ARRANGEMENT
Fredag 24. mars 2023 kl. 18:00 - 20:30 Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2, Bergen

Årsmøte i Hordaland Nei til EU - meld deg på!

Årsmøte i Hordaland Nei til EU finn stad 24. mars. Registrering frå 17.30. Etter møtet vert det middag. Ønskjer du å melda saker til årsmøtet, må dette sendast til fylkesstyret v/ leiar Toril Mongstad innan 24. februar. Årsmøtet er gratis, for deltaking på middag, eventuell overnatting og seminar er det eigendelar, desse finn du i påmeldingsskjemaet nedafor:

Etter kvar som dokumenta til årsmøtet er ferdig, vil du finne lenkjer til dei her

1. Opning 

2. Helsingar til årsmøtet

3. Konstituering av årsmøtet 

  • Opprop
  • Godkjenning av innkalling og saksliste 
  • Val av møteleiarar og ordstyrarar
  • Val av møtereferentar 
  • Val av to personar til å underskriva protokollen 

4. Årsmelding 2022

5. Rekneskap og balanse fpr 2022. Revisjonsmelding for 2022

6. Arbeidsplan 2023 (fram til årsmøtet 2024) 

7. Budsjett 2023

8. Rapport frå UmEU 

9. Innkomne framlegg og årsmøte-fråsegner

10. Val

  • Valkomitéen presenterer innstillinga
  • Val av nytt styre
  • Val av valkomité til neste årsmøte

11.. Avslutning

Påmeldingsskjema til både årsmøte og seminar finn du ved å bruka denne lenka: https://forms.gle/gvcZtkyntwfHA7CT8

Eventuelt kan du kontakta fylkesleiar Toril Mongstad, 90026044, toril.mongstad@online.no

Påmeldingsfrist er 20. februar.

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Lørdag 09. des. 2023 kl. 11:00 - 16:00 Bygdelagssamskipnaden, Nordahl Brunsgate 22, Oslo

Oslo Nei til EUs julemarked

Sjøl om det er lenge til 9. desember, har vi julemarkedet i tankene året rundt, og nå er det snart julegavetid. 
arrangement
Mandag 11. des. 2023 kl. 19:00 Bø Hotell, Gullbringvegen 32, 3800 Bø

Strømpriskrisa og korleis hindre at Norge slutter seg til EU`s Enenergipakke 4

Det inviterer til opent møte mandag 11. desember 2023, kl. 19:00 på Bø Hotell. Tema: Korleis kampen mot strømpriskrisa, resultatet av ACER-søksmålet og arbeidet videre med utfordringene knytt til EU`s Energipakke 3 og korleis hindre at Norge slutter seg til EU`s Enenergipakke 4.
arrangement
Lørdag 03. feb. 2024 kl. 10:30 Folkets hus i Sandnes Kirkegata 1, 4307 Sandnes

Rogaland Nei til EU - Årsmøte 2024

Rogaland Nei til EU avholder årsmøte lørdag 3. februar 10:30-15:30 i Folkets hus i Sandnes.
arrangement
Lørdag 17. feb. 2024 kl. 11:00 Honne, Biri

Fylkesårsmøte Oppland Nei til EU

Mer informasjon kommer.