Pressemelding: Buskerud Nei til EU fortsetter kampen mot EØS-avtalen

Olav Boye ny leder i Buskerud Nei til EU

Buskerud Nei til EU har avholdt sitt årsmøte 2018. Nei til EU er sterkt bekymret over at vårt politiske lederskap gir fra seg styring på norsk kraft til EUs energiunion og kontrollorganet ACER. Enhver kan se på strømregninga hva som har skjedd siden strømforsyningen var under folkevalgt kontroll på 1980-tallet og fram til dagens situasjon etter 25-år med EØS-avtalen og verdens mest liberale energilov fra 1991. Oppsigelse av EØS-avtalen står øverst på Nei til EUs arbeidsplan framover.

Informasjon om EUs negative politiske utvikling og hvordan det påvirker vårt land, er vesentlig arbeidsoppgaver for Nei til EU. Stands hvor vi møter folk med informasjon og debatt, leserinnlegg i media, møter med organisasjoner, partier og fagbevegelse, står på vår dagsorden. En viktig informasjonsutfordring er å få folk til å forstå at EU ikke er en medlemsorganisasjon, men en føderal statsdannelse under oppbygging, - Europas Forente Stater, hvor nasjonalstatene i Europa skal erstattes av en superstat styrt fra Brussel og et Europa delt inn i regioner.

Foruten Olav Boye som leder, består styret i Buskerud Nei til EU av: nestleder Marianne Nyland, Kongsberg, Kari Vernsskog, Øvre Eiker, Tom Ragnar Berg, Ringerike, Cato Christiansen, Ringerike, Tove Blåmoli, Drammen, Jon Halvor Ovrum, Ringerike, Tarald Braathen Ellingsen, Nedre Eiker og Jacob Bomann-Larsen, Øvre Eiker. Varamedlemmer er Tone O. Jansen, Hole, Karsten Johannsen, Kongsberg og Anders Evenstuen, Flå.