Konstituerend fylkesstyremøte i Buskerud Nei til EU

Fylkesstyret i Buskerud Nei til EU hadde sitt første møte etter fylkesårsmøtet 5. april der organisering av det nye styret var en viktig sak

På bildet foran fra venstre: Tove Blåmoli, Marianne Nyland, nestleder, Kari Vernsskog og Tone O. Jansen.

Bak fra venstre: Tom Ragnar Berg, Jacob Bomann-Larsen, Tarald Braathen Ellingsen, Cato Christiansen og Olav Boye, leder.