Hvordan du kan orientere deg om EU/EØS:

Noen tips til deg som søker mer kunnskap.

PÅ PAPIR
- Nei til EUs eget blad, Standpunkt, utkommer 3 ganger i året, legges i postkassa di, og gir mye nyttig informasjon.
- Tidsskriftserien «Vett» utgis også av Nei til EU. Her finner du mer fordypning av ulike sider ved EUs politikk, som for eksempel EØS, arbeidsliv, EUs utvikling og miljøpolitikk. Vett har siden 2008 kommet ut i hefteform, og du kan abonnere på bladets trykte utgaver.
Både Standpunkt og Vett kan også leses gratis på Nei til EUs hjemmesider.

PÅ INTERNETT
Nei til EUs hjemmesider har adressen www.neitileu.no. Alle fylkeslag har også egne internettsider som er en egen del av Nei til EUs hjemmesider.
Buskerud sine internettsider finnes på adressen www.neitileu.no/fylke/buskerud. Vi vil jevnlig søke å oppdatere våre internettsider.

PÅ FACEBOOK
Nei til EU har egen Facebookside.
Det samme har Drammen Nei til EU, Eiker Nei til EU og Buskerud Ungdom mot EU.
Buskerud Nei til EU håper snart å komme i gang med egne Facebooksider.

NYHETSBREV
I halvannet år har Drammen Nei til EU utgitt eget nyhetsbrev på internett. Det sendes ut som e-post til alle medlemmer i Buskerud som vi har epost-adresse til, samt til sympatisører og andre interesserte. Nyhetsbrevet kommer ukentlig inn i din epost-innboks. For å abonnere, trenger du epost-adresse.
Send melding til neitileu.drammen@gmail.com om du eller noen du kjenner ønsker nyhetsbrevet gratis tilsendt.

MEDLEMSBREV
- Buskerud Nei til EU vil sende ut medlemsbrev på e-post. Det går til medlemmene, og vil hovedsakelig henvise til nye/oppdaterte artikler på våre internettsider.  
Medlemsbrevet vil komme ut etter behov.
- Nei til EU sentralt sender også ut medlemsbrev om mer generelle EU/EØS-saker.