Buskerud NtEU med Facebookside

Buskerud Nei til EU har opprettet egen Facebookside. Lik, del, skriv og kommenter - og inviter venner til å bli med i Facebookgruppa.

Buskerud Nei til EUs Facebookside håper å spre informasjon om Norges forhold til EU og EØS, og hvilken innvirkning dette forholdet har på norsk samfunnsliv, økonomi etc. Samtidig ønsker vi å vise alternativer til en stadig tettere europeisk integrasjon, der EU sin markedsliberalisme er et sentralt element.
Vårt mål er at Norge fortsatt skal være et fritt og selvstendig rike, jamfør Grunnlovens bestemmelser, og at Norge ikke kan tilslutte seg internasjonale avtaler/organisasjoner der vi ikke har innflytelse.
Jan Christensen, Tone og Jan Ivar Jansen er administatorer for Facebooksiden.