Vi trenger flere lokallag i Buskerud!

Halvparten av Buskerud Nei til EU sine medlemmer er ikke tilsluttet noe lokallag. Bare Drammen, Eiker og Ringerike har lokallag. Styret har som målsetting at alle våre medlemmer i Buskerud også skal tilhøre et lokallag. Kan du bidra? F.eks. som kontaktperson?

Nei til EU i Buskerud hadde - ved utgangen av september 2020 - 844 betalende medlemmer når de gamle fylkes/kommunegrenser legges til grunn. Om vi regner med de som står til rest med kontingentinnbetaling, er vi 1043 medlemmer.  Av disse er over halvparten ikke tilknyttet noe lokallag.

Styret har som målsetting at det skal være 7 lokallag i Buskerud, og at alle NtEU-medlemmene i Buskerud skal være tilsluttet et lokallag.

Viktige oppgaver for et lokallag, vil være rekruttering og informasjon, ikke minst å søke og synliggjøre hvilke følger EU/EØS har for eget lokalsamfunn.
Hvert lokallag får økonomisk støtte fra fylkesstyret og vil også ha kontaktperson i fylkesstyret.  Drammen, Eiker og Ringerike har allerede egne lokallag.

Følgende lokallag kan være ønskelig:

-Drammen (gamle Drammen kommune), 131 medlemmer.
-Nedre Buskerud (Lier, Hurum, Røyken), 127 medlemmer.
-Eiker (Nedre og Øvre Eiker), 151 medlemmer.
-Ringerike (dagens Ringerikelag pluss Hole), 153 medlemmer.
-Midt Buskerud (Krødsherad, Modum, Sigdal), 121 medlemmer.
-Kongsberg (Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal), 174 medlemmer.
-Hallingdal (Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Nes, Ål), 186 medlemmer.
 

Nåværende lokallag og kontaktinfo:

Drammen Nei til EU: Leder Karl G Moum leder, tlf 92258464, epost gjermund.moum@ebnett.no
Eiker Nei til EU: Leder Jan-Egil Bogdanoff, tlf 95945171, epost jan.egil.bogdanoff@gmail.com
Ringerike Nei til EU: Leder Inge Losvik, tlf 97565123, epost ilosvik@yahoo.no

reLATERT

Se alle arrangementer

Fylkeslederne debatterer stortingsvalgkampanjen

12. april 2021

Fredag 16. april møtes fylkeslederne til møte på nett for å snakke om planene for Nei til EU i stortingsvalgkampen.

Nett-møte i fylkeslaga 

24. mars 2021

Webinar og nett-møte er ein praktisk og rimeleg måte å ha aktivitet når det er vanskeleg å møtes fysisk. Nei til EU sentralt kan hjelpe fylka med å få arrangert webinar.  

Medlemmene strømmer til Nei til EU

19. mars 2021

Vi har fått over 400 nye medlemmer hittil i mars!

Verv og vinn mange flotte vervepremier! 

11. mars 2021

Vervekonkurranse 1. mars til 30. juni: Nå utfordrer vi akkurat deg til å bli med å verve nye medlemmer til Nei til EU. 

Orientering nummer 1/2021

10. mars 2021

Orientering, medlemsblad for Rogaland Nei til EU, nr. 1/2021

Brett opp ermene! 

09. mars 2021

Tema for årets første vervekampanje er EU og arbeidsliv, skriver generalsekretær Thomas Haug i sin faste Standpunkt-spalte.

Informasjon til medlemmer i Vest-Agder Nei til EU

02. mars 2021

Kjære medlemmer i Vest-Agder Nei til EU! 

Standpunkt 1-2021

24. feb. 2021

I dette nummeret kan du lese om vårens vervekampanje, der du kan vinne fine premier, om ACER-saken, brexit, landbruk og fiskeri.

Nei til EUs Arbeidsplan 2020–2022

22. feb. 2021

Vedtatt av Nei til EUs landsmøte 7. november 2020

Buskerud NtEU med Facebookside

21. jan. 2021

Buskerud Nei til EU har opprettet egen Facebookside. Lik, del, skriv og kommenter - og inviter venner til å bli med i Facebookgruppa.

Seierstad-stipendet til oppgave om EUs utenriksrolle

06. jan. 2021

Masterstudent Maia Gartland Hoff ved Universitetet i Bergen tildeles Dag Seierstad-stipendet for oppgaven hun skriver om EUs rolle i Nord-Afrika.

Buskerud Nei til EU med "Medlemsbrev" og "Medlemsnytt"

01. jan. 2021

Buskerud Nei til EU utgir eget medlemsbrev på papir. Det er i første rekke beregnet på de av våre medlemmer som ikke bruker e-post/internett. I tillegg til papir-medlemsbrevet sender vi ut, ved behov, eget "Medlemsnytt". Det sendes ut som e-post, og går kun til de medlemmer som vi kjenner e-postadressen til. Gjennom denne medlems-informasjonen ønsker vi både å bedre kontakten mellom fylkesstyret, lokallagene og medlemmene, og å oppdatere medlemmene på EU/EØS og beslektede emner. Du kan lese "Medlemsbrevet" elektronisk på disse hjemmesider. Viktig info fra "Medlemsnytt" trykkes i "Medlemsbrevet" og/eller legges ut på hjemmesidene.