Årsmøter og strømpriser

Både Buskerud Nei til EU og Drammen Nei til EU har avholdt sine årsmøter. Vi kunne vært langt flere. Oppmøte er et problem. Ikke bare for Nei til EU, men for organisasjonslivet over hele landet. Demokrati krever at folk engasjerer seg og stiller opp. Hva må til?

På Buskerud Nei til EU sitt årsmøte i Sigdal, var det både hilsningstale fra ordføreren og underholdning ved musikeren Even Traaen. Boye Ullmann fra EU-sentralt tok for seg den politisk skapte strømpriskrisa. Årsmøtet ble seinere enig om en ekstern uttalelse der det bl.a. ble krevd makspris på strøm.

Tom Ragnar Berg fra Ringerike ble gjenvalgt som fylkeslagets leder.
Ellers består styret av Erik Borgar Sandvik, Randi Wolff Benjaminsen, Runolv Stegane, Svein Olav Tovsrud, Bente Hole, Renate Skogly, Tone Jansen og Jan Ivar Jansen.
Til varaer ble valgt Trond Åmås, Inge Losvik, Veslemøy Fjerdingstad og Gunn Marit Bergerud.
Til valgkomite ble valgt Kari Aasen Vernsskog, Jon Ovrum og Cato Christiansen.
Alle ble valgt for ett år.


Drammen Nei til EU avholdt først et åpent møte i forkant av sitt årsmøte. Per Olaf Lundteigen (Sp/Buskerud) viste seg atter som grasrotas stortingsrepresentant. Hans lojalitet ligger hos velgerne.
Deler av hans budskap: Vi  måtte utbre kunnskap om EØS-avtalen. Strøm-markedet måtte styres. Folkelige protester måtte mobiliseres til å presse fram endringer.
Selv hadde han nylig vært i Brussel og prata med lederen for ESA, kontrollorganet som skal passe på at Norge følger opp EØS-avtalen. Der fikk han det klare inntrykk at det ikke var noe i veien for statlig subsidiering av norske strømpriser.
I møte med tyske kollegaer hadde Lundteigen stilt spørsmålet: Fra hvor skal Tyskland få stabil strømforsyning når atomkraft og kullkraft nedlegges? Deres svar: Fra Norge.
Med det 4. energidirektivet - som kanskje snart vedtas av Stortinget - kan det verste skje: Økt strømeksport, høyere strømpriser - og enda tommere vannmagasiner.

På selve årsmøtet ble bl.a. nye vedtekter vedtatt. Her slås det fast at Drammen Nei til EU er motstandere av EU og vil arbeide for at EØS-avtalen sies opp. Ellers er vedtektene nå mer i overensstemmelse med dagens praksis.

Jan Christensen ble gjenvalgt som lokallagets leder.
Øvrige medlemmer av styret:
Karl Moum, Rune Kjeldsen, Tori Kløven, Erik Sandvik, Nazifa Nazari, Liv-Tone Engh.
Til ny valgkomite ble valgt Tove Blåmoli, Hilde Glenne og Jens-Petter Kjemprud.
Alle ble valgt for ett år.

------------

Bildemontasjen viser noen av de tillitsvalgte i Buskerud Nei til EU og Drammen Nei til EU:
Øverste rekke fra venstre: Tom Ragnar Berg (BNtEU), Erik B Sandvik (BNtEU/DNtEU), Randi W Benjaminsen (BNtEU).
Nederste rekke fra venstre: Tori Kløven (DNtEU), Rune Kjeldsen (DNtEU), Jan Christensen (DNtEU)

 

reLATERT

Se alle arrangementer

Nei til EU søker politisk rådgiver

08. sep. 2023

Nei til EU søker politisk rådgiver i 100 % fast stilling. Søknadsfrist er 19. oktober 2023.

Takk for i år, Arendalsuka 

18. aug. 2023

Nei til EU takker for seg etter en givende Arendalsuke, med spennende debatter og interessante samtaler på stand.  

Folkestyreutvalget utreder EØS-avtalen og alternativer

13. juni 2023

Nei til EUs folkestyreutvalg er i full gang med å utrede konsekvenser av EØS-avtalen og alternativer til dagens avtale. Utvalget skal levere en rapport mot slutten av året, samt temanotater underveis i arbeidet.

Gunn Bodil Mathisen valgt til ny leder i Finnmark Nei til EU

26. mai 2023

På årsmøtet som ble avholdt 25. mai ble Gunn-Bodil Mathisen fra Bjørnevatn valgt som ny leder i Finnmark Nei til EU.

Strøm og landbruk i Heidal

12. mai 2023

Flotte omgivelser og gode diskusjoner når Sel og Heidal Nei til EU inviterte til åpent møte på tradisjonsrike Øvre Aaseng gard.

Ny leder i Nord-Trøndelag Nei til EU

03. mai 2023

Jon Olav Forbord ble valgt til ny leder for Nord-Trøndelag Nei til EU på fylkesårsmøtet 25. mars 2023. 

Nytt styre

28. april 2023

Styret i Østfold Nei til EU 2023

310 nye medlemmer på en uke

27. april 2023

– Midtveis i kampanjeperioden er vi på veldig god vei til å nå målet for vervekampanjen, sier verveansvarlig Karl-Sverre Holdal. 

Pangstart for vervekampanjen

20. april 2023

Nei til EUs vervekampanje har starta veldig bra med 105 nye medlemer etter to dagar verving, seier verveansvarlig Karl-Sverre Holdal. 

Møre og Romsdal Nei til EU ruster opp med gigantstyre

19. april 2023

Nei til EU i Møre og Romsdal har hatt fylkesårsmøte i Ålesund, 15 april, og vedtatt å trappe opp kampen mot EØS avtalen. Nå er planen å øke informasjonen om hva EØS-avtalen har medført, og også finne fram til yngre grupper som må nås gjennom nye kanaler. Du kan lese mer i hele artikkelen.

Åpent møte og årsmøte i Oslo Nei til EU ble avholdt 15. februar 2023

12. april 2023

Møtene ble arrangert på Hovedbiblioteket i møterom «Nøklevann».  På det åpne møtet var det 32 personer til stede. 

NtEUs Landsmøte 11.-13.11. Clarion Oslo Airport, Gardermoen.  

28. mars 2023

Oslo Nei til EU deltok med full delegasjon på landsmøtet, dvs. 7 delegater: Delegasjonsleder, Andreas Tharaldsen. Delegater, Lill Fanny Sæther, Berit Hein Moen, Vilde Dalen Andresen, Dag H. Berg, Paul F. Dietrichson og Arnfinn Schjalm. Delegasjonen besto av både nye og erfarne delegater og fungerte veldig bra, det var god stemning og samarbeidet gikk veldig fint.