Buskerud Nei til EU med medlemsbrev

Buskerud Nei til EU vil utgi egne medlemsbrev. På papir for de som ikke har epost, og elektronisk for de som har epost-adresse. Gjennom sånne medlemsbrev håper vi bl.a. å kunne bedre kontakten mellom fylkesstyret, lokallagene og medlemmene.

Papir-medlemsbrevet distribueres gjennom Posten, eventuelt som vedlegg til Nei til EUs eget blad, «Standpunkt». Det sendes først og fremst ut til alle som ikke har epost-adresse, men om du har epost-adresse, kan du allikevel få papirbrevet tilsendt.
Vi tenker oss at papir-medlemsbrevet skal komme ut 4 ganger i året, og være på 4 sider.

Medlemsbrevet på epost vil komme ut oftere, være kortere og mer nyhetsorientert. Her vil vi bl.a. henvise til artikler på fylkeslagets internettsider, som vi regelmessig satser på å oppdatere. Artikler du finner i papirutgaven, vil du også finne igjen i epost-medlemsbrevet eller på våre internettsider - som har adressen www.neitileu.no/fylke/buskerud.

Om du ikke ønsker å motta noe som helst medlemsbrev, er det selvsagt greit. Da stryker vi deg fra vår adresseliste.
Om du har mobiltelefon kan vi allikevel, om du måtte ønske, sende deg en sms med link når aktuelle oppdateringer på våre internettsider. En sånn løsning krever at du bruker internett.

Medlemsbrevet på papir lages og sendes ut på dugnad. Trykking og distribusjon koster riktignok noen kroner, men vi mener god medlems-informasjon er verdt prisen og viktig for å styrke EU-motstanden i fylket og for å skape aktivitet.
Ingen veit når neste EU-kamp kommer. Til best mulig skolert og forberedt vi er, til større er sjansene for at vi klarer å holde Norge utafor EU og å få EØS-avtalen sagt opp.

Når det er sagt, er vi selvsagt opptatt å få mest mulig igjen for pengene. Det betyr at til flere som er fornøyd med å få medlemsbrevet kun på epost, til færre utgifter får vi på papirbrevet. Denne innsparingen kan brukes på andre viktige oppgaver.
Altså: Om du har epost-adresse, men allikevel får papir-medlemsbrevet, vurder da om det er greit nok at du for fremtiden kun får det på epost.

Om du ønsker noen av alternativene ovenfor - på papir, på epost, sms-varsling eller ingenting, gi oss beskjed! Enten nå eller seinere.

Buskerud Nei til EUs medlemsbrev redigeres av styret v/ Jan Christensen samt Jan Ivar og Tone Jansen.