EU - Årsmøtedokumenter 2022

26. jan. 2022

Oppland Nei til EU avholder årsmøte lørdag 12. februar kl. 11.00 Møtet avholdes digitalt på Teams

Medlemsavis desember 2021

17. des. 2021

Solsnu – en julehilsen fra sjefsnissen!

Kandidater til verv i Hedmark Nei til EU?

30. nov. 2021

Er du en som kunne tenke deg et verv i Hedmark Nei til EU, eller kjenner du andre som kan være aktuelle? Gi oss innspill.

Hovedoppgaver for 2022

09. nov. 2021

Intern uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte, vedtatt 7. november 2021.

Organisasjonsrådgiver (100 %) 

01. nov. 2021

**Avsluttet** Nei til EU søker engasjert og stødig organisasjonsrådgiver i 100 % stilling.  

Bygg nei-alliansen og Nei til EU 

22. okt. 2021

Nei til EUs plussord i EU-kampen i 1994 var Folkestyre – Miljø – Solidaritet. Dette forplikter, og det plasserer oss i sentrum–venstre i norsk politikk.