Årsmøter og strømpriser

Både Buskerud Nei til EU og Drammen Nei til EU har avholdt sine årsmøter. Vi kunne vært langt flere. Oppmøte er et problem. Ikke bare for Nei til EU, men for organisasjonslivet over hele landet. Demokrati krever at folk engasjerer seg og stiller opp. Hva må til?

På Buskerud Nei til EU sitt årsmøte i Sigdal, var det både hilsningstale fra ordføreren og underholdning ved musikeren Even Traaen. Boye Ullmann fra EU-sentralt tok for seg den politisk skapte strømpriskrisa. Årsmøtet ble seinere enig om en ekstern uttalelse der det bl.a. ble krevd makspris på strøm.

Tom Ragnar Berg fra Ringerike ble gjenvalgt som fylkeslagets leder.
Ellers består styret av Erik Borgar Sandvik, Randi Wolff Benjaminsen, Runolv Stegane, Svein Olav Tovsrud, Bente Hole, Renate Skogly, Tone Jansen og Jan Ivar Jansen.
Til varaer ble valgt Trond Åmås, Inge Losvik, Veslemøy Fjerdingstad og Gunn Marit Bergerud.
Til valgkomite ble valgt Kari Aasen Vernsskog, Jon Ovrum og Cato Christiansen.
Alle ble valgt for ett år.


Drammen Nei til EU avholdt først et åpent møte i forkant av sitt årsmøte. Per Olaf Lundteigen (Sp/Buskerud) viste seg atter som grasrotas stortingsrepresentant. Hans lojalitet ligger hos velgerne.
Deler av hans budskap: Vi  måtte utbre kunnskap om EØS-avtalen. Strøm-markedet måtte styres. Folkelige protester måtte mobiliseres til å presse fram endringer.
Selv hadde han nylig vært i Brussel og prata med lederen for ESA, kontrollorganet som skal passe på at Norge følger opp EØS-avtalen. Der fikk han det klare inntrykk at det ikke var noe i veien for statlig subsidiering av norske strømpriser.
I møte med tyske kollegaer hadde Lundteigen stilt spørsmålet: Fra hvor skal Tyskland få stabil strømforsyning når atomkraft og kullkraft nedlegges? Deres svar: Fra Norge.
Med det 4. energidirektivet - som kanskje snart vedtas av Stortinget - kan det verste skje: Økt strømeksport, høyere strømpriser - og enda tommere vannmagasiner.

På selve årsmøtet ble bl.a. nye vedtekter vedtatt. Her slås det fast at Drammen Nei til EU er motstandere av EU og vil arbeide for at EØS-avtalen sies opp. Ellers er vedtektene nå mer i overensstemmelse med dagens praksis.

Jan Christensen ble gjenvalgt som lokallagets leder.
Øvrige medlemmer av styret:
Karl Moum, Rune Kjeldsen, Tori Kløven, Erik Sandvik, Nazifa Nazari, Liv-Tone Engh.
Til ny valgkomite ble valgt Tove Blåmoli, Hilde Glenne og Jens-Petter Kjemprud.
Alle ble valgt for ett år.

------------

Bildemontasjen viser noen av de tillitsvalgte i Buskerud Nei til EU og Drammen Nei til EU:
Øverste rekke fra venstre: Tom Ragnar Berg (BNtEU), Erik B Sandvik (BNtEU/DNtEU), Randi W Benjaminsen (BNtEU).
Nederste rekke fra venstre: Tori Kløven (DNtEU), Rune Kjeldsen (DNtEU), Jan Christensen (DNtEU)

 

reLATERT

Se alle arrangementer

– Bli med på kvinnedagen 8. mars!

06. mars 2023

Reidun Berntsen Heggen oppfordrer alle til å gå under parolen til «Kjerringer mot at EU skal styre strømmen» på kvinnedagen.

Energiduell på Grünerløkka

01. mars 2023

I overkant av 20 interesserte hadde møtt opp for å følge debatten om EUs energiunion –  dyrere strøm eller grønnere Europa. 

Medlems- og organisasjonsrådgiver (100 %) 

22. feb. 2023

**Avsluttet** Nei til EU søker engasjert organisasjonsrådgiver med ansvar for medlemsregister og vervetiltak i 100 % stilling. 

Orientering 1-2023

31. jan. 2023

Orientering, medlemsblad for Rogaland Nei til EU, nr. 1/2023

EU-kampen i går og i dag

02. des. 2022

Slagordet vårt, «Folkestyre, solidaritet og miljø», har forblitt det samme siden Nei til EU ble opprettet. Og det er et godt slagord. Fordi selv om vi er mot EU er det jo mye vi er for.

Verden er større enn EU

13. nov. 2022

Nei til norsk EU-medlemskap er et ja til et selvstendig og solidarisk Norge i verdenssamfunnet.

Einar Frogner valgt til ny leder i Nei til EU

13. nov. 2022

Den tidligere nestlederen ble valgt til ny leder med stående applaus. Einar Frogner er fra Hamar og har bakgrunn fra Norges Bondelag

300 nye medlemmer til Nei til EU de siste dagene.

08. nov. 2022

Mens ankesaken i ACER-saken har vært til behandling i Borgarting lagmannsrett, har Nei til EU hatt en formidabel medlemstilstrømning.

Nei til EUs landsmøte: Einar Frogner innstilt som ny leder  

03. nov. 2022

Media inviteres til Nei til EUs landsmøte, som starter fredag 11. november 2022 kl. 15.00 og varer til søndag 13. november kl. 13.30. Landsmøtet blir holdt på Scandic Oslo Airport. 

Einar Frogner foreslått som ny leder for Nei til EU, som forynger deler av ledelsen

27. okt. 2022

Nåværende nestleder Einar Frogner, med bakgrunn fra Norges Bondelag, er foreslått av en enstemmig valgkomite som ny leder av Nei til EU.

– Markedet kan ikke håndtere beredskap

24. okt. 2022

EUs politikk vil redusere matproduksjonen i Europa. Det var en advarsel fra flere av innlederne ved Nei til EUs landbrukspolitiske konferanse.

Landsmøte i landets viktigaste organisasjon

18. okt. 2022

Snart er det klart for landsmøte i Nei til EU. Vi skal staka ut kursen for dei to neste åra, to år som kan bringa med seg større svingingar i EU- og EØS-debatten enn på lang tid.